ДСТУ 7183:2010. ПЛОДИ СУБТРОПІЧНИХ КУЛЬТУР СВІЖІ

Технічні умови ДСТУ 7183:2010

Видання офіційне

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ 2011


ПЕРЕДМОВА


 1. РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Субтропічне та декоративне рослинництво, озеленення і дизайн» (ТК 160) та Нікітський ботанічний сад — Національний науковий центр


РОЗРОБНИКИ: В. Єжов, д-р техн. наук; Г. Захаренко, д-р. біол. наук; Т. Литвинова (науковий керівник); О. Шишкіна, канд. с.-г. наук; Л. Мязіна; Н. Бакова, канд. с.-г. наук; А. Полонська, канд. техн. наук


 1. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 27 грудня 2010 р. № 590
 2. УВЕДЕНО ВПЕРШЕ


Право власності на цей документ належить державі.


Відтворювати, тиражувати та розповсюджувати його повністю чи частково на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.


Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Держспоживстандарту України


Держспоживстандарт України, 2011

ЗМІСТ

С.

Вступ IV

 1. Сфера застосування1
 2. Нормативні посилання1
 3. Терміни та визначення понять2
 4. Загальні технічні вимоги2
 5. Вимоги щодо безпеки4
 6. Вимоги щодо охорони довкілля4
 7. Маркування5
 8. Пакування5
 9. Правила транспортуваннятазберігання5
 10. Методи контролювання5
 11. Правила приймання 6
 12. Гарантії виробника7

Додаток А Код ДКПП7

Додаток Б Харчова (поживна) та енергетична цінність (калорійність) плодів, у 100 г7ВСТУП


Цей стандарт поширюється на плоди свіжі субтропічних культур. Об’єктом національного стандарту є плоди зизифуса, інжиру, фейхоа та маслини як джерело біологічно активних речовин, призначених для вживання у свіжому вигляді та для переробляння й виготовляння продуктів харчування.


Зизифус (унабі, ююба, чилон, китайський фінік) належить до родини крушинових (Rhamnaceae) роду Zizyphus Mill. Головною цінністю зизифуса є плоди, що мають велике поживне, дієтичне й лікувальне значення. Плід зизифуса — соковита кістянка, що сильно варіює за величиною. Поживну цінність плодів обумовлено високим умістом цукрів (до 36 %), сухих речовин (до 30 %). У плодах зизифуса міститься дуже велика кількість вітаміну С (250—1720 мг/100 г). Зизифус багатий на пектинові речовини (до 3 %). Плоди зизифуса містять Р-активні речовини (до 650 мг/100 г). Плоди зизифуса багаті на мікро- та макроелементи.


Інжир (Ficus carica L) належить до родини тутових (Moraceae L.), походить із Малої Азії. Супліддя бувають різноманітної форми: приплюснутої, округлої, витягнутої та грушоподібної. Середня маса плоду від 20 г до 70 г. Свіжі плоди інжиру соковиті, солодкі, дуже поживні, відрізняються ніжним смаком і містять від 8 % до 27 % цукрів (фруктозу, глюкозу), до 2,56 % пектинових речовин, вітаміни А, С, В1, В2, Е, РР та мінеральні речовини — Fe, P, K, Ca, Mg. Інжир є цінним дієтичним і профілактичним продуктом.


Фейхоа (Feijoa sellowiana Berg.) — вічнозелена субтропічна культура родини миртових (Mirtaceae), походить із Південної Америки. Це чагарник заввишки до 3 м. Плід — несправжня ягода. Формою плоди округлі, яйцеподібні, із гладкою або горбистою поверхнею, покритою восковим нальотом. Забарвлення плодів зелене. Маса плодів від 10 г до 100 г. Вони мають оригінальний полунично-ананасовий аромат. Плоди фейхоа вживають у свіжому та переробленому вигляді. Вони багаті на пектини (до 2,8 %), вуглеводи, вітамін С (до 90 мг%), Р-активні речовини (до 690 мг%) з переважною більшістю катехінів (до 260 мг%). У плодах накопичується велика кількість йоду (від 10 мкг% до 30 мкг%).


Маслини належать до роду Olea L. родини маслинових (Oleaceae Lindl.). Культурним видом є тільки один — маслина європейська (Olea europaea L.). Плоди — м’ясиста кістянка округлої, овальної чи еліпсоїдної форми, у зрілому стані темно-фіолетового або чорного кольору. Вони містять велику кількість жирів (50—75 % на суху речовину). До складу жирів входять гліцериди олеїнової (до 80 %), пальмітинової (до 10 %), стеаринової (5—8 %) та інших кислот. Із плодів маслини одержують оливкову олію. Крім того, плоди маслини містять білки, цукри, пектини, вітаміни В, С, Е, провітамін А (каротин), Р-активні катехіни, солі калію, заліза, натрію й кальцію. Плоди маслини консервують у стиглому й нестиглому вигляді. Калорійність зрілих плодів становить 3160—3350 ккал на 1000 г продуктуДСТУ 7183:2010 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ ПЛОДИ СУБТРОПІЧНИХ КУЛЬТУР

СВІЖІ


Технічні умови

ПЛОДЫ СУБТРОПИЧЕСКИХ КУЛЬТУР СВЕЖИЕ

Технические условия

FRESH FRUITS OF SUBTROPICAL CROPS

Specification

Чинний від 2012-07-01


1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ


Цей стандарт поширюється на свіжі плоди культурних сортів субтропічних культур зизифуса (Zizyphus jujuba Mill.), інжиру (Ficus carica L.), фейхоа (Feijoa sellowiana Berg.), маслини (Olea europaea L.), призначених для вживання у свіжому вигляді, для ресторанного господарства, дієтичних добавок, для спеціального дієтичного споживання та для промислового переробляння. Вимоги щодо безпечності продукції викладено в 4.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.6, 4.1.8 і розділах 5 та 6.


2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ


У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:


ДСТУ 2074-92 Продукти переробки овочів і фруктів. Терміни та визначення ДСТУ 2789-94 Плоди свіжі. Терміни та визначення

ДСТУ 4120:2007 Органолептичний аналіз. Методологія. Трикутний метод ДСТУ 4518:2008 Продукти харчові. Маркування для споживачів. Загальні правила ДСТУ 4954:2008 Продукти перероблення фруктів та овочів. Метод визначення цукрів ДСТУ ISO 874-2002 Фрукти та овочі свіжі. Відбирання проб

ГОСТ 12.1.003-83 ССбТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов (Охорона природи. Атмосфера. Правила контролювання якості повітря населених пунктів)

ГОСТ 7376-89 Картон гофрированный. Общие технические условия (Картон гофрований. Загальні технічні умови)

ГОСТ 8228-89 Бумага-основа и бумага двухслойная водонепроницаемая, упаковочная. Технические условия (Папір-основа та папір двошаровий водонепроникний, пакувальний. Технічні умови) ГОСТ 10113-93 Ящики из древесины и древесных материалов для продукции пищевых отраслей промышленности, сельского хозяйства и спичек. Технические условия (Ящики з деревини й деревних матеріалів для продукції харчових галузей промисловості, сільського господарства й сірників. Технічні умови)


Видання офіційне


ГОСТ 13799-81 Продукция плодовая, ягодная, овощная и грибная консервированная. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение (Продукція плодова, ягідна, овочева та грибна консервована. Пакування, маркування, транспортування та зберігання)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положения (Вхідний контроль продукції. Основні положення)

ГОСТ 26313-84 Продукты переработки плодов и овощей. Правила приемки и методы отбора проб (Продукти переробляння плодів й овочів. Правила приймання та методи відбирання проб) ГоСт 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения ртути (Сировина та продукти харчові. Метод визначання ртуті)

ГОСТ 26928-86 Продукты пищевые. Метод определения железа (Продукти харчові. Метод визначання заліза)

ГОСТ 26929-94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов (Сировина та продукти харчові. Готування проб. Мінералізація для визначання вмісту токсичних елементів)

ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка (Сировина та продукти харчові. Метод визначання миш’яку)

ГОСТ 26931-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения меди (Сировина та продукти харчові. Методи визначання міді)

ГОСТ 26932-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца (Сировина та продукти харчові. Методи визначання свинцю)

ГОСТ 26933-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия (Сировина та продукти харчові. Методи визначання кадмію)

ГОСТ 26934-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения цинка (Сировина та продукти харчові. Метод визначання цинку)

ГОСТ 28562-90 Продукты переработки плодов и овощей. Рефрактометрический метод определения растворимых сухих веществ (Продукти переробляння плодів й овочів. Рефрактометричний метод визначання розчинних сухих речовин)

ГОСТ 30178-97 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсичных элементов (Сировина та продукти харчові. Атомно-абсорбційний метод визначання токсичних елементів).

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті використано терміни та визначення позначених ними понять згідно з ДСТУ 2789.


4 ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ


 1. Основні показники та характеристики
 2. Свіжі плоди субтропічних культур повинні відповідати вимогам, викладеним у цьому стандарті. Їх збирають із дотриманням санітарних норм і правил МБТ 5061 [1] та ДСанПіН 8.8.1.2.34-000 [2].


Код продукції ДКПП згідно з ДК 016 наведено в додатку А.


Свіжі плоди субтропічних культур, призначені для вживання у свіжому вигляді та промислового переробляння, поділяють на три товарні сорти: вищий, 1-й і 2-й.


 1. За органолептичними показниками плоди кожного товарного сорту повинні відповідати вимогам, зазначеним у таблиці 1.Таблиця 1 — Органолептичні показники свіжих плодів субтропічних культур


Назва показника

Характеристика

Метод контролювання

 

Вищий сорт

1-й сорт

2-й сорт

 

Зовнішній вигляд

Плоди свіжі, чисті, здорові, добре розвинуті, одного помологічного сорту, однорідні за розміром, формою, забарвленням, без сторонніх запаху та смаку, без механічних пошкоджень, без слідів цвілі та гнилизни, без пошкоджень шкідниками

Візуально

 

Назва показника

Характеристика

Метод контролювання

 

Вищий сорт 1-й сорт

2-й сорт

 

Зовнішній вигляд

 

Допустимо нетипові для даного помологічного сорту за формою й забарвленням плоди, придатні для споживання у свіжому вигляді чи для переробляння

Візуально

Колір

Типовий для культури спожиткової або знімної зрілості

 

Аромат та смак

Властиві даному помологічному сорту, без сторонніх запаху та присмаку

 

 

 1. За фізичними показниками свіжі плоди субтропічних культур повинні відповідати вимогам, зазначеним у таблиці 2.Таблиця 2 — Фізичні показники свіжих плодів субтропічних культур


Назва показника

Характеристика

 

Вищий сорт

1-й сорт

2-й сорт

Ступінь стиглості

Технічний, споживчий. Плоди однорідні за ступенем стиглості

Кількість плодів із пошкодженнями шкірки, що зарубцювалися (проколи, подряпини, тріщини, без оголення кісточок, гра- добоїни)

Не допустимо

1/8

1/4

Кількість плодів, що загнили, роздавлених, незрілих, пошкоджених сільськогосподарськими шкідниками, із тріщинами, що не зарубцювалися, із проколами в місцях відвантаження та під час відпуску покупцеві в роздрібній торговельній мережі

Не допустимо

Розмір і вага плодів

Дрібні, г

Середні, г

Великі, г

Зизифуса

3—5

5—10

Більше ніж 10

Маслини

2—3,5

4—6

Більше ніж 6

Інжиру

25—35

35—50

Більше ніж 50

Фейхоа

15—30

30—45

Більше ніж 45

Уміст плодів, % від загальної маси не більше ніж:

 

 

 

а) інших помологічних сортів

10

20

40

б) стиглих недорозвинених

5

10

Не нормовано

в) перестиглих

3

5

10


Примітка 1. Свіжі плоди маслин за ступенем стиглості ділять на «зелені» та стиглі (чорні). «Зелені» маслини — від яснозеленого кольору з жовтуватим відтінком до зеленого і чорні — від темно-фіолетового до чорного.


Примітка 2. Стиглі плоди зизифуса — від ясно-коричневого до темно-коричневого, червонувато-коричневого кольору мають однорідне забарвлення на 80 % поверхні плоду.


Примітка 3. Плоди фейхоа зеленого — від ясно-жовтувато-зеленого до темно-зеленого кольору, іноді з рум’янцем.


Примітка 4. Забарвлення плодів інжиру дуже різноманітне — від кремового до синьо-фіолетового.


Примітка 5. Зрілі плоди маслин, фейхоа та інжиру злегка м’які на дотик.


Примітка 6. Відношення великих і середніх плодів 60 % : 40 % визначають як 1-й сорт, відношення середніх і дрібних плодів 40 % : 60 % визначають як 2-й сорт.


 

 1. За хімічними показниками свіжі плоди субтропічних культур повинні відповідати вимогам, зазначеним у таблиці 3.


Назва показника

Норма

Метод контролювання

Масова частка розчинних сухих речовин, %, не менше ніж:

26

Згідно з ГОСТ 28562

у зизифуса

 

 

у фейхоа

16

 

в інжиру

20

 

у маслин

30

 

Масова частка загального цукру, у розрахунку на інвертний цукор, %, не менше ніж:

 

Згідно з ДСТУ 4954

у зизифуса

23

 

у фейхоа

4

 

в інжиру

20

 

 

 1. За погодженням зі споживачем свіжі плоди субтропічних культур допустимо не розсортовувати.
 2. Уміст токсичних елементів та радіонуклідів у свіжих плодах субтропічних культур не повинен перевищувати допустимих рівнів, установлених у МБТ 5061 [1], ГН 6.6.1.1-130 [3] і наведених в таблиці 4.Таблиця 4 — Уміст токсичних елементів і радіонуклідів у свіжих плодах субтропічних культур


Назва показника

Допустимий рівень, мг/л, не більше ніж

Метод контролювання

Токсичні елементи

Свинець

0,5

Згідно з ГОСТ 26932 та ГОСТ 30178

Кадмій

0,03

Згідно з ГОСТ 26933 та ГОСТ 30178

Ртуть

0,02

Згідно з ГОСТ 26927 та ГОСТ 30178

Мідь

5,0

Згідно з ГОСТ 26931та ГОСТ 30178

Цинк

10,0

Згідно з ГОСТ 26934 та ГОСТ 30178

Миш"як

0,2

Згідно з ГОСТ 26930 та ГОСТ 30178

Радіонукліди, Бк/кг, не більше ніж

Cs-137

70

Згідно з МУ 5779 [4]

Sr-90

10

Згідно з МУ 5778 [5]

 

 1. Залишкова кількість пестицидів у свіжих плодах субтропічних культур не повинна перевищувати допустимих рівнів, установлених у ДСанПіН 8.8.1.2.34-000 [2].
 2. Вхідний контроль сировини виконують згідно з ГОСТ 24297. Кожну партію свіжих плодів супроводжують відповідним фітосанітарним документом.
 3. ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕКИ
  1. Внутрішньогосподарські автомобільні шляхи — згідно зі СНиП 2.05.11 [6].
  2. Охорона праці на автотранспорті — згідно із ДНАОП 0.00-1.28 [7].
  3. Загальні вимоги щодо безпеки — згідно з ГОСТ 12.1.003.
  4. Пожежна безпека — згідно з ГОСТ 12.1.004.
  5. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони — згідно з ГОСТ 12.1.005.
 4. ВИМОГИ ЩОДО ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ
  1. Стічні води — згідно із СанПиН 4630 [8].
  2. Контролювання за викидом гранично допустимих концентрацій шкідливих речовин в атмосферу — згідно з ГОСТ 17.2.3.01 і ДСП 201 [9].
  3. Охорона ґрунту від забруднення побутовими та промисловими відходами — згідно із СанПиН 42-128-4690 [10].
 5. МАРКУВАННЯ
 6.  
  1. Маркують транспортну тару згідно з ГОСТ 14192.

На ящики треба наносити марковання, що характеризує продукцію:


 • назву виробника, його повну адресу, телефон і місце виготовлення;
 • назву продукції;
 • місце вирощування (географічний регіон);
 • масу нетто (кг) паковальної одиниці;
 • кількість паковальних одиниць;
 • масу брутто, кг;
 • кінцевий термін реалізації або дату виготовлення (число, місяць, рік) і термін придатності до споживання;
 • номер пакувальника;
 • познаку цього стандарту;
 • умови зберігання (температурний режим, освітленість, відносна вологість, %);
 • дату пакування;
 • дату останнього оброблення.


Марковання має бути чітким і легко читатися.


Маркують транспортну тару незмивною фарбою без запаху, дозволеною для контакту з харчовими продуктами Центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров’я України.


У разі постачання на експорт текст марковання зазначають відповідно до договору-контракту.


Документ щодо регламентів застосування пестицидів повинен відповідати формі, затвердженій Центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров’я України в установленому порядку.


 1. Марковання споживчої тари — згідно з ДСТУ 4518.
 2. ПАКУВАННЯ
  1. Пакування — згідно з ГОСТ 13799.
  2. Свіжі плоди субтропічних культур пакують в ящики згідно з ГОСТ 10113 за № 3. На дно й під кришку ящика кладуть папір згідно з ГОСТ 8228 або аркуш гофрованого картону — згідно з ГОСТ 7376.
 3. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ
  1. Транспортують та зберігають свіжі плоди субтропічних культур згідно з ГОСТ 13799 автомобільним транспортом відповідно до правил перевезення вантажів, чинних на даному виді транспорту.
  2. Зберігають свіжі плоди субтропічних культур:
 • на сировинному майданчику: інжир — 8 год, зизифус — 48 год, маслини — 48 год, фейхоа — 72 год;
 • у холодильній камері за температури (2,0—5,0) оС: інжир — 24 год, зизифус — 1 міс., фейхоа — 1 міс.
 1. МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ
  1. Відбирають проби згідно з ДСТУ ISO 874.
  2. Зовнішній вигляд, забарвлення, запах та смак — згідно з ДСТУ 4120; наявність пошкоджених плодів, суміш помологічних сортів визначають органолептично та візуально; розмір плодів, механічні та інші пошкодження — вимірюванням.
  3. Визначення сухих речовин — згідно з ГОСТ 28562, уміст цукру — згідно з ДСТУ 4954.
  4. Готування проб для визначення токсичних елементів — згідно з ГОСТ 26929, уміст токсичних елементів визначають згідно з наведеними в таблиці 4 стандартами.
  5. Контролюють уміст пестицидів — відповідно до ДСанПіН 8.8.1.2.34-000 [2].
  6. Уміст радіонуклідів — згідно з МУ 5778 [4] та МУ 5779 [5].
  7. Контролюють плоди за показниками безпеки відповідно до МР 4.4.4-108 [11].
  8. Контролюють якість плодів і пакувальних матеріалів за наданими підприємством-виробником під час вхідного контролювання документами в затвердженому підприємством порядку.


11 ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ


 1. Правила приймання — згідно з ГОСТ 26313.
 2. Свіжі плоди субтропічних культур приймають партіями. Партією вважають будь-яку кількість плодів одного помологічного сорту, що упакована в тару одного виду та розміру і надходить в одному транспортному засобі, оформлена одним документом про якість та відповідним документом про вміст токсикантів у продукції рослинництва і дотримання регламентів застосування пестицидів.
 3. Для контролювання якості плодів, розсортованих або в суміші, відповідно до вимог цього стандарту відбирають проби від партії, упакованої в ящики згідно з таблицею 5.Таблиця 5 — Відбирання проб з ящиків


Кількість ящиків у партії, шт.

Кількість ящиків, які відбирають від партії, шт.

До 100 включно Понад 100

Не менше ніж 3

3 та додатково по одному від кожних наступних повних і неповних 50 ящиків

 

 1. Результати контролювання поширюють на всю партію.
 2. Після перевіряння плодів, відібраних для визначення якості, їх додають до партії, яку контролюють.
 3. Якість плодів у пошкоджених пакувальних одиницях контролюють окремо й результати контролювання поширюють на всю продукцію в цих пакувальних одиницях.
 4. Під час приймання партій плодів, розсортованих за товарними сортами, допустимо:

 • у партії 1-го товарного сорту не більше ніж 10 % плодів 2-го сорту. При цьому плоди 2-го товарного сорту, менші від установленого розміру зі свіжими проколами й пошкодженнями, не допустимо. Якщо партія 1-го товарного сорту містить більше ніж 10 % плодів 2-го сорту, усю партію відносять до другого сорту;
 • у партії 2-го товарного сорту не більше ніж 10 % плодів, які не відповідають вимогам цього сорту за якістю, але придатні для переробляння. При цьому плоди зі свіжими проколами й пошкодженнями, а також загнилі, запліснявілі, розчавлені й підморожені не допустимо.


Якщо партія 2-го товарного сорту містить більше ніж 10 % плодів, які не відповідають вимогам стандарту, усю партію вважають такою, що не відповідає вимогам стандарту.


 1. Під час приймання нерозсортованих на товарні сорти плодів результати перевіряння об’єднаної проби поширюють на всю партію у відсотках за товарними сортами.
 2. Наявність окремих загнилих, запліснявілих, розчавлених, підморожених плодів у партії кожного товарного сорту не є підставою для переведення партії в нижчий сорт. Кількість таких плодів вираховують окремо від результатів визначення якості.
 3. Контролюють уміст токсичних елементів і пестицидів згідно з 10.4 та 10.5 цього стандарту.
 4. Перевіряють показники безпеки відповідно до МР 4.4.4-108 [11].
 5. У разі отримання незадовільних результатів випробування хоча б за одним показником, повторно досліджують на подвоєній кількості вибірок, узятій із тієї самої партії продукту. У разі отримання незадовільних результатів партію бракують повністю.


12 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА


 1. Постачальник гарантує якість свіжих плодів субтропічних культур за умови дотримання вимог транспортування до приймання їх одержувачем.
  1. Зберігання свіжих субтропічних плодів — згідно з 9.2.


ДОДАТОКА (довідковий)


КОД ДКПП (ДК 016)


Назва

Код ДКПП

Свіжі плоди субтропічних культур

01.13.21.760

 


ДОДАТОК Б (обов’язковий)


ХАРЧОВА (ПОЖИВНА) ТА ЕНЕРГЕТИЧНА ЦІННІСТЬ (КАЛОРІЙНІСТЬ) ПЛОДІВ, У 100 г


Назва плодів

Енергетична цінність, ккал

Зизифус

96

Інжир

84

Фейхоа

16

Маслини:

 

— «зелена»

240

— чорна

330Ми постачаємо та монтуємо обладнання для ферм ВРХ - доїння, годівля, вентиляція та комфорт тварин. З сайтом знайомі 3 роки та задоволені співпрацею. Дякуємо за відмінний сайт!
Мы оцинковываем новые объекты или восстанавливаем цинковое покрытие у старых агро-объектов уже 19 лет, члены АФЗУ 5 лет, но только с подачей рекламы в рассылках смс и электронных письмах, которые адресно доходят до лиц заинтересованных в нашей работе и способных принимать самостоятельные решения, наши предложения стали превращаться в реальные контракты. Сайт продуман и удобен в использовании. Он реально помогает выжить в нынешнем не простом положении среднего бизнеса и агро-сектора Украины. Дай Бог вам здоровья!
На этом сайте собрана реальная база . После СМС рассылки по конвейерным роликам , в течении 3-4 часов 5 телефоных звонков. Очень даже хороший результат по сравнению с другими торговыми порталами. СПАСИБО.
Так як наша компанія спеціалізується на будівництві ангарів, ремонті покрівель та реконструкції складів, то основними нашими клієнтами вже багато років є аграрії. Тому періодично на kolosok.info замовляємо СМС розсилку, щоб знайти нових клієнтів. Дуже задоволені такою функціює. За невеликі гроші ми в такий спосіб можемо швидко повідомити про себе нашій цільовій аудиторії. Дуже задоволені.
Приятно с Вами работать.Огромное спасибо.
Благодарим администрацию сайта за хорошую возможность покупок-продаж!!!Спасибо всем за долгое и надежное партнерство! Всем успеха!!!
Услугами этого сайта пользуемся более 5 лет. Благодарим сотрудников за оперативную и качественную работу. С помощью рекламы на этом сайте продукция нашего предприятия стала более известной и востребованной как внутреннем так и на внешнем рынках.
Благодарность сайту! Действительно помогает с поиском клиентов, профессиональная подержка персонала!
Спасибо за работу! Пользовалась сайтом и агродоской- очень удобно и доступно! Перестали сотрудничать с другими сайтами - на этом сайте наиболее полная и достоверная информация.
Щиро дякуємо за якісний інформаційний сайт. Працює відмінно, гарне наповнення, успіху Вам, а всій українській землі процвітання !!!