ДСТУ-П 4583:2006. ХЛІБ ІЗ ЖИТНЬОГО ТА СУМІШІ ЖИТНЬОГО І ПШЕНИЧНОГО БОРОШНА (ЧАСТИНА 2)

Допустимі рівні пестицидів регламентовано МБТ 5061 [5].


Радіологічні показники — згідно з ДР [6].


 1. Хліб із житнього та суміші житнього і пшеничного борошна (з терміном придатності до споживання понад три доби) контролюють за мікробіологічними показниками, які в кінці установленого терміну придатності до споживання зазначено в таблиці 4.
  1. У готових виробах не дозволено сторонні домішки, хруст від мінеральних домішок, ознаки хвороби та плісняви.Таблиця 4 — Мікробіологічні показники хліба із житнього та суміші житнього і пшеничного борошна з терміном придатності до споживання понад три доби


КУО в 1 г, не більше ніж

1,0 ? 103

не дозволено

1,0 ? 102


Кількість мезофільних аеробних мікроорганізмів Плісняві гриби:


 • для виробів, виготовлених без додавання сушених фруктів, ягід та горіхів
 • для виробів, виготовлених з додаванням сушених фруктів, ягід та горіхів

 

 1. Укладання готових виробів — згідно з ГОСТ 8227.
  1. Нарізані упаковані вироби укладають в один ряд:

 • подові на нижню скоринку;
 • формові на нижню, бокову скоринку або на торець.
  1. Термін максимальної витримки на підприємстві згідно з [7].


Термін максимальної витримки на хлібопекарському підприємстві після виймання з печі готового хліба без упаковки із житнього сіяного борошна та суміші житнього сіяного з сортовим пшеничним борошном — не більше ніж 10 год, інших видів хліба без упаковки — не більше ніж 14 год; упакованого хліба — не більше ніж 28 год.


 1. Пакування
  1. Хліб із житнього та суміші житнього і пшеничного борошна випускають упакованим або без упаковки.


Для пакування готових виробів використовують харчову поліетиленову плівку згідно з ГОСТ 10354, ГОСТ 25951 та інші пакувальні матеріали, застосування яких у контакті з харчовими продуктами дозволено центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров’я.


 1. Дозволено реалізацію упакованого виробу (або частини його), попередньо нарізаного скибками.
  1. Заморожені вироби високого ступеня готовності упаковують у полімерні чи інші воло- гонепроникні пакувальні матеріали, після чого вкладають у ящики із гофрованого картону згідно з ГОСТ 13511, ГОСТ 13512 та іншу тару згідно з чинними нормативними документами. Дозволено укладання заморожених виробів безпосередньо у ящики, вистелені всередині полімерною плівкою згідно з чинним нормативним документом, пергаментом згідно з ГОСТ 1341, підпергаментом згідно з ГОСТ 1760 або іншими вологонепроникними матеріалами. Усі пакувальні матеріали повинні бути дозволені до використовування у контакті з харчовими продуктами центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров’я.


Примітка 1. Пакування виробів проводять після вистигання продукції.

Примітка 2. У разі необхідності, безпосередньо перед пакуванням випечену продукцію нарізають.

Примітка 3. Вироби високого ступеня готовності перед пакуванням заморожують у швидкоморозильних установках за режимом — відповідно до технічних характеристик обладнання.


 1. Упаковані вироби, призначені для експорту, укладають в ящики із гофрованого картону згідно з ГОСТ 13511, ГОСТ 13512 та іншу тару, дозволену до використовування центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров’я. Ящики обклеюють клейкою стрічкою згідно з ГОСТ 18251, ГОСТ 2047 та згідно з іншими чинними нормативними документами.
  1. Маркування
   1. Упаковані вироби повинні мати марковання, нанесене безпосередньо на пакувальний матеріал або етикетку, яку наклеюють на паковання, чи ярлик, який вкладають всередину надписом до плівки.
   2. Марковання повинно містити таку інформацію:

 • назву виробу;
 • назву підприємства-виробника, його адресу і телефон;
 • масу нетто, кг;
 • склад продукту (перелік інгредієнтів, використаних у процесі виготовляння виробів);
 • дату виготовляння;
 • інформацію про харчову та енергетичну цінність продукту;
 • термін придатності до споживання (термін реалізації) та умови зберігання;
 • товарний знак (за наявності) згідно з ДСТУ 2296;
 • штрих-код (за наявності) згідно з ДСТУ 3145;
 • позначення цього стандарту.


Примітка. У разі необхідності дозволено застосовування марковання, що містить позначення попереднього нормативного документа та штрих-код, до повного використовування пакувальних матеріалів, за умови, що загалом маркован- ня відповідає вимогам чинного нормативного документа.


У разі поставки продукції на експорт застосовують транспортне маркування.


 1. Транспортне маркування — згідно з ГОСТ 14192 з нанесенням маніпуляційних знаків «Обережно», «Берегти від вологи».

На кожну одиницю транспортної тари наносять марковання, що характеризує продукцію:


 • назву виробів;
 • назву підприємства-виробника, його адресу і телефон;
 • масу нетто, кг;
 • кількість пакувальних одиниць;
 • дату виготовлення;
 • термін придатності до споживання (термін реалізації) та умови зберігання;
 • товарний знак (за наявності) згідно з ДСТУ 2296;
 • штрих-код (за наявності) згідно з ДСТУ 3145;
 • позначення цього стандарту.
  1. Марковання продукції для експорту, в разі необхідності, оформляють мовою країни-покупця.
   1. Марковання наносять наклеюванням ярлика або нанесенням виразного відбитка трафаретом чи штампувальною фарбою, що не змивається і не має запаху.


На тару з продукцією для експорту марковання наносять чорною фарбою, що не змивається і не має запаху, через трафарет або штампом на обидві торцеві чи бічні сторони ящика.


 1. Номер укладальника чи зміни зазначають на ярлику, вкладеному всередину паковання чи проставляють штемпелем на зовнішній стороні тари.
  1. Для продукції, яка пройшла державну сертифікацію (у разі необхідності), на кожній пакувальній одиниці ставлять знак відповідності згідно з ДСТУ 2296.
   1. У разі постачання продукції на експорт вимоги щодо пакування, маркування та маси можна коригувати відповідно до контракту чи угоди.
 2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ
  1. Під час виготовляння хліба із житнього та суміші житнього і пшеничного борошна треба керуватися вимогами безпеки, встановленими СП 823 [1].
  2. Технологічне устатковання повинно відповідати вимогам ГОСТ 12.2.003.
  3. Технологічний процес повинен здійснюватися згідно з ГОСТ 12.3.002.
  4. Повітря робочої зони повинно відповідати вимогам ГОСТ 12.1.005.
 3. ВИМОГИ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ
  1. Стічні води під час виробництва хліба із житнього та суміші житнього і пшеничного борошна повинні підлягати очищенню та відповідати СанПиН 4630 [8].
  2. Контроль за шкідливими викидами у атмосферу здійснюють згідно з ГОСТ 17.2.3.02 та ДСП 201 [9].
  3. Охорону ґрунту від забруднення побутовими та виробничими відходами проводять згідно із СанПиН 42-128-4690 [10].

7 приймання


 1. Правила приймання згідно з ГОСТ 5667.


Відповідність партії продукції вимогам цього стандарту засвідчують штампом на товарно- транспортній накладній.


Для кожної партії продукції у товарно-транспортній накладній проставляють дату виготовлення та час виймання готових виробів з печі.


У разі комп’ютерної системи оформлення у товарно-транспортній накладній зазначають у спеціально відведеному місці (рамці) таку інформацію: «Штамп про якість. Продукція відповідає вимогам нормативної документації. Контролер, прізвище або номер контролера».


 1. Фізико-хімічні показники визначають періодично, а також, у разі необхідності, за вимогою споживача. Періодичність контролювання встановлює виробник продукції.
 2. Періодичність контролювання вмісту токсичних елементів та мікотоксинів — згідно з МР 4.4.4-108 [11].


Порядок встановлює виробник продукції за погодженням з органами санітарно-епідеміологічного нагляду.


 1. Вміст пестицидів у готовій продукції контролюють за вимогою одержувача-споживача.


8 МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ


Контролювання показників якості та безпеки здійснюють акредитовані лабораторії підприємств та інших компетентних організацій (на договірних засадах) за методами згідно з чинними стандартами.


Упаковані вироби перед аналізуванням звільняють від упаковки.


 1. Контролювання показників якості
 2. Методи відбирання проб та методи визначання органолептичних показників і маси виробів — згідно з ГОСТ 5667.
 3. Методи контролювання показників якості:

 • пористості — згідно з ГОСТ 5669;
 • кислотності — згідно з ГОСТ 5670;
 • вологості — згідно з ГОСТ 21094.
 • масової частки цукру — згідно з ГОСТ 5672;
 • масової частки жиру — згідно з ГОСТ 5668;

 1. Контролювання показників безпеки
 2. Токсичні елементи
 3. Готування проб для визначання токсичних елементів згідно з ГОСТ 26929.
 4. Методи контролювання токсичних елементів згідно з ГОСТ 26927, ГОСТ 26930, ГОСТ 26931, ГОСТ 26932, ГОСТ 26933, ГОСТ 26934.
 5. Мікотоксини та пестициди


Афлатоксин В1 — згідно з МР 2273 [12] та ДСТУ ЕМ 12955, дезоксиніваленол — згідно з МУ 3940 [13], зеараленон — згідно з МР 2964 [14].


Пестициди — згідно з ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000 [15].


 1. Радіологічні показники — згідно з ДР [6].
 2. Мікробіологічні показники для виробів з терміном придатності до споживання понад 3 доби.
 3. Відбирання проб та готування проб для визначення мікробіологічних показників згідно з ГОСТ 26668, ГОСТ 26669.
 4. Апаратура, матеріали, реактиви та живильні середовища згідно з ГОСТ 27543.
 5. Методи визначання мікроорганізмів згідно з ГОСТ 10444.12, ГОСТ 10444.15 та опрацьовування результатів згідно з ГОСТ 26670.
 6. Контролювання патогенних мікроорганізмів проводять за методами, затвердженими органами санепіднагляду.
 7. ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ
  1. Транспортування та зберігання готових виробів — згідно з ГОСТ 8227.
   1. Транспортування заморожених виробів високого ступеня готовності здійснюють авто- мобілями-рефрижераторами.
  2. Термін придатності до споживання (термін реалізації у роздрібній торговельній мережі) з моменту виймання з печі хліба без упаковки із житнього сіяного борошна та суміші житнього сіяного з сортовим пшеничним борошном — не більше ніж 24 год, інших видів хліба без упаковки — не більше ніж 36 год; упакованого хліба — не більше ніж 72 год.
   1. За погодженням з приймальною комісією термін придатності до споживання упакованої продукції може бути встановлено понад 3 доби. У цьому випадку термін придатності до споживання зазначають в уніфікованій рецептурі, яка підлягає державній санітарно-епідеміологічній експертизі.
  3. Реалізація готової продукції у роздрібній торговельній мережі повинна здійснюватись за наявності інформації, поданої підприємством-виробником, про енергетичну цінність, вміст білка, жиру, легкозасвоюваних вуглеводів у 100 г виробу.
  4. Умови зберігання


Зберігання готової продукції здійснюють в сухих, чистих, добре провітрюваних приміщеннях, не заражених шкідниками хлібних запасів, за температури не нижче ніж 4 оС та відносній вологості повітря, що не перевищує 75 %.


 1. Зберігання заморожених виробів високого ступеня готовності здійснюють за температури не нижчої мінус 18 оС до відправлення замовнику: міні-пекарням, кафе, торговельним підприємствам тощо.

Замовник зберігає заморожені вироби у морозильній камері до моменту реалізації за температури:


 • не вищої ніж мінус 18 оС — не більше ніж 30 днів (для продукції, виготовленої з використовуванням сухих інстантних дріжджів) та не більше ніж 90 днів (для продукції, виготовленої з використовуванням пресованих дріжджів);
 • не вищої ніж мінус 12 оС — не більше ніж 14 днів;
 • не вищої ніж мінус 8 оС — не більше ніж 7 днів.


Після розморожування не дозволено повторне заморожування та подальше розморожування виробів високого ступеня готовності.


Замовник реалізує або безпосередньо заморожені упаковані вироби, або розморожує їх, допікає і реалізує у вигляді готових випечених виробів.


Дозволено реалізацію заморожених виробів високого ступеня готовності, а також випікання виробів із них підприємством-виробником.


 1. ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
  1. Виробник гарантує відповідність хліба із житнього та суміші житнього і пшеничного борошна цьому стандарту за умови дотримання правил зберігання та транспортування.
  2. Гарантійний термін придатності до споживання відповідно до 9.2.


Ми постачаємо та монтуємо обладнання для ферм ВРХ - доїння, годівля, вентиляція та комфорт тварин. З сайтом знайомі 3 роки та задоволені співпрацею. Дякуємо за відмінний сайт!
Мы оцинковываем новые объекты или восстанавливаем цинковое покрытие у старых агро-объектов уже 19 лет, члены АФЗУ 5 лет, но только с подачей рекламы в рассылках смс и электронных письмах, которые адресно доходят до лиц заинтересованных в нашей работе и способных принимать самостоятельные решения, наши предложения стали превращаться в реальные контракты. Сайт продуман и удобен в использовании. Он реально помогает выжить в нынешнем не простом положении среднего бизнеса и агро-сектора Украины. Дай Бог вам здоровья!
На этом сайте собрана реальная база . После СМС рассылки по конвейерным роликам , в течении 3-4 часов 5 телефоных звонков. Очень даже хороший результат по сравнению с другими торговыми порталами. СПАСИБО.
Так як наша компанія спеціалізується на будівництві ангарів, ремонті покрівель та реконструкції складів, то основними нашими клієнтами вже багато років є аграрії. Тому періодично на kolosok.info замовляємо СМС розсилку, щоб знайти нових клієнтів. Дуже задоволені такою функціює. За невеликі гроші ми в такий спосіб можемо швидко повідомити про себе нашій цільовій аудиторії. Дуже задоволені.
Приятно с Вами работать.Огромное спасибо.
Благодарим администрацию сайта за хорошую возможность покупок-продаж!!!Спасибо всем за долгое и надежное партнерство! Всем успеха!!!
Услугами этого сайта пользуемся более 5 лет. Благодарим сотрудников за оперативную и качественную работу. С помощью рекламы на этом сайте продукция нашего предприятия стала более известной и востребованной как внутреннем так и на внешнем рынках.
Благодарность сайту! Действительно помогает с поиском клиентов, профессиональная подержка персонала!
Спасибо за работу! Пользовалась сайтом и агродоской- очень удобно и доступно! Перестали сотрудничать с другими сайтами - на этом сайте наиболее полная и достоверная информация.
Щиро дякуємо за якісний інформаційний сайт. Працює відмінно, гарне наповнення, успіху Вам, а всій українській землі процвітання !!!