ДСТУ 7174:2010. ЧАЙ ЧОРНИИ БАИХОВИИ ФАСОВАНИЙ ТЕХНІЧНІ УМОВИ

Технічні умови

ДСТУ 7174:2010

 

 

Видання офіційне

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ 2011


ПЕРЕДМОВА


 1. РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Продукція кондитерська та харчоконцентратна» (ТК 152) спільно з Закритим акціонерним товариством «Укркондитер» та СУБ ТОВ Українська чайна фабрика «Ахмад Ті»


РОЗРОБНИКИ: Ю. Кожанов (науковий керівник); С. Бут; О. Бобровник; О. Шалимінов; І. Мор- котонов


 1. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 30 листопада 2010 р. № 534
 2. УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням чинності в Україні ГОСТ 1938-90)


Право власності на цей документ належить державі.


Відтворювати, тиражувати та розповсюджувати його повністю чи частково на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.


Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Держспоживстандарту України


Держспоживстандарт України, 2011

ЗМІСТ

С.

 1. Сфера застосування1
 2. Нормативні посилання 1
 3. Терміни та визначення понять2
 4. Класифікація3
 5. Технічні вимоги3
 6. Маркування5
 7. Пакування5
 8. Вимоги щодо безпеки6
 9. Вимоги щодо охорони довкілля6
 10. Правила приймання7
 11. Методи контролювання7
 12. Транспортування та зберігання7
 13. Гарантії виробника7

Додаток А Коди ДКПП згідно з ДК 0168


ДСТУ 7174:2010 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ ЧАЙ ЧОРНИЙ БАЙХОВИЙ ФАСОВАНИЙ


Технічні умови

ЧАЙ ЧEРНЫЙ БАЙХОВЫЙ ФАСОВАННЫЙ

Технические условия

PACKED BAYKH BLACK TEA

Specifications

Чинний від 2011-03-01


 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ


Цей стандарт поширюється на чай чорний байховий фасований, отриманий купажуванням і фасуванням імпортного нефасованого чорного чаю і призначений для реалізації через торговельну мережу, використання на підприємствах ресторанного господарства та навиробництві. Вимоги щодо безпечності чаю чорного байхового викладені в розділах 8 та 9 цьогостандарту.


 1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:


ДСТУ 2208-93 Чайна промисловість. Терміни та визначення

ДСТУ 4518:2008 Продукти харчові. Маркування для споживачів. Загальні правила

ДСТУ ISO 1572-80 Чай. Готування подрібненої проби з відомим вмістом сухої речовини

ДСТУ ISO 1575-87 Чай. Визначання загального вмісту золи

ДСТУ ISO 1576-88 Чай. Визначання вмісту золи, розчинної і нерозчинноїу воді

ДСТУ ISO 1839-2009 Чай. Метод відбирання проб

ДСТУ ISO 3720:2007 Чай чорний. Терміни та визначення основних понять і основні вимоги ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Устатковання виробниче. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 17.2.3.02-78 ССБТ. Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (ССБП. Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлювання допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 1936-85 Чай. Правила приемки и методы анализа (Чай. Правила приймання і методи аналізування)


Видання офіційне


ГОСТ 1937-90 Чай черный байховый нефасованный. Технические условия (Чай чорний байховий нефасований. Технічні умови)

ГОСТ 7625-86 Бумага этикеточная. Технические условия (Папір етикетковий. Технічні умови) ГОСТ 7933-89 Картон для потребительской тары. Общие технические условия (Картон для спожиткової тари. Загальні технічні умови)

ГОСТ 8871-84 Нить вискозная неокрашенная центрифугального способа получения в бобинах. Технические условия (Нитка віскозна незабарвлена в бобінах, здобута центрифугальним способом. Технічні умови)

ГОСТ 9142-90 Ящики из гофрированного картона. Общие технические условия (Ящики з гофрованого картону. Загальні технічні умови)

ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия (Плівка поліетиленова. Технічні умови)

ГОСТ 12026-76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия (Папір фільтрувальний лабораторний. Технічні умови)

ГОСТ 12301-2006 Коробки из картона, бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия (Коробки з картону, паперу та комбінованих матеріалів. Загальні технічні умови) ГОСТ 12303-80 Пачки из картона, бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия (Пачки з картону, паперу та комбінованих матеріалів. Загальні технічні умови)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 14838-78 Проволока из алюминия и алюминиевых сплавов для холодной высадки. Технические условия (Дріт алюмінієвий та з алюмінієвих сплавів для холодної висадки. Технічні умови) ГОСТ 19344-73 Бумага для каталогов и карточек. Технические условия (Папір для каталогів та карток. Технічні умови)

ГОСТ 23285-78 Пакеты транспортные для пищевых продуктов и стеклянной тары. Технические условия (Пакети транспортні для харчових продуктів і скляної тари. Технічні умови)

ГОСТ 28551-90 Чай. Метод определения водорастворимых экстрактивных веществ (Чай. Метод визначання водорозчинних екстрактивних речовин)

ГОСТ 28552-90 Чай. Метод определения общей водонерастворимой и водорастворимой золы (Чай. Метод визначання загальної водонерозчинної та водорозчинної золи)

ГОСТ 28553-90 Чай. Метод определения сырой клетчатки (Чай. Метод визначання сирої клітковини).


3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ


У цьому стандарті вжито терміни та визначення понять згідно з ДСТУ 2208, ДСТУ ISO 3720, а також додаткові нові терміни з відповідними визначеннями позначених ними понять.


 1. суцільнолистовий чай


Байховий чай, одержаний з чайного цілого чи скрученого листа


 1. листовий чай


Байховий чай, одержаний з різаного листа та/або різаного листа, обробленого за технологією СТС (розварений лист має вигляд чайного листа або його частини).


Примітка. ЗСС (СТС) — зав"ялювання, скручування та сушка. Для зменшення бар"єрів у торгівлі доцільно залишити прийняту в світі абревіатуру СТС


 1. дрібний чай


Байховий чай, одержаний подрібненням чайного листа


 1. гранульований чай


Чай, одержаний грануляцією найдрібніших фракцій чайного листа (розварена гранула розпадається на кілька частин)


 1. ароматизований чай


Байховий чай з доданням ароматизаторів або пряно-ароматичної сировини


 1. «Букет»


Байховий чай, виготовлений з молодих пагонів з поверхневою брунькою, які збирають з чайних кущів з домішкою окремих ніжних листочків.


 1. КЛАСИФІКАЦІЯ
  1. Залежно від використаної сировини й ароматичних добавок чай фасований поділяють на:

 • чай чорний байховий;
 • чай чорний байховий ароматизований.
  1. Залежно від механічного оброблення, розміру листа та ступеня його подрібнення чай чорний байховий фасований виробляють таких видів:

 • суцільнолистовий;
 • листовий;
 • дрібний;
 • гранульований.
  1. За якісними показниками чай чорний байховий поділяють на сорти:
 • «Букет»;
 • вищий;
 • перший;
 • другий.


Недопустимо змішувати суцільнолистовий чай з дрібним та гранульованим. Висівки та потерть чаю за потреби використовують для вироблення чаю разової заварки відповідно до рецептури.


Коди ДКПП і назви чаю чорного байхового фасованого наведено в додатку А.


 1. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
  1. Чай чорний байховий фасований виробляють відповідно до вимог цього стандарту за технологічними інструкціями (процесами) та рецептурами (специфікаціями), затвердженими в установленому порядку із додержанням санітарних правил для підприємств чайної промисловості згідно з СанПиН 977 [1].
  2. Характеристики
   1. За органолептичними показниками чай чорний байховий фасований має відповідати вимогам, зазначеним у таблиці 1.Таблиця 1 — Органолептичні показники чаю чорного байхового фасованого


Назва

показника

Характеристика сорту чаю

 

«Букет»

вищого

першого

другого

Смак та аромат

Багатогранне сполучення тонких, ніжних ароматів, приємний терпкий смак

Ніжний аромат, приємний з терпкістю смак

Достатньо ніжний аромат, середньої терпкості смак

Недостатньо виражений аромат і терпкий смак

Настій

Яскравий, прозорий, насичений

Яскравий, прозорий достатньо насичений

Недостатньо яскравий, недостатньо інтенсивний та недостатньо насичений

Недостатньо прозорий, слабонасичений

Колір розвареного листа

Коричнево-червоного кольору, однорідний

Коричнево-червоного кольору, однорідний

Коричневий, недостатньо однорідний

Темно-коричневий, неоднорідний. Допустимо зеленуватий відтінок

Зовнішній вигляд чаю:

суцільнолистового

Однорідний, гарно скручений

Однорідний, гарно скручений

Недостатньо рівний, скручений

 


Кінець таблиці 1

Назва

 

Характеристика сорту чаю

 

показника

«Букет»

вищого

першого

другого

листового

Однорідний, різаний, гарно скручений

Однорідний, різаний, скручений

Недостатньо рівний, скручений, різаний, з наявністю гранул подовженої та сферичної форми й пластинок

дрібного

Однорідний, подрібнений

Неоднорідний, подрібнений

Нерівний, подрібнений, пластинчатий з наявністю гранул сферичної або подовженої форми, чайної потерті та висівок

гранульованого

Однорідні, рівні гранули сферичної або подовженої форми

Неоднорідні гранули сферичної або подовженої форми

 

 1. За фізико-хімічними показниками чай чорний байховий фасований має відповідати вимогам, зазначеним у таблиці 2.Таблиця 2 — Фізико-хімічні показники чаю чорного байхового фасованого


Назва

Норма для сорту чаю

Метод

показника

«Букет»

вищого

першого

другого

контролювання

Масова частка вологи, %, не більше ніж

8

8

8

8

Згідно з ГОСТ 1936; ДСТУ ISO 1572

Масова частка водорозчинних екстрактивних речовин, %, не менше ніж

36

35

32

30

Згідно з ГОСТ 28551

Масова частка сирої клітковини, %, не більше ніж

19

19

19

19

Згідно з ГОСТ 28553

Масова частка металомагнітної домішки, %, не більше ніж:

 • у суцільнолистовому та листовому
 • у гранульованому СТС та дрібному

0,0005

0,0007

0,0005

0,0007

0,0005

0,0007

0,0005

0,0007

Згідно з ГОСТ 1936


Примітка. Масову частку металомагнітної домішки в чорному байховому чаї, розфасованому в одноразових фільтрувальних пакетах масою нетто від 1,0 г до 5,0 г, допустимо не визначати.


 

 1. У чаї не повинно бути плісені, затхлості, кислуватості, жовтого чайного пилу, сторонніх ароматів, присмаків і домішок.
  1. Масова частка дріб’язку (висівки та потерть) для всіх видів і сортів чаю чорного байхового фасованого, крім сорту «Букет», не повинна бути більше ніж 5 % (крім чаю, упакованого в разові пакетики). Для чаю сорту «Букет» — не більше ніж 1 %.
   1. Масова частка загальної золи у фасованому чаї має бути від 4 % до 8 %, масова частка розчинної у воді золи — не менше ніж 45 % від загальної золи.
   2. За показниками безпечності чай чорний байховий фасований повинен відповідати вимогам, встановленим центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров’я України.
  2. Вимоги до сировини


Для виготовлення чаю чорного байхового фасованого використовують такі основні види сировини:


 • чай чорний байховий нефасований згідно з ГОСТ 1937;
 • ароматизатори натуральні, ідентичні натуральним, дозволені центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров’я України.


Сировина, ароматичні речовини, допоміжні матеріали, що їх використовують для виготовлення чаю чорного байхового фасованого, за показниками безпечності мають відповідати вимогам чинної нормативної документації.


На використання нових видів, допоміжних матеріалів треба мати дозвіл центрального органу виконавчої влади з питань охорони здоров’я України.


 1. МАРКУВАННЯ
  1. На кожному споживчому пакованні повинно бути нанесено марковання українською мовою згідно з ДСТУ 4518.
  2. На пакетиках для разового використання, які є спожитковою упаковкою, наносять інформацію згідно з ДСТУ 4518 та зокрема нижченаведену:

 • спосіб готування або рекомендації щодо вживання;
 • строк придатності.


У разі застосування вакуумного паковання наносять напис: «Упаковано під вакуумом».


Енергетичну цінність (калорійність) (кДж і/або ккал) та поживну (харчову) цінність для чаю не зазначають.


 1. Транспортне марковання — згідно з ГОСТ 14192 з нанесенням маніпуляційних знаків: «Берегти від вологи».


Марковання наносять типографським способом або виразним відбиванням через трафарет штемпельною фарбою, що не змивається і не має запаху, або вкладуванням ярлика усередину в художньо оформлені чайниці.


Дозволено на маркованні наносити рекламні знаки та маркувати продукцію іншими мовами поряд з державною.


 1. ПАКУВАННЯ
  1. Чай чорний байховий фасують у м’яку або в напівжорстку упаковку масою нетто від 20 г до 1000 г, у пакетики одноразової заварки масою нетто від 1,0 г до 5 г включно, а також у художньо оформлені (сувенірні) металеві, скляні, дерев’яні та інші чайниці і коробки масою нетто упакованої одиниці від 5 г до 1500 г відповідно до вимог чинних нормативних документів.


За домовленістю з замовником допустимо випускати чай у пакетах з поліетиленової плівки згідно з ГОСТ 10354.


 1. М’яке паковання має складатися з герметичного пакета з комбінованого матеріалу, складеного з шарів поліестеру чи поліетилену та алюмінієвої фольги вітчизняного або іноземного виробництва, або пакета з іншого комбінованого матеріалу чи поліпропіленової плівки, що дозволені до використання центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров’я України.
  1. Напівжорстке паковання має складатися з:
 • внутрішнього герметичного пакета з багатошарового комбінованого матеріалу, складеного з шарів поліпропілену чи поліетилену, алюмінієвої фольги вітчизняного або іноземного виробництва, або пакета з іншого матеріалу, що дозволені до використання центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров’я України;
 • зовнішньої коробки, виготовленої з картону згідно з ГОСТ 9142 або іншим нормативним документом.
  1. Паковання чаю чорного байхового фасованого для разової заварки складається з внутрішнього пакетика з пористого паперу, що не розмочується, згідно з ГОСТ 12026 або з будь-якого іншого матеріалу, дозволеного до використання центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров’я України.


До пакетика може бути прикріплена віскозна або бавовняна нитка згідно з ГОСТ 8871 або з іншого матеріалу, дозволеного до використання центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров’я України, яка другим кінцем закріплена до етикетки з паперу згідно з ГОСТ 19344. Закріплюють нитку до пакетика та етикетки дротом згідно з ГОСТ 14838 або іншим способом, що забезпечує міцність кріплення.


Дозволено вкладати внутрішній пакетик у зовнішній захисний пакетик із паперу для етикеток згідно з ГОСТ 7625 або герметичний пакетик із багатошарового комбінованого матеріалу вітчизняного чи іноземного виробництва, дозволеного до використання центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров’я України.


Пакетики чаю разової заварки мають бути укомплектовані та упаковані в картонні коробки згідно з ГОСТ 7933.


Дозволено картонні коробки упаковувати в поліпропіленову або іншу плівку, дозволену до використання центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров’я України.


 1. Спожиткове паковання чаю чорного байхового (пакети, коробки, чайниці) має бути герметично заклеєне або запаяне та забезпечувати збереження якості та кількості чаю згідно з ГОСТ 12301 та ГОСТ 12303.


За потреби укладають у спожиткову тару (коробки, чайниці) рекламну та сувенірну продукцію у випадках відсутності прямого контакту її з чаєм.


 1. Допустимі відхили маси нетто чаю від номінальної кількості, у відсотках маси 20 шт. виробів, не більше ніж:

мінус 5 від середньої маси 20 шт. виробів до 5 г включно;

мінус 3 від маси кожного виробу від 5 г до 20 г включно;

мінус 1 від маси кожного виробу від 20 г до 1500 г.

Відхил маси нетто за верхньою границею не обмежено.


 1. Пакування у транспортну тару


Чай чорний байховий, який розфасований у пачки, коробки та чайниці, вкладають у ящики з гофрованого картону згідно з ГОСТ 9142 масою нетто не більше ніж 12,0 кг.


За потреби пакують коробки, чайниці, пачки в інші ящики з гофрованого картону масою нетто не більше ніж 18,0 кг, перев’язуючи поліпропіленовою стрічкою у двох місцях, або палетують.


Як додаткове паковання використовують мішки-вкладки.


Дозволено використовувати інші види транспортної тари вітчизняного та іноземного виробництва, що забезпечують якість та збереженість чаю чорного байхового під час транспортування та зберігання і дозволені до використання центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров’я України.


 1. ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕКИ
  1. Під час виготовляння чаю чорного байхового фасованого дотримуються вимог НПАОП 15.8-1.14 [2] та СанПиН 977 [1].
  2. Технологічне устаковання має відповідати вимогам ГОСТ 12.2.003.
  3. Повітря робочої зони має відповідати вимогам ГОСТ 12.1.005.
  4. Рівень шуму на робочих місцях має відповідати вимогам ДСН 3.3.6.037 [3].
  5. Технологічний процес має відповідати вимогам ГОСТ 12.3.002.
 2. ВИМОГИ ЩОДО ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ
  1. Стічні води під час виробництва чаю чорного байхового фасованого очищають відповідно до вимог СанПиН 4630 [4].
  2. Викиди шкідливих речовин в атмосферу контролюють згідно з ГОСТ 17.2.3.02 та ДСП 201 [5].
  3. Ґрунт від забруднення побутовими і промисловими відходами охороняють відповідно до вимог СанПиН 42-128-4690 [6].
 3. ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ
  1. Правила приймання — згідно з ГОСТ 1936 та ДСТУ ISO 1839.
  2. Для перевіряння відповідності якості чаю чорного байхового фасованого вимогам чинних нормативних документів підприємство-виробник проводить приймально-здавальний та періодичний контроль кожної партії чаю.
  3. Масову частку вологи підприємство-виробник визначає у кожній партії.
  4. Масову частку водорозчинних екстративних речовин визначають у кожній партії.
  5. Масову частку загальної та розчинної золи, сирої клітковини визначають на вимогу споживача.
  6. Масову частку дріб’язку (висівки та потерть) та металомагнітних домішок у листових чаях визначають у кожній партії.
 4. МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ
  1. Відбирання і готування проб — згідно з ГОСТ 1936.
  2. Визначання маси нетто, органолептичних показників, масової частки вологи, масової частки металомагнітних домішок, масової частки дріб’язку — згідно з ГОСТ 1936 та ДСТУ ISO 1572; масової частки водорозчинної золи — згідно з ГОСТ 28552, ДСТУ ISO 1575 та ДСТУ ISO 1576; масової частки сирої клітковини — згідно з ГОСТ 28553; масової частки водорозчинних екстрактивних речовин — згідно з ГОСТ 28551.
 5. ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ


Чай чорний байховий фасований транспортують усіма видами транспорту в критих транспортних засобах відповідно до правил перевезення вантажів, чинних на цьому виді транспорту.


Заборонено використовувати транспортні засоби, в яких перевозили отруйні речовини та вантажі з різким запахом, а також транспортувати чай разом із продуктами, що мають специфічний запах.


Пакетування вантажів — згідно з ГОСТ 23285.


Під час транспортування в пакетах висота стосу не повинна перевищувати 2 м.


Чай зберігають у сухих, чистих, добре вентильованих приміщеннях, які не мають стороннього запаху, за відносної вологості повітря не більше ніж 70 %.


Ящики з чаєм під час зберігання на складах повинні бути встановлені на стелажах, виготовлених з матеріалу, дозволеного до використання центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров’я України, стосами висотою не більше ніж 2 м.


Між стосами і стіною залишають проходи, що становлять не менше ніж 0,5 м.


Відстань від джерела тепла, водопровідних і каналізаційних труб до продукції повинна бути не менше ніж 1 м.


 1. ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
  1. Виробник гарантує відповідність чаю чорного байхового фасованого вимогам цього стандарту в разі дотримування умов транспортування та зберігання.
  2. Строк придатності до споживання чаю чорного байхового фасованого з дати пакування — 2 роки.


ДОДАТОК А (обов’язковий)


КОДИ ДКПП ЗГІДНО З ДК 016

 

 

 

 

 

15.86.13.001

15.86.13.006

Чай чорний байховий

Чай чорний байховий ароматизованийМи постачаємо та монтуємо обладнання для ферм ВРХ - доїння, годівля, вентиляція та комфорт тварин. З сайтом знайомі 3 роки та задоволені співпрацею. Дякуємо за відмінний сайт!
Мы оцинковываем новые объекты или восстанавливаем цинковое покрытие у старых агро-объектов уже 19 лет, члены АФЗУ 5 лет, но только с подачей рекламы в рассылках смс и электронных письмах, которые адресно доходят до лиц заинтересованных в нашей работе и способных принимать самостоятельные решения, наши предложения стали превращаться в реальные контракты. Сайт продуман и удобен в использовании. Он реально помогает выжить в нынешнем не простом положении среднего бизнеса и агро-сектора Украины. Дай Бог вам здоровья!
На этом сайте собрана реальная база . После СМС рассылки по конвейерным роликам , в течении 3-4 часов 5 телефоных звонков. Очень даже хороший результат по сравнению с другими торговыми порталами. СПАСИБО.
Так як наша компанія спеціалізується на будівництві ангарів, ремонті покрівель та реконструкції складів, то основними нашими клієнтами вже багато років є аграрії. Тому періодично на kolosok.info замовляємо СМС розсилку, щоб знайти нових клієнтів. Дуже задоволені такою функціює. За невеликі гроші ми в такий спосіб можемо швидко повідомити про себе нашій цільовій аудиторії. Дуже задоволені.
Приятно с Вами работать.Огромное спасибо.
Благодарим администрацию сайта за хорошую возможность покупок-продаж!!!Спасибо всем за долгое и надежное партнерство! Всем успеха!!!
Услугами этого сайта пользуемся более 5 лет. Благодарим сотрудников за оперативную и качественную работу. С помощью рекламы на этом сайте продукция нашего предприятия стала более известной и востребованной как внутреннем так и на внешнем рынках.
Благодарность сайту! Действительно помогает с поиском клиентов, профессиональная подержка персонала!
Спасибо за работу! Пользовалась сайтом и агродоской- очень удобно и доступно! Перестали сотрудничать с другими сайтами - на этом сайте наиболее полная и достоверная информация.
Щиро дякуємо за якісний інформаційний сайт. Працює відмінно, гарне наповнення, успіху Вам, а всій українській землі процвітання !!!