ДСТУ ISO 3634:2004. ПРОДУКТИ ОВОЧЕВІ ВИЗНАЧАННЯ ВМІСТУ ХЛОРИДІВ (КОНТРОЛЬНИЙ МЕТОД)

Визначання вмісту хлоридів (контрольний метод)

(ISO 3634:1979, IDT)

ДСТУ ISO 3634:2004

Видання офіційне

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ 2005


ПЕРЕДМОВА


 1. ВНЕСЕНО: Технічний комітет ТК 24 «Продукти з овочів і фруктів та устаткування для їх переробки», Державний науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут «Консервпромкомплекс» (ДНДПКІ «Консервпромкомплекс»)


ПЕРЕКЛАД ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Ю. Пилипенко, канд. екон. наук; І. Мазуренко, Д. Бабіна, Т. Морозова, О. Авраменко, Н. Iщенко, Т. Гайдукова


 1. НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 30 квітня 2004 р. № 85 з 2005-07-01
 2. Національний стандарт відповідає ISO 3634:1979 Vegetable products — Determination of chloride content (Продукти овочеві. Визначання вмісту хлоридів)


Ступінь відповідності — ідентичний (ІDТ)

Переклад з англійської (en)


 1. УВЕДЕНО ВПЕРШЕ


Право власності на цей документ належить державі.

Відтворювати, тиражувати та розповсюджувати його повністю чи частково на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.

Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Держспоживстандарту України

Держспоживстандарт України, 2005


ЗМІСТ

C.

Національний вступIV

 1. Сфера застосовування 1
 2. Терміни та визначення понять 1
 3. Суть методу 1
 4. Реактиви 1
 5. Апаратура2
 6. Визначання 2
  1. Готування аналітичної проби2
  2. Порція для аналізування2
  3. Визначання2
 7. Опрацьовування результатів3
 8. Особливий випадок — продукти, які містять в собі антоціанові пігменти4
  1. Реактиви4
  2. Випробовування4
 9. Протокол випробовування4


НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП


Цей стандарт є тотожний переклад ISO 3634:1979 Vegetable products — Determination of chloride content (Продукти овочеві. Визначання вмісту хлоридів).


Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 24 «Продукти з овочів і фруктів та устаткування для їх переробки».


Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству.


До стандарту внесено такі редакційні зміни:


 • слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;
 • структурні елементи стандарту: «Обкладинку», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», «Терміни та визначення понять» та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;
 • познаки одиниць вимірювання відповідають серії стандартів ДСТУ 3651-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин.


ДСТУ ISO 3634:2004 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ ПРОДУКТИ ОВОЧЕВІ


Визначання вмісту хлоридів (контрольний метод)

ПРОДУКТЫ ОВОЩНЫЕ

Определение содержания хлоридов (контрольный метод)

VEGETABLE PRODUCTS

Determination of chloride content (control test)

Чинний від 2005-07-01


 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює метод визначaння вмісту хлоридів у овочевих продуктах.


 1. Особливий випадок


Якщо в продукті містяться натуральні антоціанові пігменти, метод застосовують зі змінами, наведеними в розділі 8.


 1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ


вміст хлоридів у овочевих продуктах (chloride content of vegetable products) Загальний вміст хлоридів що його визначають відповідно зі встановленим методом та виражають масову частку хлоридів у відсотках у перерахуванні на хлорид натрію.


 1. СУТЬ МЕТОДУ


Осаджування хлоридів доданням з надлишком стандартного титрованого розчину азотнокислого срібла (нітрату срібла) і титрування цього надлишку азотнокислого срібла стандартним титрованим розчином роданистого калію.


 1. РЕАКТИВИ


Усі реактиви повинні бути відомої аналітичної якості. Вода повинна бути здистильова- ною або еквівалентної чистоти.


 1. Нітробензол


Видання офіційне 


 1. Кислота азотна, розчин 4N


Змішують один об’єм азотної кислоти (густиною 1,39—1,42 г/см3) з трьома об’ємами води.


 1. Срібло азотнокисле, стандартний титрований розчин 0,100 ОN


Азотнокисле срібло (AgNО3) висушують за температури 150 оС протягом двох годин і охолоджують у ексикаторі. Розчиняють у воді 16,9890 г висушеного азотнокислого срібла в колбі місткістю 1000 см3 та доводять об’єм водою до мітки.


 1. Калій роданистий, стандартний протитрований розчин 0,1N


9,72 г роданистого калію (KSCH) розчиняють у воді, кількісно переносять в мірну колбу місткістю 1000 см3 і доводять об’єм водою до мітки. Точну молярну концентрацію цього розчину визначають титруванням розчином азотнокислого срібла (4.3) в присутності сульфату заліза (ІІІ) і амонію (4.5).


 1. Сульфат заліза (ІІІ) амонію (залізо-амонійний галун)


[(NH4)2S04 • Fe2 (SO4)3 • 24 H2O], насичений водний розчин підкислений азотною кислотою (5 мл азотної кислоти густиною 1,39—1,42 г/см3 на 100 см3 розчину).


 1. АПАРАТУРА


Стандартне лабораторне устатковання і:


 1. Гомогенізатор або ступка (для густих, пастоподібних або твердих продуктів) (6.1.3).
  1. Склянка хімічна, місткістю 250 см3.
  2. Колба мірна місткістю 250 см3, яка відповідає вимогам ISO 1042.
  3. Піпетки, з одною міткою, місткістю 1; 3; 5; 20 см3, які відповідають вимогам ISO 648.
  4. Колба конічна, місткістю 200 см3.
  5. Бюретки, місткістю 25 см , які відповідають вимогам ISO/R 385.
 2. ВИЗНАЧАННЯ
  1. Готування аналітичної проби
   1. Продукти, які містять в собі тверді та рідкі фази


У разі наявності інструкції визначають на фазі, зазначеній в інструкції. Якщо інструкція відсутня і продукти свіжоприготовлені, лабораторну пробу ретельно перемішують і визначання виконують у гомогенізованій пробі.


 1. Рідкі продукти


Ретельно перемішують аналітичну пробу.


 1. Густі, пастоподібні або тверді продукти


Аналітичну пробу подрібнюють у гомогенізаторі або ступці (5.1). Якщо потрібно, продукт ріжуть на дрібні шматочки перед подрібненням. Ретельно перемішують подрібнену пробу.


 1. Порція для аналізування


З приготовленої проби продукту в хімічну склянку (5.2) місткістю 250 см3 беруть наважку масою 25 г (зважену з точністю до 0,01 г) аналітичної проби (6.1).


 1. Визначання


До порції для аналізування (наважки) (6.2) додають 100 см3 гарячої води і перемішують


 1. Готування розчину для аналізування


До порції для аналізування (наважки) (6.2) до вміст хімічної склянки до отримання однорідної консистенції. Вміст хімічної склянки нагрівають до кипіння, та кип’ятять протягом 1 хв. Охолоджують, переносять кількісно в мірну колбу (5.3) місткістю 250 см3, об’єм доводять водою до мітки.


Ретельно перемішують, відстоюють протягом 15 хв, потім фільтрують крізь паперовий рифлений фільтр, збираючи фільтрат F в суху колбу.


 1. Титрування


Відбирають піпеткою (5.4) в конічну колбу (5.5) 20 см3 фільтрату F (6.3.1) і додають 5 см3 азотної кислоти (4.2) і 5 см3 розчину залізо-амонійного галуну (4.5).


Бюреткою (5.6) додають об’єм (Vi) розчину азотнокислого срібла (4.3) в такій кількості, щоб після осадження хлоридів залишалося 5—10 см3 розчину азотнокислого срібла в надлишку. Додають 3 см3 нітробензолу (4.1) та інтенсивно струшують вміст колби для коагуляції осаду.


ЗАСТОРОГА! Треба бути особливо обережним під час використовування нітробензолу через його токсичність.


Виконують зворотне титрування надлишку азотнокислого срібла титрованим розчином роданистого калію (4.4) до появи цегляно-червоної забарви, яка зберігається протягом 5 хв. Відмічають об’єм (V2) розчину роданистого калію.


 1. Кількість визначань


Виконують два визначання з однієї і тієї самої аналітичної проби (6.1).


7 ОПРАЦЬОВУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ


 1. Спосіб обчислювання та формули


Масову частку хлоридів в перерахуванні на хлорид натрію у відсотках, обчислюють за формулою:

0,005845(^1 - V,)-100.y^ = 0,5845(V1 -,

m V4mV4

де V1 — об’єм добавленого розчину азотнокислого срібла (4.3), см3, (див. 6.3.2);

V2 — об’єм розчину роданистого калію (4.4), використаний на титрування, см3, (див.6.3.2); V3 — об’єм розчину для аналізування, см3, (див.6.3.1);

V4 — об’єм розчину для аналізування використаний на титрування, см3, (див.6.3.2); m — маса наважки продукту, г (6.2).


Примітка 1. Якщо концентрація розчину роданистого калію не відповідає 0,1N, треба використати коригувальний фактор для V2 під час обчислювання.

Примітка 2. Якщо визначання, зазначене у розділі 6, було виконано точно, V3 = 250 см3, а V, = 20 см3, вищенаве- дена формула спрощується до:

7,30625(V1 - V2) m "


За остаточний результат випробовування приймають середнє арифметичне результатів двох паралельних визначень за дотримання умов збіжності (7.2).


Результати виражають з точністю до двох десяткових знаків.


 1. Збіжність результатів


Розбіжність між результатами двох визначень, проведених одночасно або послідовно одне за другим, одним і тим самим лаборантом на одній і тій самій аналітичній пробі, не повинно перевищувати 0,05 г хлориду натрію на 100 г продукту.


 1. ОСОБЛИВИЙ ВИПАДОК — ПРОДУКТИ, ЯКІ МІСТЯТЬ В СОБІ АНТОЦІАНОВІ ПІГМЕНТИ


Антоціанові пігменти, які є в фільтраті, ускладнюють титрування, тому їх рекомендовано видалити, розкладаючи перманганатом.


Спосіб повинен бути доповнений такою процедурою:


 1. Реактиви


Окрім реактивів, перерахованих у розділі 4:


 1. Калій марганцевокислий, насичений розчин масової концентрації 6,5 г KMnO4 на 100 см3 води
  1. Нітрит натрію або нітрит калію, кристалевий.
  2. Випробовування
   1. Випробовують відповідно до 6.1 по 6.3.1 включно.
   2. Піпеткою (5.4) переносять 20 см3 фільтрату F (6.3.1) в конічну колбу (5.5). Додають приблизно 20 см3 азотної кислоти (4.2) та піпеткою відбирають точно 20 см3 (V1) розчину азотнокислого срібла (4.3).


Нагрівають до точки кипіння та обережно кип’ятять протягом 2—3 хв.


Порціями від 0,5 см3 до 1 см3 додають 5—10 см3 розчину марганцевокислого калію (8.1.1), продовжуючи кип’ятити на слабому вогні. Рідина повинна стати безбарвною. Якщо цього не сталося, додають кілька кристалів азотнокислого натрію або калію доти (8.1.2), доки не отримають безбарвну рідину.


Після знебарвлення розчину його продовжують кип’ятити протягом 5 хв. Охолоджують. Додають 5 см3 розчину заліза (ІІІ) та амонію сірчанокислого (4.5).


Продовжують випробовувати як зазначено в четвертому абзаці 6.3.2. (Додавати нітробензол не потрібно).


 1. ПРОТОКОЛ ВИПРОБОВУВАННЯ


У протоколі випробовування повинно бути зазначено метод, який застосовують, і отримані результати. Треба також зазначити операції, які не передбачені цим міжнародним стандартом або розглядаються як необов’язкові, а також всі обставини, які можуть вплинути на результати.


Протокол випробовування повинен містити всю інформацію, яка необхідна для повної ідентифікації зразка.


Код УКНД 67.080.20


Ключові слова: продукти овочеві, хімічне аналізування, хлориди, визначання вмісту.Ми постачаємо та монтуємо обладнання для ферм ВРХ - доїння, годівля, вентиляція та комфорт тварин. З сайтом знайомі 3 роки та задоволені співпрацею. Дякуємо за відмінний сайт!
Мы оцинковываем новые объекты или восстанавливаем цинковое покрытие у старых агро-объектов уже 19 лет, члены АФЗУ 5 лет, но только с подачей рекламы в рассылках смс и электронных письмах, которые адресно доходят до лиц заинтересованных в нашей работе и способных принимать самостоятельные решения, наши предложения стали превращаться в реальные контракты. Сайт продуман и удобен в использовании. Он реально помогает выжить в нынешнем не простом положении среднего бизнеса и агро-сектора Украины. Дай Бог вам здоровья!
На этом сайте собрана реальная база . После СМС рассылки по конвейерным роликам , в течении 3-4 часов 5 телефоных звонков. Очень даже хороший результат по сравнению с другими торговыми порталами. СПАСИБО.
Так як наша компанія спеціалізується на будівництві ангарів, ремонті покрівель та реконструкції складів, то основними нашими клієнтами вже багато років є аграрії. Тому періодично на kolosok.info замовляємо СМС розсилку, щоб знайти нових клієнтів. Дуже задоволені такою функціює. За невеликі гроші ми в такий спосіб можемо швидко повідомити про себе нашій цільовій аудиторії. Дуже задоволені.
Приятно с Вами работать.Огромное спасибо.
Благодарим администрацию сайта за хорошую возможность покупок-продаж!!!Спасибо всем за долгое и надежное партнерство! Всем успеха!!!
Услугами этого сайта пользуемся более 5 лет. Благодарим сотрудников за оперативную и качественную работу. С помощью рекламы на этом сайте продукция нашего предприятия стала более известной и востребованной как внутреннем так и на внешнем рынках.
Благодарность сайту! Действительно помогает с поиском клиентов, профессиональная подержка персонала!
Спасибо за работу! Пользовалась сайтом и агродоской- очень удобно и доступно! Перестали сотрудничать с другими сайтами - на этом сайте наиболее полная и достоверная информация.
Щиро дякуємо за якісний інформаційний сайт. Працює відмінно, гарне наповнення, успіху Вам, а всій українській землі процвітання !!!