ДСТУ 691:2004. ЧОРНИЦЯ СВІЖА

Технічні умови ДСТУ 691:2004

Видання офіційне

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ 2005


ПЕРЕДМОВА


 1. РОЗРОБЛЕНО: Державний Вінницький проектно-конструкторський технологічний інститут РОЗРОБНИКИ: В. Докука, В. Зелінська, Н. Козюра
 2. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 5 липня 2004 р. № 130
 3. На заміну ДСТУ 691-92


Право власності на цей документ належить державі.


Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.


Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Держспоживстандарту України


Держспоживстандарт України, 2005

ЗМІСТ

С.

 1. Сфера застосування1
 2. Нормативні посилання1
 3. Технічні вимоги1
 4. Вимоги безпеки 3
 5. Вимоги охорони довкілля3
 6. Пакування та маркування3
 7. Правила приймання3
 8. Методи контролювання4
 9. Транспортування і зберігання4
 10. Гарантії постачальника5
 11. Додаток А Харчова та енергетична цінність 100 г чорниці свіжої5
 12. Додаток Б Код ДКПП 6НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ ЧОРНИЦЯ СВІЖА

Технічні умови

ЧЕРНИКА СВЕЖАЯ

Технические условия

BILBERRIES FRESH

Specifications

Чинний від 2005-07-01


 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на ягоди дикорослої чорниці свіжої (далі за текстом — ягоди), які заготовляють, поставляють, реалізують для споживання у свіжому вигляді і для промислового переробляння.


Код ДКПП зазначено у додатку Б.


Обов’язкові вимоги до якості продукції, дотримання яких гарантує безпеку для життя та здоров’я населення і забезпечує охорону довкілля, викладено в 3.1.3, 3.1.4, 4, 5.


 1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ


ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования ГОСТ 10131-93 Правила приймання. Ящики из древесных материалов для продукции пищевых отраслей промышленности, сельского хозяйства и спичек. Технические условия ГОСТ 24104-88 Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические условия

ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения ртути

ГОСТ 26929-94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов

ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка ГОСТ 26931-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения меди ГОСТ 26932-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца ГОСТ 26933-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия ГОСТ 26934-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения цинка

ГОСТ 28038-89 Продукты переработки плодов и овощей. Метод определения микотоксина пату-

лина

ГОСТ 28562-90 Продукты переработки плодов и овощей. Рефрактометрический метод определения растворимых сухих веществ.


 1. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
  1. Характеристики
   1. Умови збирання


Постійні лісокористувачі видають дозвіл на збирання ягід, у разі досягнення їх технічної зрілості, в межах установлених лімітів, затверджених місцевими органами влади.


Видання офіційне


Ягоди збирають в суху погоду, щоб уникнути ураження їх псевдоборошнистою росою, вручну.


 1. За якістю ягоди повинні відповідати вимогам, зазначеним у таблицях 1 і 2. Енергетична цінність — згідно з додатком А.Таблиця 1 — Органолептичні показники


Назва показника

Характеристика

Зовнішній вигляд

Свіжі, чисті, соковиті, готові до збирання, не пом’яті, без явних ознак пошкодження пліснявою чи шкідниками

Колір

Чорні, покриті природним восковим нальотом

Запах

Відповідний ягодам чорниці

Смак

Кислувато-солодкий, без стороннього присмаку

 Таблиця 2 — Фізико-хімічні показники


Назва показника

Норма

Метод контролювання

Масова частка сухих речовин, %, не менше ніж

7,0

Згідно з ГОСТ 28562

Масова частка ягід, неоднорідно дозрілих, %, не більше ніж

2,0

Відповідно до 8.5 цього стандарту

Масова частка ягід лохини в чорниці, %, не більше ніж

Масова частка ягід, злегка пом’ятих і перезрілих, %, не більше ніж:

0,5

Те саме

під час заготівлі

2,0

»

під час реалізації (охоплюючи передавання на промислове переробляння)

5,0

»

Масова частка органічних домішок (сухі і нерозвинуті ягоди, листя, плодоніжки тощо), %, не більше ніж

0,5

»

Наявність неїстивних ягід (крушина тощо) та ягід, уражених шкідниками, хворобою, пліснявою та гниллю

Не дозволено

Візуально

 


 1. Не можна реалізовувати і переробляти ягоди, в яких вміст токсичних елементів, мікотоксину патуліну перевищує рівні, встановлені «Медико-биологическими требованиями...» [1], радіонуклідів — ДР-97 [2], пестицидів — Д СанПіН 8.8.1.2.3.4. 000 [3].
  1. За показниками безпечності ягоди повинні відповідати допустимим рівням, зазначеним у таблиці 3.Таблиця 3 — Показники безпечності


Назва показника

Допустимі рівні

Метод контролювання

Токсичні елементи, мг/кг, не більше ніж:

 

 

свинець

0,4

Згідно з ГОСТ 26932

кадмій

0,03

Згідно з ГОСТ 26933

миш’як

0,2

Згідно з ГОСТ 26930

ртуть

0,02

Згідно з ГОСТ 26927

мідь

5,0

Згідно з ГОСТ 26931

цинк

10,0

Згідно з ГОСТ 26934

Мікотоксини, мг/кг, не більше ніж:

 

 

патулін

0,05

Згідно з ГОСТ 28038

Радіонукліди, Бк/кг, не більше ніж:

 

 

Цезій-137

600

Відповідно до 8.7

Стронцій-90

200

Відповідно до 8.7

 


4 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ


 1. Під час пакування ягід, під час навантажування, транспортування і розвантажування треба дотримуватися вимог безпеки, встановлених ДНАОП1.8.10-1.19 [4].
 2. Приміщення треба обладнувати вентиляцією згідно зі СНиП 2.04.05 [5].
 3. Освітлення приміщень повинно відповідати вимогам СНиП 11-4 [6].
 4. Пожежна безпека — згідно з ГОСТ 12.1.004.
 5. ВИМОГИ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ
  1. Контролюють за станом довкілля держлісгоспи згідно з проектом організації і розвитку лісового господарства, затвердженого в установленому порядку.
 6. ПАКУВАННЯ ТА МАРКУВАННЯ
  1. Пакування
   1. Ягоди пакують в решета, корзини з дранки, ящики чи в іншу легку тару з плоским дном місткістю не більше ніж 6 кг, згідно з чинними нормативними документами. Тара повинна бути достатньо наповнена, але не переповнена.
   2. Перевозячи для місцевої реалізації і перероблення можна пакувати ягоди в дощаті ящики згідно з ГОСТ 10131 або пластмасові з перфорацією місткістю не більше ніж 10 кг.
   3. Поверхня ягід, підготовлених до пакування, не повинна бути волога.
   4. Тара повинна бути міцна, суха, чиста, без сторонніх запахів.


Не дозволено вистилати тару папером (крім дна ящиків) і заповнювати її вище рівня країв.


 1. Маркування
 2. На кожну пакувальну одиницю з продукцією потрібно наклеїти етикетку чи прикріпити бирку, які містять інформацію щодо:
 • назви та адреси відправника;
 • назви продукції;
 • маси нетто в кілограмах;
 • інформаційних відомостей про харчову та енергетичну цінність продукту згідно з додатком А;
 • дати збирання і пакування (місяць, число);
 • строку придатності до споживання;
 • умов зберігання;
 • позначення цього стандарту.


Дозволено для приміських господарств, які здають продукцію безпосередньо в торгівлю, на підприємства громадського харчування та переробні підприємства на місці заготівлі ягід не наклеювати етикетки (чи бирки) на кожну пакувальну одиницю, за умови, що вони мають документ, який підтверджує вміст та безпеку цієї продукції.


 1. ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ
  1. Ягоди приймають партіями. Партією вважають будь-яку кількість ягід, зібрану за добу, упаковану в однорідну тару, доставлену одним транспортним засобом, оформлену одним документом про якість і сертифікатом про вміст токсикантів за формами, затвердженими в установленому порядку.
  2. Кожна партія ягід, призначена для відправлення, підлягає приймально-здавальному контролю на відповідність вимогам цього стандарту.
  3. Приймаючи кожну пакувальну одиницю партії перевіряють на цілість та відповідність її марковання вимогам цього стандарту.
  4. Пошкоджені пакувальні одиниці перевіряють окремо і результати поширюються тільки на ці пакувальні одиниці.
  5. Кожну першу партію продукції з певного урочища лісового підприємства випробовують на вміст токсичних елементів, пестицидів, мікотоксину патуліну, радіонуклідів.
  6. У разі одержання незадовільних результатів аналізування хоча б за одним показником, повторно контролюють подвоєну кількість пакувальних одиниць, відібраних від тієї самої партії ягід.


Результати повторного аналізування вважають остаточними і їх поширюють на всю партію.


 1. У разі наявності в партії перезрілих, пом’ятих і неоднорідно дозрілих ягід їх не відправляють і до реалізації їх в торговельній мережі не допускають.


За домовленості з одержувачем ягоди можна використовувати для деяких видів переробляння.


 1. МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ
  1. Відбирання проб
 2. Щоб перевірити якість ягід на відповідність вимогам цього стандарту з різних місць партії (зверху, з середини, знизу) відбирають:
 • від партії до 100 одиниць паковання — не менше трьох пакувальних одиниць;
 • від партії більше ніж 100 одиниць паковання — по одній пакувальній одиниці на кожні 50 одиниць паковання.
 1. З кожної відібраної пакувальної одиниці відбирають точкову пробу, яка становить не менше ніж 5 % маси ягід. Точкові проби з’єднують і перемішують. З об’єднаної проби відбирають пробу загальною масою не менше кілограма ягід.


Приймаючи ягоди від населення, відбирають 1 % ягід від кількості, яку здають.


 1. Відібрану пробу ягід розміщують на рівній поверхні і аналізують на відповідність всім вимогам стандарту. Результати виражають у відсотках і їх поширюють на всю партію.
  1. Зовнішній вигляд, колір, запах, смак визначають органолептично. Масову частку сухих речовин згідно з ГОСТ 28562.
  2. Від проби відбирають ягоди, не готові до збирання, ягоди лохини в чорниці, пом’яті і перезрілі та органічні домішки, їх зважують окремо з точністю до 0, 1 г на лабораторних вагах згідно з ГОСТ 24104 і визначають їхню масову частку.
  3. Наявність неїстівних ягід та ягід, уражених шкідниками, хворобою, пліснявою, визначають оглядово.
  4. Готують проби для визначення вмісту токсичних елементів згідно з ГОСТ 26929. Масову частку токсичних елементів визначають згідно з ГОСТ 26927, ГОСТ 26930 — ГОСТ 26934, патуліну — згідно з ГОСТ 28038.
  5. Визначають вміст пестицидів та радіонуклідів Csi37 і Sr9o — за методиками атестованими згідно з чинним законодавством.
 2. ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ
  1. Ягоди перевозять усіма видами транспорту (крім залізничного та морського), в критих транспортних засобах відповідно до правил перевезення швидкопсувних вантажів, що діють на цьому виді транспорту, і санітарно-гігієнічними правилами, затвердженими в установленому порядку. Перевозячи у відкритих автомобільних транспортних засобах, пакувальні одиниці з ягодою накривають брезентом.
  2. Тару необхідно складати так, щоб забезпечити рівномірну циркуляцію повітря крізь масу і уникати пошкодження нижнього шару ягід в тарі.
  3. Тару необхідно ставити на підлогу, покриту дощатим настилом, або на піддони зі стойками, які потім укладають в штабелі.
  4. Можна зберігати ягоди декілька днів в охолоджувальному сховищі, у цьому разі ягоди потрібно розмістити в ньому не пізніше ніж через 12 год після збирання.
  5. Охолоджувальне сховище потрібно попередньо продезінфікувати і звільнити від запахів.


Для забезпечення рівномірного і прискореного охолодження сховища рекомендується інтенсивна циркуляція повітря протягом періоду охолодження.


 1. Ягоди зберігають за температури від мінус 0,5 оС до плюс 6,0 оС і відносної вологості повітря не більше ніж 90 %. Чим вища температура зберігання, тим менший гарантійний строк зберігання продукції.
 2. Вивантажуючи з охолоджувального сховища, ягоду треба прогрівати поступово, щоб запобігти конденсації вологи на поверхні. Під час прогрівання рекомендовано легке вентилювання.


10 ГАРАНТІЇ ПОСТАЧАЛЬНИКА


 1. Постачальник гарантує відповідність продукції вимогам цього стандарту за дотримання умов зберігання та транспортування.
 2. Гарантійний строк зберігання ягід від дати збирання за температури:

 • від мінус 0,5 оС до плюс 0,5 оС — два тижні;
 • понад плюс 0,5 оС до плюс 6,0 оС — три доби.


ДОДАТОК А (довідковий)


ХАРЧОВА ТА ЕНЕРГЕТИЧНА ЦІННІСТЬ 100 Г ЧОРНИЦІ СВІЖОЇ


А.1 Харчову та енергетичну цінність 100 г чорниці свіжої згідно з довідником «Химический состав...» [7] наведено у таблиці А.1.Таблиця А.1


Назва показника

Норма

Білки, г

1,1

Жири, г

0,6

Вуглеводи, г

8,0

Мінеральні речовини, мг:

 

Na

6

K

51

Ca

16

Mg

6

P

13

Fe

7,0

Вітаміни, мг:

 

Р-каротин

Сліди

Ві

0,01

В2

0,02

РР

0,30

С

10

Енергетична цінність, ккал

44

 

 

КОД ДКПП

Код ДКПП згідно з ДК 016 [8] наведено у таблиці Б.1 Таблиця Б.1

КодДКПП

01.13.23.370

Назва продукції

Чорниця(плоди)
Ми постачаємо та монтуємо обладнання для ферм ВРХ - доїння, годівля, вентиляція та комфорт тварин. З сайтом знайомі 3 роки та задоволені співпрацею. Дякуємо за відмінний сайт!
Мы оцинковываем новые объекты или восстанавливаем цинковое покрытие у старых агро-объектов уже 19 лет, члены АФЗУ 5 лет, но только с подачей рекламы в рассылках смс и электронных письмах, которые адресно доходят до лиц заинтересованных в нашей работе и способных принимать самостоятельные решения, наши предложения стали превращаться в реальные контракты. Сайт продуман и удобен в использовании. Он реально помогает выжить в нынешнем не простом положении среднего бизнеса и агро-сектора Украины. Дай Бог вам здоровья!
На этом сайте собрана реальная база . После СМС рассылки по конвейерным роликам , в течении 3-4 часов 5 телефоных звонков. Очень даже хороший результат по сравнению с другими торговыми порталами. СПАСИБО.
Так як наша компанія спеціалізується на будівництві ангарів, ремонті покрівель та реконструкції складів, то основними нашими клієнтами вже багато років є аграрії. Тому періодично на kolosok.info замовляємо СМС розсилку, щоб знайти нових клієнтів. Дуже задоволені такою функціює. За невеликі гроші ми в такий спосіб можемо швидко повідомити про себе нашій цільовій аудиторії. Дуже задоволені.
Приятно с Вами работать.Огромное спасибо.
Благодарим администрацию сайта за хорошую возможность покупок-продаж!!!Спасибо всем за долгое и надежное партнерство! Всем успеха!!!
Услугами этого сайта пользуемся более 5 лет. Благодарим сотрудников за оперативную и качественную работу. С помощью рекламы на этом сайте продукция нашего предприятия стала более известной и востребованной как внутреннем так и на внешнем рынках.
Благодарность сайту! Действительно помогает с поиском клиентов, профессиональная подержка персонала!
Спасибо за работу! Пользовалась сайтом и агродоской- очень удобно и доступно! Перестали сотрудничать с другими сайтами - на этом сайте наиболее полная и достоверная информация.
Щиро дякуємо за якісний інформаційний сайт. Працює відмінно, гарне наповнення, успіху Вам, а всій українській землі процвітання !!!