ДСТУ 4592:2006. МАСЛО ВЕРШКОВЕ З НАПОВНЮВАЧАМИ

 МАСЛО ВЕРШКОВЕ З НАПОВНЮВАЧАМИ

Технічні умови

МАСЛО СЛИВОЧНОЕ С НАПОЛНИТЕЛЯМИ

Технические условия

BUTTER CREAM WITH ADDITIONS Specification

Чинний від 2007-04-01

1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ


 1. Цей стандарт поширюється на масло вершкове з наповнювачами (далі за текстом — масло), яке виробляють лише з коров"ячого молока і (або) продуктів його перероблення з додаванням наповнювачів, із (без) харчових добавок та вітамінів.
 2. Масло вершкове з наповнювачами призначено для безпосереднього вживання в їжу, використовування на підприємствах ресторанного господарства та харчової промисловості.
 3. Стандарт не поширюється на масло вершкове з масовою часткою жиру від 65 % до 85 %, топлене масло.
 4. Вимоги щодо безпечності продукту викладено у 5.2.5—5.2.8 і розділах 6, 7.


2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ


Цей стандарт містить посилання на такі нормативні документи:


ДК 016-97 Державний класифікатор продукції та послуг

ДСТУ 2212:2003 Молочна промисловість. Виробництво молочних та кисломолочних продуктів. Терміни та визначення понять

ДСТУ 2213-93 (ГОСТ 22-94) Цукор-рафінад. Технічні умови

ДСТУ 2316-93 (ГОСТ 21-94) Цукор-пісок. Технічні умови

ДСТУ 3147-95 Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Маркування об"єктів ідентифікації. Формат та розташування штрихкодових позначок EAN на тарі та пакуванні товарної продукції. Загальні вимоги

ДСТУ 3662-97 Молоко коров"яче незбиране. Вимоги при закупівлі

ДСТУ 3976-2000 Крохмаль кукурудзяний сухий. Технічні умови

ДСТУ 4273:2003 Молоко та вершки сухі. Загальні технічні умови

ДСТУ 4274:2003 Консерви молочні. Молоко незбиране згущене з цукром. Технічні умови

ДСТУ 4286:2004 Крохмаль картопляний. Технічні умови

ДСТУ 4380:2004 Крохмаль модифікований. Загальні технічні умови


Видання офіційне


ДСТУ 4391:2005 Какао-порошок. Технічні умови

ДСТУ 4394:2005 Кава натуральна розчинна. Загальні технічні умови

ДСТУ 4399:2005 Масло вершкове. Технічні умови

ДСТУ 4422:2004 Молочна промисловість. Виробництво масла. Терміни та визначення понять

ДСТУ IDF 93А:2003 Молоко і молочні продукти. Визначення Salmonella

ДСТУ IDF 100В:2003 Молоко і молочні продукти. Визначення кількості мікроорганізмів. Метод підрахунку колоній за температури ЗО °С

ДСТУ IDF 122В:2003 Молоко і молочні продукти. Підготовка зразків і розведень для мікробіологічних досліджень

ДСТУ ISO 707:2002 Молоко і молочні продукти. Настанови з відбирання проб

ДСТУ ISO 780-2001 Пакування. Графічне маркування щодо поводження з товарами

ДСТУ ISO 5538:2004 Молоко та молочні продукти. Відбирання проб. Контроль за якісними ознаками

ДСТУ ISO 6799:2002 Жири та олії тваринні і рослинні. Визначення складу стеаринової фракції. Газохроматографічний метод

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Устатковання виробниче. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессьі производственньїе. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природьі. Атмосфера. Правила установлення допустимих вьібро-сов вредньїх веществ промьішленньїми предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 490-79 Кислота молочная пищевая. Технические условия (Кислота молочна харчова. Технічні умови)

ГОСТ 908-79 Кислота лимонная пищевая. Технические условия (Кислота лимонна харчова. Технічні умови)

ГОСТ 1341-97 Пергамент растительньїй. Технические условия (Пергамент рослинний. Технічні умови)

ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством (Вода питна. Гігієнічні вимоги і контролювання якості)

ГОСТ 3622-68 Молоко и молочньїе продукти. Отбор проб и подготовка их к испьітанию (Молоко та молочні продукти. Відбирання проб і готування їх до випробовування)

ГОСТ 3626-73 Молоко и молочньїе продуктьі. Методьі определения влаги и сухого вещества (Молоко та молочні продукти. Методи визначання вологи та сухої речовини)

ГОСТ 3628-78 Продуктьі молочньїе. Методьі определения сахара (Продукти молочні. Методи визначання цукру)

ГОСТ 5867-90 Молоко и молочньїе продуктьі. Методьі определения жира (Молоко та молочні продукти. Методи визначання жиру)

ГОСТ 6822-67 Масло шоколадное. Технические условия (Масло шоколадне. Технічні умови)

ГОСТ 9225-84 Молоко и молочньїе продуктьі. Методьі микробиологического анализа (Молоко та молочні продукти. Методи мікробіологічного аналізування)

ГОСТ 10444.11-89 Продуктьі пищевьіе. Методьі определения молочнокислих микроорганиз-мов (Продукти харчові. Методи визначання молочнокислих мікроорганізмів)

ГОСТ 10444.12-88 Продуктьі пищевьіе. Метод определения дрожжей и плесневьіх грибов (Продукти харчові. Метод визначання дріжджів і пліснявих грибів)

ГОСТ 11293-89 Желатин. Технические условия. (Желатин. Технічні умови)

ГОСТ 13511-91 Ящики из гофрированного картона для пищевьіх продуктов, спичек, табачньїх изделий и моющих средств. Технические условия (Ящики з гофрованого картону для харчових продуктів, тютюнових виробів та мийних засобів. Технічні умови)

ГОСТ 13512-91 Ящики из гофрированного картона для кондитерских изделий. Технические условия (Ящики з гофрованого картону для кондитерських виробів. Технічні умови)

ГОСТ 13513-86 Ящики из гофрированного картона для продукции мясной и молочной про-мьішленности. Технические условия (Ящики з гофрованого картону для продукції м"ясної та молочної промисловості. Технічні умови)

ГОСТ 13515-91 Ящики из тарного плоского склеенного картона для сливочного масла и мар-гарина. Технические условия (Ящики з тарного плаского клеєного картону для вершкового масла та маргарину. Технічні умови)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 18078-72 Зкстрактьі плодовьіе и ягодньїе. Технические условия (Екстракти плодові та ягідні. Технічні умови)

ГОСТ 18192-72 Соки плодовьіе и ягодньїе концентрированньїе. Технические условия (Соки плодові та ягідні концентровані. Технічні умови)

ГОСТ 19792-2001 Мед натуральний. Технические условия (Мед натуральний. Технічні умови)

ГОСТ 21650-76 Средства скрепления товарно-штучньїх грузов в транспортньїх пакетах. Общие тре-бования (Засоби скріплювання товарно-штучних вантажів у транспортних пакетах. Загальні вимоги)

ГОСТ 23452-79 Молоко и молочньїе продуктьі. Методьі определения остаточньїх количеств хлорорганических пестицидов (Молоко та молочні продукти. Методи визначання залишкових кількостей хлорорганічних пестицидів)

ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основньїе положення (Вхідне контролювання продукції. Основні положення)

ГОСТ 24597-81 Пакетьі товарно-штучньїх грузов. Основньїе параметрьі и размерьі (Пакети товарно-штучних вантажів. Основні параметри та розміри)

ГОСТ 26663-85 Пакетьі транспортньїе. Формирование с применением средств пакетирования. Общие технические требования (Пакети транспортні. Формування з застосуванням засобів пакетування. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 26809-86 Молоко и молочньїе продукти. Правила приемки, методьі отбора и подготов-ка проб к анализу (Молоко та молочні продукти. Правила приймання, методи відбирання та готування проб до аналізування)

ГОСТ 26927-86 Сьірье и продуктьі пищевьіе. Метод определения ртути (Сировина та продукти харчові. Метод визначання ртуті)

ГОСТ 26928-86 Продуктьі пищевьіе. Метод определения железа (Продукти харчові. Метод визначання заліза)

ГОСТ 26929-94 Сьірье и продуктьі пищевьіе. Подготовка проб. Минерализация для определения содєржания токсичньїх злементов (Сировина та продукти харчові. Готування проб. Мінералізація для визначання вмісту токсичних елементів)

ГОСТ 26930-86 Сьірье и продуктьі пищевьіе. Метод определения мьішьяка (Сировина та продукти харчові. Метод визначання миш"яку)

ГОСТ 26931-86 Сьірье и продуктьі пищевьіе. Метод определения меди (Сировина та продукти харчові. Метод визначання міді)

ГОСТ 26932-86 Сьірье и продуктьі пищевьіе. Метод определения свинца (Сировина та продукти харчові. Метод визначання свинцю)

ГОСТ 26933-86 Сьірье и продукти пищевьіе. Метод определения кадмия (Сировина та продукти харчові. Метод визначання кадмію)

ГОСТ 26934-86 Сьірье и продуктьі пищевьіе. Метод определения цинка (Сировина та продукти харчові. Метод визначання цинку)

ГОСТ 28499-90 Сиропьі. Общие технические условия (Сиропи. Загальні технічні умови)

ГОСТ 29186-91 Пектин. Технические условия (Пектин. Технічні умови)

ГОСТ 29329-92 Весьі для статического взвешивания. Общие технические требования (Ваги для статичного зважування. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 30178-96 Сьірье и продуктьі пищевьіе. Атомно-абсорбционньїй метод определения токсичньїх злементов (Сировина та продукти харчові. Атомно-абсорбційний метод визначання токсичних елементів)

ГОСТ 30347-97 Молоко и молочньїе продуктьі. Методьі определения Stafilococcus auruns (Молоко та молочні продукти. Методи визначання Stafilococcus auruns)


3. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ


У цьому стандарті використано терміни та визначення понять згідно з ДСТУ 4422 та ДСТУ 2212.


4. КЛАСИФІКАЦІЯ


 1. Масло виробляють із масовою часткою молочного жиру від 61,5 % до 65,0 %.
 2. Залежно від технологічних особливостей та органолептичних показників масло поділяють на види:

 

 • масло вершкове з какао — «шоколадне»;
 • масло вершкове з кавою;
 • масло вершкове з цикорієм;
 • масло вершкове фруктово-ягідне;
 • масло вершкове медове.


4.3. Код продукту згідно з ДК 016 наведено в додатку А.


5. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ


5.1. Основні показники і характеристики


5.1.1. Масло виробляють згідно з технологічною інструкцією, затвердженою в установленому порядку, з дотриманням санітарних правил для підприємств молочної промисловості згідно з ДСП 4.4.4.011 [1].


5.1.2. За органолептичними показниками масло повинно відповідати вимогам, наведеним у таблиці 1.


Таблиця 1 — Органолептичні показники

 

Назва

показника

Характеристика

Смак і запах

Консистенція та зовнішній

вигляд

Колір

Вершковий, солодкий, зі смаком і ароматом застосованих наповнювачів. Без сторонніх присмаків та запахів

Однорідна, пластична. Поверхня масла на розрізі суха на вигляд або з наявністю поодиноких дрібних крапель вологи. Для масла з какао дозволено легку борошнистість

Обумовлений кольором застосованих наповнювачів. Для масла з какао дозволено неоднорідне забарвлення


5.1.3. За фізико-хімічними показниками масло повинно відповідати вимогам, наведеним у таблиці 2.


 1. За мікробіологічними показниками масло повинно відповідати вимогам, наведеним у таблиці 3.
 2. Вміст токсичних елементів у маслі не повинен перевищувати гранично допустимі концентрації, передбачені у МБТ и СН № 5061 [2] і наведені в таблиці 4.Таблиця 2 — Фізико-хімічні показники

 

Назва показника

Норма

Метод контролювання

Масова частка жиру, %

Масова частка вологи, %, не більше ніж

Масова частка сахарози, %, не більше ніж

Температура масла під час випускання з підприємства-вироб-ника, °С, не вище ніж:

—у спожитковому пакованні

—у моноліті

Від 61,5 до 65,0

25,0 10,0

5 10

Згідно з ГОСТ 5867, ГОСТ 6822

Згідно з ГОСТ 3626

Згідно з ГОСТ 3628

Згідно з ГОСТ 3622


Примітка 1. У разі застосовування вміст становить:


бета-каротину — не більше ніж 3 мг/кг (у перерахунку на каротин);

вітаміну А — не більше ніж 10 мг/кг (у перерахунку на суху речовину);

бензойної кислоти або бензоату натрію (у перерахунку на бензойну кислоту ) — не більше ніж 1000 мг/кг;

сорбінової кислоти або сорбату калію (у перерахунку на сорбінову кислоту) — не більше ніж 800 мг/кг;

бензойної та сорбінової кислоти або їхніх солей (сумісно) — не більше ніж 8С0 мг/кг.


Примітка 2. Масова частка наповнювачів — за технологічної необхідності.Таблиця 3 — Мікробіологічні показники

 

Назва показника

Норма

Метод контролювання

Кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів, не більше ніж, КУО/г

5-Ю5

Згідно з ГОСТ 9225

Бактерії групи кишкових паличок (коліформи), не дозволено в 1 г продукту

0,01

Згідно з ГОСТ 9225

Патогенні мікроорганізми, зокрема бактерії роду Salmonella, не дозволено в 1 г продукту

25

Згідно з 11.10

Патогенні мікроорганізми, зокрема бактерії роду Listeria monocytogenes, не дозволено в 1 г продукту

25

Згідно з 11.10

Дріжджі, КУО в 1 г, не більше ніж

100 в сумі

Згідно з ГОСТ 10444.12

Плісеневі гриби, КУО в 1 г, не більше ніж

100 в сумі

Згідно з ГОСТ 10444.12Таблиця 4 — Вміст токсичних елементів у маслі

 

Назва

Гранично допустимі рівні,

Метод

токсичного елемента

мг/кг, не більше ніж

контролювання

свинець

0,1 (0,3)

Згідно з ГОСТ 26932

кадмій

0,03 (0,2)

Згідно з ГОСТ 26933

миш"як

0,1

Згідно з ГОСТ 26930

ртуть

0,03

Згідно з ГОСТ 26927

мідь

0,5(1,6)

Згідно з ГОСТ 26931

цинк

5,0

Згідно з ГОСТ 26934

залізо

5,0 (10,0)

Згідно з ГОСТ 26928

Примітка. У дужках наведено показн

ики для масла вершкового з какао.

 


 1. Вміст мікотоксинів, антибіотиків та пестицидів у маслі не повинен перевищувати рівнів, встановлених у МБТ и СН № 5061 [2] і ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000 [3].
 2. Вміст радіонуклідів у маслі не повинен перевищувати допустимих рівнів, встановлених ГН 6.6.1.1-130 [4].
 3. У разі виготовлення масла за угодою (контрактом), яка передбачає додаткові вимоги до якості та безпеки масла ніж ті, що встановлено цим стандартом, дозволено використовувати нормативний документ замовника або застосовувати норми угоди (контракту), якщо вони не суперечать чинному законодавству України, процесу виготовляння продукту, його зберігання та транспортування на території України.


5.2. Вимоги до сировини


5.2.1. Для виробництва масла використовують:


5.2.1.1. Молочну сировину:


— молоко коров"яче незбиране — згідно з ДСТУ 3662;

 

 • вершки та молоко знежирене без сторонніх присмаків і запахів, кислотністю не більшою ніж 20 °Т, які отримані з молока коров"ячого, що відповідає вимогам ДСТУ 3662 або згідно з чинними нормативними документами;
 • молоко сухе незбиране і (або) знежирене — згідно з ДСТУ 4273;
 • молоко незбиране згущене з цукром або молоко знежирене згущене з цукром — згідно з ДСТУ 4274;
 • вершки пластичні — згідно з чинними нормативними документами;
 • масло вершкове, масло топлене (молочний жир) — згідно з ДСТУ 4399;
 • маслянку-сировину без сторонніх присмаків і запахів, кислотністю не більшою ніж 20 °Т, отриманою під час виробництва солодковершкового масла, та маслянку суху — згідно з чинними нормативними документами.


5.2.1.2. Харчові добавки та наповнювачі:емульгатори:


 • моногліцериди дистильовані — згідно з чинними нормативними документами;
 • моногліцериди м"які — згідно з чинними нормативними документами;
 • емульгатор МФТ — згідно з чинними нормативними документами, дозволений у встановленому порядку для застосування в харчовій промисловості;


стабілізатори:


 • крохмаль кукурудзяний — згідно з ДСТУ 3976;
 • крохмаль картопляний — згідно з ДСТУ 4286;
 • карбоксиметилкрохмаль — згідно з чинними нормативними документами, дозволений у встановленому порядку для застосовування в харчовій промисловості;
 • натрій-карбоксиметилцелюлоза — згідно з чинними нормативними документами, дозволена у встановленому порядку для застосовування в харчовій промисловості;
 • пектин — згідно з ГОСТ 29186;

   

—желатин — згідно з ГОСТ 11293;консерванти:


 • кислоту сорбінову — згідно з чинними нормативними документами, дозволену до застосовування в харчовій промисловості;
 • натрієву, калієву та кальцієву солі сорбінової кислоти — згідно з чинними нормативними документами, дозволені до застосовування в харчовій промисловості;
 • кислоту бензойну — згідно з чинними нормативними документами, дозволену до застосовування в харчовій промисловості;
 • натрієву сіль бензойної кислоти — згідно з чинними нормативними документами, дозволену до застосовування в харчовій промисловості;


регулятори кислотності, антиоксиданти:


—кислоту молочну харчову вищого та першого ґатунку — згідно з ГОСТ 490;


 • кислоту цитринову харчову — згідно з ГОСТ 908; наповнювачі:
 • цукор-пісок — згідно з ДСТУ 2316 або цукор-рафінад — згідно з ДСТУ 2213;
 • какао-порошок — згідно з ДСТУ 4391;
 • каву натуральну розчинну — згідно з ДСТУ 4394;
 • цикорій розчинний — згідно з чинними нормативними документами; —- соки плодові і ягідні концентровані — згідно з ГОСТ 18192;


— екстракти плодові і ягідні натуральні — згідно з ГОСТ 18078;


 • сиропи плодові і ягідні натуральні — згідно з ГОСТ 28499;
 • мед натуральний — згідно з ГОСТ 19792.


5.2.1.3. Вітаміни:


—ретинол (вітамін А) — згідно з чинними нормативними документами;

—(3-каротин мікробіологічний або р-каротин в олії «каролін» мікробіологічний — згідно з чинними нормативними документами.


5.2.1.4. Вода питна — згідно з ГОСТ 2874.


Дозволено застосовувати інші аналогічні види сировини, харчові добавки та вітаміни (за показниками якості не нижче вимог, наведених у цьому стандарті) вітчизняного виробництва згідно з чинними нормативними документами та закордонного виробництва, дозволених до застосовування в харчовій промисловості Центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров"я України.


 1. У разі використання масла вершкового, масла топленого і молочного жиру, як сировини для виробництва масла, під час вхідного контролю необхідно перевіряти відсутність у них будь-яких жирів, окрім молочного.*
 2. Не дозволено застосовувати будь-які жири та вершки, окрім тих, що отримані з коров"ячого молока.
 3. Кожну партію сировини тваринного походження супроводжують ветеринарним документом, що підтверджує безпечність продукції у ветеринарно-санітарному відношенні.
 4. Сировина за показниками безпеки повинна відповідати вимогам МБТ и СН № 5061 [2], ДСанПІН 8.8.1.2.3.4-000 [3], за вмістом радіонуклідів — вимогам ГН 6.6.1.1.-130 [4].
 5. Кожну партію сировини, що надходить на підприємство, супроводжують документом, який підтверджує її якість та безпеку.
 6. Щоб визначити відповідність якості та безпеки сировини проводять вхідне контролювання згідно з ДСТУ ISO 707, ДСТУ ISO 5538, ГОСТ 24297.


6. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ


 1. Під час виробництва масла необхідно виконувати вимоги безпеки, встановлені у ДСП 4.4.4.011 [1] та ДНАОП 1.8.20-1.05 [5].
 2. Технологічний процес виробництва продуктів контролюють відповідно до вимог ГОСТ 12.3.002.
 3. Технологічне устатковання за показниками безпеки повинно відповідати вимогам ГОСТ 12.2.003.
 4. Рівень шуму повинен відповідати вимогам ДСН 3.3.6.037 [6].


6.5. Виробничі приміщення та технологічне устатковання за показниками пожежної безпекиповинні відповідати вимогам ГОСТ 12.1.004.


7. ВИМОГИ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ


 1. Шкідливі викиди в атмосферу контролюють відповідно до вимог ГОСТ 17.2.3.02 і ДСП 201 [7].
 2. Стічні води від виробництва підлягають очищанню і повинні відповідати вимогам СанПиН 4630 [8].
 3. Охорону ґрунту від забруднення побутовими та промисловими відходами проводять згідно з СанПиН 42-128-4690 [9].


8. МАРКУВАННЯ


8.1. Марковання повинно містити такі дані:


 • назву продукту;
 • назву та повну адресу і телефон виробника, адресу потужностей виробництва;
 • масу нетто, г або кг;
 • інформаційні дані про поживну цінність та калорійність із вказівкою на кількість білка, вуглеводів та жирів у встановлених одиницях виміру на 100 г продукту;
 • кінцеву дату споживання «Вжити до» або дату виробництва та строк придатності; —- номер партії;
 • умови зберігання;
 • умови використання;
 • позначення цього стандарту.


* Вміст будь-яких жирів, окрім молочного, контролюють згідно з ДСТУ ISO 6799 або методикою № 081/12-0086-03 [11].


 1. Етикетки харчових продуктів, на яких використовують символи, повинні містити лише такі символи, які були затверджені відповідними міжнародними та регіональними організаціями з питань стандартизації.
 2. Опис специфічних символів, їх використання та маркування харчових продуктів штриховими кодами здійснюють у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України згідно з ДСТУ 3147.

 

 1. Транспортне маркування здійснюють згідно з ДСТУ ISO 780 та ГОСТ 14192 з нанесенням м.аніпуляційного знака: «Оберігати від нагрівання» та «Оберігати від вологи», «Верх», для скла: «Крихке».
 2. Повна назва масла за розміром літер повинна бути як мінімум у 2 рази більша за іншу інформацію.
 3. Марковання дрібнофасованого масла (15 г, 20 г і ЗО г) повинно містити такі дані:

 

 • назву підприємства-виробника, його адресу, товарний знак (за наявності);
 • назву масла, власну назву (за наявності);
 • масову частку жиру в маслі;
 • масу нетто, г;
 • позначення цього стандарту.


8.4.1. Іншу інформацію для споживача дрібнофасованого масла відповідно до 8.1, зазначають на ярликах, які вкладають у групове паковання.


 1. Марковання та додаткову інформацію для масла, що постачають на експорт, обумовлюють договором-контрактом із замовником.
 2. Приклад позначення:


«Масло вершкове з кавою65,0 % жиру. ДСТУ 4592:2006 р».

(власна назва — за наявності)


9. ПАКУВАННЯ


 1. Масло випускають ваговим — у вигляді моноліту, та фасованим — у спожитковому пакованні.
 2. Масло пакують масою нетто від 15 г до 3000 г у спожиткове паковання:

 

 • пергамент, алюмінієву кашировану фольгу;
 • коробочки, стаканчики з полімерних матеріалів;
 • скляні банки;
 • інше спожиткове паковання, дозволене для використовування Центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров"я України жиромістких продуктів.

 

 1. Транспортне паковання закривають способом, який гарантує збереження якості масла під час зберігання, транспортування, реалізування.
 2. Дрібнофасоване масло масою нетто 15 г, 20 г і 30 г укладають у групове паковання: коробки, ящики з картону або іншого матеріалу.
 3. Запаковане у спожиткове та групове паковання масло підприємство-виробник випускає у транспортній тарі — картонних ящиках згідно з ГОСТ 13511, ГОСТ 13512, ГОСТ 13513, ГОСТ 13515 або іншій транспортній тарі масою нетто не більше ніж 20 кг.
 4. У кожний ящик укладають масло однієї партії, однакового паковання та одного виду.
 5. Масло пакують у чисті ящики із картону, у цілу і санітарно-оброблену багатообігову полімерну тару, а також у тару-обладнання та спеціалізовані контейнери.
 6. Вагове масло пакують щільним монолітом у транспортну тару, яка попередньо повинна бути вистелена: пергаментом чи алюмінієвою кашированою фольгою, або поліетиленовою плівкою, або іншим паковальним матеріалом масою нетто від 3 кг до 20 кг.


9.9. Усі зазначені у розділі 9 види паковальних матеріалів вітчизняного виробництва повинні відповідати вимогам чинних нормативних документів, а закордонного виробництва повинні бути дозволені Центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров"я України для пакування харчових продуктів та забезпечувати якість і безпеку масла під час зберігання, транспортування та реалізування.


9.10. Допустимі відхили маси нетто масла у спожитковому пакованні для паковальної одиниці нормують згідно з Р 50-056 [10] та наведені у таблиці 5.Таблиця 5 — Допустимі відхили маси нетто масла 

Номінальне значення кількості масла (маса нетто) в паковальній одиниці, г

Значення межі допустимого відхилу від номінального значення

 

 

%

г

Від 15 до 50 включ.

Понад 50 » 100 » » 100 » 200 » » 200 » 300 » » 300 » 500 » » 500 » 1000 » » 1000 » 3000 »

9,0 4,5 3,0 1,5

4,5 9,0 15


9.11.  Допустимі відхили маси нетто масла в транспортній тарі не більше ніж 0,2 %.


10. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ


10.1. Транспортування


 1. Масло транспортують усіма видами критого транспорту відповідно до правил перевезення швидкопсувких харчових продуктів, які діють на певному виді транспорту.
 2. У пакетованому вигляді масло транспортують згідно з ГОСТ 26663. Засоби закріплювання вантажу в транспортні пакети — згідно з ГОСТ 21650, з основними параметрами і розмірами — згідно з ГОСТ 24597.
 3. Залізницею масло перевозять в ізотермічних вагонах.


10.2. Зберігання


 1. Масло зберігають на підприємствах-виробниках, маслобазах, розподільчих холодильниках, у торговельній мережі і підприємствах ресторанного господарства за відносної вологості повітря не більше ніж (75 ± 5) %.
 2. Строк придатності масла:


—у транспортній тарі:


 • не більше ніж 2 міс. за температури від 0 °С до мінус 5 °С включно;
 • не більше ніж 2 міс. за температури від мінус 6 °С до мінус 11 °С включно;
 • не більше ніж 3 міс. за температури від мінус 12 °С до мінус 18 °С включно;


—у спожитковому пакованні — наведені в таблиці 6.


10.2.3. Зберігати масло за температури від 0 °С до 6 °С дозволено:


 • у спожитковому пакованні — не більше ніж 3 діби;
 • у транспортній тарі — не більше ніж 10 діб.


10.2.4. Не дозволено зберігати і транспортувати масло разом із харчовими продуктами, які мають різкий специфічний запах.Таблиця 6 — Строк придатності масла в спожитковому пакованні 

Вид паковання

Строк придатності до споживання, діб, не більше ніж

 

 

за температури від 0 °С до мінус 5 °С включно

за температури від мінус 6 °С до мінус 11 °С включ.

Герметичне паковання масою нетто до 100 г включно

Герметичне паковання масою понад 100 г

Негерметичне паковання

15(20) ЗО (35) 15(20)

25 (ЗО) 45 (50) 20 (25)

Примітка 1. У дужках зазначено строк придатності масла, виготовленого з використанням консервантів.

Примітка 2. Строк придатності масла у пергаменті марки В згідно з ГОСТ 1341 — не більше ніж 15 діб незалежно від режимів зберігання.

Примітка 3. Строк придатності масла у транспортній тарі визначають із дня виготовлення; у спожитковому пакованні — з дня фасування.

Примітка 4. У разі фасування в спожиткове паковання масла з моноліту, що вже зберігався, дата виготовлення під час маркування повинна співпадати з датою фасування, з строк придатності пофасованих продуктів не повинен перевищувати строк придатності продуктів у моноліті.


11. МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ


 1. Смак, запах і консистенцію масла перевіряють органолептично за температури (12 ± 2) °С; зовнішній вигляд, колір, консистенцію, якість паковання і марковання перевіряють візуально.
 2. Масову частку жиру визначають згідно з ГОСТ 5867.
 3. Масову частку вологи визначають згідно з ГОСТ 3626.
 4. Масову частку сахарози визначають за фактичною закладкою, у арбітражних випадках — згідно з ГОСТ 3628.
 5. Температуру масла під час випуску з підприємства — згідно з ГОСТ 3622.
 6. Масу нетто масла в спожитковій тарі визначають згідно з ГОСТ 3622, масу нетто масла в транспортній тарі — згідно з ГОСТ 29329 на вагах для статичного зважування з ціною повірочної поділки 20 г.
 7. Масові частки наповнювачів, емульгаторів, стабілізаторів, консервантів, регуляторів кислотності, антиоксидантів контролюють за фактичною закладкою згідно з рецептурою.
 8. Вміст вітаміну А, бета-каротину визначають за фактичною закладкою згідно з рецептурою.
 9. Мікробіологічні показники визначають згідно з ДСТУ IDF 93A, ДСТУ IDF 100B ДСТУ IDF 122B ГОСТ 9225, ГОСТ 30347, ГОСТ 10444.11, ГОСТ 10444.12.

 1. Патогенні мікроорганізми, зокрема бактерії роду Salmonella, Listeria monocytogenes, визначають у порядку державного санітарно-епідеміологічного нагляду згідно з методами, затвердженими Центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров"я України.
 2. Вміст токсичних елементів визначають згідно з ГОСТ 30178: ртуті — згідно з ГОСТ 26927, заліза — згідно з ГОСТ 26928, миш"яку — згідно з ГОСТ 26930, міді — згідно з ГОСТ 26931, свинцю — згідно з ГОСТ 26932, кадмію — згідно з ГОСТ 26933, цинку — згідно з ГОСТ 26934; готування проб — згідно з ГОСТ 26929.
 3. Мікотоксини визначають згідно з МУ 4082 [12], MP 2273 [13].
 4. Антибіотики визначають згідно з № 3049 [14].
 5. Вміст пестицидів контролюють згідно з ГОСТ 23452 та ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000 [3].
 6. Вміст радіонуклідів визначають згідно з МУ 5778 [15], МУ 5779 [16].


11.16. Дозволено використовувати стандартні методики, методи і прилади, які за своїми метрологічними та технічними характеристиками задовольняють вимоги цього стандарту і мають відповідне метрологічне забезпечення згідно з чинним законодавством України.


12. ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ


 1. Масло приймають партіями. Приймання, визначання партії, об"єм вибірок і відбирання проб проводять згідно з ГОСТ 26809 або ДСТУ iSO 707.
 2. Кожну партію масла супроводжують документами, що підтверджують його якість та безпеку.
 3. Щоб визначити відповідність якості масла вимогам цього стандарту, підприємство-вироб-ник проводить приймальне та періодичне контролювання.


12.3.1.  Приймальному контролюванню підлягає кожна партія масла за органолептичними показниками, масовою часткою жиру, масовою часткою вологи, масою нетто, температурою, якістю пакування та маркування.


12.3.2. Під час періодичного контролювання перевіряють мікробіологічні показники: кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів, бактерії групи кишкових паличок, дріжджів та плісеневих грибів не менше двох разів на місяць.


 1. Аналізування на патогенні мікроорганізми проводять у порядку державного санітарного нагляду за методами, затвердженими Центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров"я України у встановленому порядку.
 2. Показники безпеки контролюють із періодичністю згідно з MP 4.4.4-108 [17].
 3. Результати аналізів під час періодичного приймального контролювання масла поширюються на всі партії, виготовлені за період контролювання (за винятком випадків заміни сировинних компонентів).
 4. У разі отримання незадовільних результатів хоча б за одним із показників проводять повторні випробовування подвійної вибірки від тієї самої партії. За умови отримання незадовільних результатів повторного випробовування партію бракують.


13. ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА


 1. Виробник гарантує відповідність якості масла вимогам цього стандарту за умови дотримування правил транспортування і зберігання.
 2. Строк придатності до споживання масла — відповідно до 10.2 цього стандарту.


Ми постачаємо та монтуємо обладнання для ферм ВРХ - доїння, годівля, вентиляція та комфорт тварин. З сайтом знайомі 3 роки та задоволені співпрацею. Дякуємо за відмінний сайт!
Мы оцинковываем новые объекты или восстанавливаем цинковое покрытие у старых агро-объектов уже 19 лет, члены АФЗУ 5 лет, но только с подачей рекламы в рассылках смс и электронных письмах, которые адресно доходят до лиц заинтересованных в нашей работе и способных принимать самостоятельные решения, наши предложения стали превращаться в реальные контракты. Сайт продуман и удобен в использовании. Он реально помогает выжить в нынешнем не простом положении среднего бизнеса и агро-сектора Украины. Дай Бог вам здоровья!
На этом сайте собрана реальная база . После СМС рассылки по конвейерным роликам , в течении 3-4 часов 5 телефоных звонков. Очень даже хороший результат по сравнению с другими торговыми порталами. СПАСИБО.
Так як наша компанія спеціалізується на будівництві ангарів, ремонті покрівель та реконструкції складів, то основними нашими клієнтами вже багато років є аграрії. Тому періодично на kolosok.info замовляємо СМС розсилку, щоб знайти нових клієнтів. Дуже задоволені такою функціює. За невеликі гроші ми в такий спосіб можемо швидко повідомити про себе нашій цільовій аудиторії. Дуже задоволені.
Приятно с Вами работать.Огромное спасибо.
Благодарим администрацию сайта за хорошую возможность покупок-продаж!!!Спасибо всем за долгое и надежное партнерство! Всем успеха!!!
Услугами этого сайта пользуемся более 5 лет. Благодарим сотрудников за оперативную и качественную работу. С помощью рекламы на этом сайте продукция нашего предприятия стала более известной и востребованной как внутреннем так и на внешнем рынках.
Благодарность сайту! Действительно помогает с поиском клиентов, профессиональная подержка персонала!
Спасибо за работу! Пользовалась сайтом и агродоской- очень удобно и доступно! Перестали сотрудничать с другими сайтами - на этом сайте наиболее полная и достоверная информация.
Щиро дякуємо за якісний інформаційний сайт. Працює відмінно, гарне наповнення, успіху Вам, а всій українській землі процвітання !!!