ДСТУ 4339:2005. МАСЛО ВЕРШКОВЕ

ЗМІСТ


 1. Сфера застосування 
 2. Нормативні посилання
 3. Терміни та визначення понять
 4. Класифікація
 5. Загальні технічні еимоги
 6. Вимоги щодо безпеки
 7. Вимоги щодо охорони довкілля
 8. Правила приймання
 9. Методи контролювання
 10. Правила транспортування та зберігання
 11. Гарантії виробника


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МАСЛО ВЕРШКОВЕ

Технічні умови

МАСЛО СЛИВОЧНОЕ

Технические условия

BUTTER

Specification

Чинний від 2006-07-01


1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ


 1. Цей стандарт поширюється на масло вершкове (далі за текстом — масло), виготовлене тільки з коров"ячого молока та (або) продуктів його переробляння та призначене для безпосереднього вживання в їжу, кулінарних цілей, використовування на підприємствах ресторанного господарства та у харчовій промисловості.
 2. Вимоги щодо безпечності масла викладено у 5.2,6—5.2.9 і розділах 6, 7.
 3. Стандарт не поширюється на шоколадне масло і на масло зі зниженою жирністю (вміст молочного жиру від 50 % до 61,5 %).


2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ


Цей стандарт містить посилання на такі нормативні документи:


ДСТУ 3147-95 Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Маркування об’єктів ідентифікації Формат та розташування штрихкодових позначок EAN на тарі та пакованні товарно"!" гіродукці Загальні вимоги

ДСТУ 3563-97 (ГОСТ 13830-97) Сіль кухонна. Загальні технічні умови ДСТУ 3662-97 Молоко коров’яче незбиране. Вимоги при закупівлі ДСТУ 4273:2003 Молоко та вершки сухі. Загальні технічні умоаи ДСТУ 1DF ЗЗА;2003 Молоко і молочні продукти. Визначення Salmonella ДСТУ ISO 707:2002 Молоко та молочні продукти. Настанови з відбирання проб ДСТУ ISO 6799-2002 Жири та олії тваринні і рослинні. Визначання складу стеринової фракції Га- зохроматографічний метод

ДСТУ ISO 7238-2001 Масло вершкове. Потенціометричний метод визначення pH плазми

ДСТУ ISO 11290-1:2003 Мікробіологія харчових продуктів та кормів для тварин. Горизонтальний метод виявляння та підраховування Listeria monocytogenes. Частина 1. Метод виявляння.

ДСТУ ISO 11290-2:2003 Мікробіологія харчових продуктів та кормів для тварин. Горизонтальний метод виявляння та підраховування Listeria monocytogenes. Частина 2. Метод підраховування ДСТУ ГОСТ 745:2004 Фольга алюмінієва для пакування. Технічні умови

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ, Шум, Общие требования безопасности (ССБП, Шум, Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопаснсхтги (ССБП. Устатковання виробниче. Загальні вимоги щодо безпеки)


Видання офіційне


ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП, Процеси виробничі. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленнь5МИ предприятиями {Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення припустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством (Вода питна. Гігієнічні вимоги і контроль за якістю)

ГОСТ 3622-68 Молоко и молочнью продукты. Отбор проб и подготовка их к испытанию (Молоко тз молочні продукти. Відбирання проб і готування їх до випробовування)

ГОСТ 3624-92 Молоко и молочные продуеты. Титриметрические методы определения кислотности {Молоко та молочні продукти. Титриметричні методи визначання кислотності)

ГОСТ 3627-81 Молочные продукты. Методы определения хлористого натрия (Молочні продусти. Методи визначання хлориду натрію) ?.

ГОСТ 5867-90 Молоко и молочные продукты. Методы определения жира <Молоко та молочні продукти. Методи визначання жиру)

ГОСТ 9225-84 Молоко и молочные продукты. Методы микробиологического анализа (Молоко тз молочні продукти. Методи мікробіологічного аналізування)

ГОСТ 10444.12-88 Продукты пищевые. Метод определения дрожжей и плесневых фибов {Продукти харчові. Метод визначання дріждхав і пліснявих фибів)

ГОСТ 14192-96 Маркировка фуэов (Маркування вантажів)

ГОСТ 21650-76 Средства скрепления тарно-штучных фуэое в транспортных пакетах. Общие требования (Засоби скріплювання тарно-штучних вантажів у транспортних пакетах. Загальні вимоги)

ГОСТ 23452-79 Молоко и молочные продукты. Методы определения остаточных количеств хпорор- ганических пестицидов {Молоко та молочні продукти. Методи визначання залишкових кількостей хлорорганічних пестицидів)

ГОСТ 24297-8? Входной контроль продукции. Основные положения (Вхідне контролювання продукції, Основні положення)

ГОСТ 24597-81 Пакеты тарно-штучных грузов. Основные параметры и размеры (Пакети тарко- штучних вантажів. Основні параметри та розміри)

ГОСТ 26663-65 Пакеты транспортные. Формирование с применением средств пакетирования. Общие технические требования (Пакети транспортні. Формування з застосуванням засобів пакетування. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 26809-86 Молоко и молочные продукты. Правила приемки, методы отбора и подготовки проб к анализу (Молоко та молочні продукти. Правила приймання, методи відбирання і готування проб до аналізування).

ГОСТ 26927-66 Сырье и продукты пищевые. Метод определения ртути (Сировина та продукти харчові. Метод визначання ртуті)

ГОСТ 26925-86 Продукты пищевые, Метод определения железа (Продукти харчові. Метод визначання заліза)

ГОСТ 26929-94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов (Сироаина та продукти харчові. Готування проб. Мінералізація для визначання вмісту токсичних елементів)

ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка (Сироеина та продукти харчові. Метод визначання миш"яку)

ГОСТ 26931-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения меди (Сировина та продукти харчові. Методи визначання міді)

ГОСТ 26932-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца (Сировина та продукти харчові. Методи визначання свинцю)

ГОСТ 26933-66 Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия (Сировина та продукти харчові. Методи визначання кадмію)

ГОСТ 26934-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения цинка (Сировина та продукти харчові. Метод визначання цинку)

ГОСТ 29329-92 Весы для статического взвешивания. Общие технические требования (Ваги для статичного зважування. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 30178*-96 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсич- иьіх элементов (Сировина та продукти харчові. Атомно-абсорбційний метод визначання токсичних елементів)

ГОСТ 30347-97 Мопош и молочные продукты. Методы определения Sfapfiy/ococcus aureus (Молоко тз молочні продукти. Методи визначання Staphylococcus aureus).


З. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ


Нижче подано терміни, вжиті у цьому стандарті: 

 1. масло (з коров’ячого молока)
  1.  

Харчовий жировий продукт, що його виробляють тільки з коров’ячого молока та (або) продуктів його_переробляння, з рівномірно розподіленою в жировому середовищі вологою і сухими знежиреними речовинами.


 1. вершкове масло


Масло, що його виробляють з вершків та (або) продуктів переробляння молока, яке має специфічний притаманний йому смак, запах та пластичну консистенцію за температури (12 ± 2) °С, з вмістом молочного жиру не меншим ніж 61,5 %, що становить однорідну емульсію типу «вода в жирі»


 1. солодковершкове масло


Вид вершковото масла, що його виробляють з пастеризованих наггуральних вершків


 1. кисловершкове масло


Вид вершкового масла, що його виробляють з пастеризованих вершків, сквашених чистими культурами молочнокислих бактерій


 1. солоне вершкове масло


Вид вершкового масла, що його виробляють з додаванням кухонної солі


 1. топлене масло: молочний жир


Група масла з масовою часткою жиру не меншою ніж 99,0 % (99,8 %), отримане з вершкового масла, під сирного масла, маспа-сирцю або вершків видаленням практично всієї вологи тз інших, окрім жиру, твердих речовин


 1. вершкове масло екстра


Група вершкового масла з масовою часткою жиру аід 80,0 % до 85,0 %


 1. вершкове масло селянське


Група вершкового масла з масовою часткою жиру від 72,5 % до 79,9 %


 1. вершкове масло бутербродне


Група вершкового масла з-масовою часткою жиру від 61,5 % до 72,4 %.


4. КЛАСИФІКАЦІЯ

 1. Масло, залежно від масової частки жиру, поділяють на групи:

 • вершкове масло екстра;
 • вершкове масло селянське;
 • вершкове масло бутербродне;
 • топлене масло (молочний жир).

 1. Вершкове масло, залежно від технологічних особливостей та органолептичних показників, поділяють на види;

 • солодковершкове та солоне солодковершкове;
 • кисповершкове та солоне кисловершкове.

   

5. ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

 1. Масло повинно відповідати вимогам цього стандарту. Масло виробляють за технологічною інструкцією, дотримуючись санітарних правил для молокопереробних підприємств ДСП 4.4.4.011 [2].
 2. Характеристики
 3. За органолептичними показниками масло повинно відповідати вимогам, наведеним у твапиці і. ..,..5.2.2 Масло виробляють без поділу на сорти.Таблиця 1 — Органолептичні показники


Характеристика для масла

Назва

показника

солодковершкового

кисловершкового

топленого (молочного жиру)


Чистий, добре виражений вершковий

та кисломолочний

В міру солонуватий для солоного масла

Дозволено: недостатньо виражений або невиражєний: вершковий і (або) слабкокормовий;

Смак і запах

і (або)

кисломолочний

і (або) присмак пастеризації; і (або) — перепастеризації; І (або) — топленого масла

з присмаком пастеризації

Чистий, добре виражений, характерний для витопленого молочного жиру Дозволено: недостатньо виражений присмак витопленого молочного жиру

Консистенція та зовнішній вигляд

 

Однорідна, пластична, щільна, поверхня на розрізі блискуча або спабкобпискуча, суха Дозволено: недостатньо щільна і пластична, поверхня на розрізі злегка матова з наявністга поодиноких дрібних крапель вологи розміром до 1 мм


Щільна, гомогенна або зєркистй за температури (12 ± 2) “С, у розтопленому стані — прозора, без осаду


Дозволено; для зернистої — недостатньо однорідна, мазка з наявністю рідкого жиру; для гомогенної — мучниста, м’яка . щ

  

Вд світло-жовтого до темно- жовтого, однорідний за всією масою

Колір

Від світло-жовтого до жовтого, однорідний за всією масою

 

  

 1. За фізико-хімічними показниками масло повинно відповідати вимогам, наведеним утзбпиц! 2.Таблиця 2 — Фізико-хімічні показники

Назва фупи масла

Масовз частка жиру, % ;

Масло вершкове екстра

Від 80.0 до 85,0 і

Масло вершкове селянське

Від 72,5 до 79,9 - і

1 Масло вершкове бутербродне

Від 61,5 до 72,4 1

Топлене масло (молочний жир)

99,0 (99,8) і


Примітка 1. Масова частка кухонної солі для масла солоного солодко- та кисловершкоеого, не більше ніж 1,0 % 1 Примітка 2. У разі застосування: 


 • вітаміну А ~ масова частка його повинна бути не більша ніж 10 мг/кг (у перерахунку на суху речовину); !
 • бета-каротиму — масова частка його — не більша ніж 3 мг/кг (у перерахунку на суху речовину);
 • екстракту аннато — масова частка його — не більша ніж 10 мг/кг. "

 

 1. Титрована кислотність, або pH плазми масла:

 • не більше ніж 23 °Т або pH не менше ніж 6,25 — для солодковершкового;
 • від 26 “Т до 55 °Т або pH від 6,12 до 4,50 — для кисловершкового.

 1. Кислотність жирової фази масла не більше 2,5 °К (Кеттстофера). у
 2. Температура масла лід час відвантажування з підприємства-виробника в торговельну мережу та на промислові холодильники повинна бути не вища ніж 10 °С у транспортній тарі та не вища ніж 5 °С у спожитковій тарі.
 3. За мікробіологічними показниками масло повинно відповідати нормам, наведенигуі у таблиці 3.
 4. Вміст токсичних елементів у маслі не повинен перевищувати гранично допустимих концентрацій, передбачених у № 5061 [3] і зазначених у таблиці 4.Таблиця 4 — Вміст токсичних елементів


Примітка. В дужках зазначено показники масла, яке призначають для тривалого зберігання.


 1. Вміст МІКОТОКСИНІВ, антибіотиків та пестицидів у маслі не повинен перевищувати рівнів, встановлених у № 5061 [3].
 2. Вміст радіонуклідів у маслі не повинен перевищувати допустимих рівнів згідно з ДР-57 [4]; "37Cs —100 Бк/кг, 9°Sr~ 20 Бк/кг."


5.3 Вимоги до сировини


5.3.1 Для виробництва масла використовують таку сировину:


 • молоко коров’яче незбиране — згідно з ДСТУ 3662;
 • вершки та молоко знежирене, отримані з молока коров’ячого, що відповідає вимогам ДСТУ 3662 або згідно з чинними нормативними документами;
 • вершки пластичні І лідсирні — згідно з чинними нормативними документами;
 • молоко незбиране сухе або молоко нежирне сухе — згідно з ДСТУ 4273 або згідно з чинними нормативними документами;
 • маспянку-юировину, отриману п д час виробництва солодшвершкового масла, та маслянку суху — згідно з чинними нормативними документами;
 • закваску бактеріальну або заквашувальний препарат — згідно з чинними нормативними документами;
 • СІЛЬ кухонну харчову «Екстра» або вищого ґатунку — згідно з ДСТУ 3583 (ГОСТ 13830);’?
 • екстракт аннато, дозволений до застосування Центральним органом виконавчої влади сфері охорони здоров"я:
 • бета-каротин мікробіологічний або бета-каротин в олії «каролін» мікробіологічний — згідно з чинними нормативними документами;
 • V — ретинол (вітамін А) — згідно з чинними нормативними документами;
 • воду питну — згідно з ГОСТ 2В74.

 1. Дозволено для виробництва масла фуп вершкового бутербродного і топленого (молочного"" жиру) використовувати як сировину масло підсирне, масло вершкове, масло топлене збиране, молочний жир — згідно з чинними нормативними документами.
 2. В разі використання масла підсирного, масла вершкового, масла топленого збирацогс. молочного жиру як сировини для виробництва масла фуп вершкового Бутербродного і топленого (молочного жиру) лід час вхідного контролювання необхідно перевіряти відсутність в них будь-яких жирів, окрім молочного •— згідно з 9.6,
 3. Залишковий строк зберігання сировини, а саме: масла вершкового, масла підсирного, масла топленого, молочного жиру, яка надходить на виробництво масла, повинен бити не менший за строк (тоипатнооті до споживання готовопо продукту.
 4. Не дозволено застосовувати будь-які шіри та вершки, окрім тих, що отримані з коров’ячоґгі молока.
 5. Сировина за показниками безпеки повинна відповідати вимогам, встановленим у № 50Є1 i3j, за вмістом залишкових кількостей радіонуклідів — вимогам ДР-97 [4].
 6. Кожну партію сировини супроводжують документом, що підтверджує її відповідність нормативним документам..
 7. Для визначання відповідності якості" сировини та матеріалів проводять вхідне контролювання — згідно з ГОСТ 24297.
 8. Маркування
 9. Приклад познаки:


72,5 % жиру ДСТУ 4399:2005.

Масло солодковершкове селянське

(власна назва)


 1. На кожну одиницю масла в спожитковій або транспортній тарі наносять марковання з такими чіткими познаками:

 • назва та адреса підприємства-виробника, його товарний знак (за наявності), телефону, адреса потужностей виробництва:
 • повна назва масла (торгова марка та власна назва за наявності):
 • склад масла в порядку переваги складників, зокрема харчових добавок, що використовува.лиоь під час його виробництва (окрім транспортної тари з розфасованим маслом);
 • кінцева дата споживання «Вжити до» або дата виробництва та строк придатності;
 • умови зберігання:
 • маса нетто, 2 (кг);.
 • маса брутто І тара (на бочках, флягах), кг;
 • кількість пакувальних одиниць (для транспортної тари);
 • інформаційні дані про харчову та енергетичну цінність (калорійність) 100 г продукту — додаток Б (окрім транспортної тари з розфасованим маслом);
 • номер партії (для транспортної тари);
 • штрих-код EAN, згідно з ДСТУ 3147 (для спожиткової тари);
 • маніпуляційні знаки «Оберігати від нагрівання» та «Оберігати від вологи» згідно з ГОСТ 14192 (для транспортної тари з картону);
 • позначення цього стандарту.

 1. Повна назва масла, за розміром літер, повинна бути не менш ніж у 2 рази більша за іншу інформацію.
 2. Марковання дрібнофасованого масла 15 г, 20 г і ЗО г повинно мати такі познаки:

 • назва та адреса виробника, товарний знак (для підприємств, що його мають);
 • повна назва масла;
 • маса нетто пакувальної одиниці;
 • позначення цього стандарту.


Інформацію для споживача дрібнофасованого масла 15 г, 20 г І ЗО г, згідно з 5.4.2, зазначають на ярликах, які вкладають у групове паковання.


 1. Марковання наносять на етикетку, ярлик, поверхню спожиткової або транспортної тари способом, який забезпечує чіткість читання.?
 2. У маркованні масла для експорту мову та додаткову інформацію обумовлюють договором- контрактом із замовником.
 3. Пакування"
 4. Розфасоване масло випускають у вигляді брикетів, батончиків, батонів та інших форм запакованим у:

 • пергамент, алюмінієву покашировану фольгу та інші полімерні матеріали;
 • коробочки, стаканчики з полімерних матеріалів;
 • металеві та скляні банки,— іншу спожиткову тару, дозволену ІДентральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров"я для пакування масла,

 1. Масло пакують у спожиткову тару масою нетто від 15 г до 2800 г.
 2. Брикети з вершковим маслом масою нетто 15 г, 20 г і ЗО г потім укладають у фупозе пакован"ня: коробки з картону або з полімерних матеріалів.
 3. Масло у спожитковій тарі укладають у транспортну тару (ящики) масою нетто від З кг до 24 кг.


У кожен ящик вкладають масло однієї партії та однакового паковання.


 1. Вершкове масло пакують щільним монолітом у транспортну тару, яка попередньо повиннз бути вистелена: пергаментом або алюмінієвою фольгою, згідно з ДСТУ ГОСТ 745, або поліетиленовою плівкою, або іншим пакувальним матеріалом масою нетто бід З кг до 24 кг,
 2. Молочний жир і топлене масло пакують у транспортну тару: бочки, ящики, алюмінієві фляги або фляги, виготовлені з полімерних матеріалів, та іншу транспортну тару, дозволену Центральннг."і органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я для пакування.
 3. Всі види пакувальних матеріалів, спожиткової та транспортної тари, зазначені у 5.5, вітчизняного виробництва повинні відповідати вимогам чинних нормативних документів, а пакувальні матеріали закордонного виробництва повинні бути дозволені Центральним ооганом виконавчої влади у сфеоі охорони здоров’я для пакування харчових продуктів та забезпечувати якість під час зберігання, транспортування та реалізування.
 4. Допустимі відхили маси нетто"масла в пакувальній одиниці наведено у таблиці 5.Таблиця 5 —Допустимі відхили маси нетто


Маса нечто е пакувальній одиниці, г

Допустимий відхил

від номінального значення, г

Маса нетто в пакувальній одиниці, г

Допустимий відхил від номінального значення, г

у полімерних матеріалах і тарі

в скляних банках

До 15

0,6

450

4,5

» 20

0,8

600

6,0

» ЗО

1,0

В металевих банках

» 50

1.5

 

в 100

2,0

 

в 200

3,0

 

в 250

3,5

350

3,5

в 500

5.0

2700 і

13,5

в 1000

10,0

2800

14,0 ;

 


 1. Допустимі відхили маси нетто масла в транспортній тарі не більше ніж 0,2 %.

6. ВИМОГИ щодо БЕЗПЕКИ

 1. Вимоги щодо безпеки під час виробництва масла встановлені у ДСП 4.4 4.011 [2] та ДНАОП 8,20-1.05 [5].
 2. Загальні вимоги щодо безпеки під час проведення технологічного процесу виробництва масла — згідно з ГОСТ 12.3.002.
 3. Технологічне устатковання за показниками безпеки повинно відповідати вимогам ГОСТ 12.2.003.
 4. Рівень шуму повинен відповщатм вимогам ГОСТ 12.1.003,

7. ВИМОГИ ЩОДО ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

 1. Охорону атмосферного поагтря населених місць проводять згідно з ГОСТ 17.2,3.02 і ДСП 201 [6].
 2. Стічні води, що утворюються підчас виробництва, очищують, щоб вони відповідали вимогам СанПиН 4630 [7].
 3. Охороняють ґрунти від забруднювання побутовими та промисловими відходами — відпозідкс до вимог СанПиН 42-128-4690 [8].

8. ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ


Масло приймають партіями. Правила приймання, визначання партГГ, об"єм вибірки та відбирання проб — згідно з ГОСТ 26809 або ДСТУ і ЗО 707.


В кожну партію масла супроводжують посвідченням, в якому зазначають: номер і дату видачі посвідчення, назву підприємста виробника, повну назву масла та номер партії, масу  нетто, показники згідно 5,2.1, 5.25.2.10, кінцеву дату споживання або дату виробництва та строк придатності, умови зберігання, позначення цього стандарту.


 1. Для визначання відповідності якості масла вимогам цього стандарту підприємство-виробник проводить приймальне та періодичне контролювання
 2. Приймальному контролюванню підлягає кожна партія продукту за органолептичними показниками, масовою часткою жиру, масою нетто, температурою, якістю паковання тз марковання.
 3. Під час періодичного контролювання перевіряють мікробіологічні показники (кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів, бактерії групи кишкових паличок, дріжджів та пліснявих грибів) не менше двох разів на місяць, кислотність титровану та жирової" фази масла або pH плазми масла, масову частку кухонної солі, масові частки вітаміну А, бета-каротину та аннато (у разі їх застосування) — один раз на місяць або на вимогу замовника, відсутність будь-яких жирів та вершків, окрім молочних — на вимогу контролівної організації або замовника.
 4. Наявність патогенних мікроорганізмів, SfapPy/ococcus aureus та l/sferia monocytogenes, досліджують у порядку державного санітарного нагляду санітарно-епідеміологічними станціями з періодичністю, затвердженою у встаноепеному порядку,
 5. Періодичність контролювання за показниками безпеки (токсичні елементи, мікотоксини, антибіотики, пестициди та радіонукліди) здійснюють відповідно до МВ 4.4.4-108 [10].
 6. В разі отримування незадовільних результатів хоча 6 за одним із показників проводять повторне випробовування подвійного відбирання від тієї самої партії. У разі отримання незадовільних результатів повторного випробовування партію бракують.

9. МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ

 1. Зовнішній вигляд, колір, консистенцію, якість паковання та марковання перевіряють візуально: смак і запах — органолептично за температури (12 ± 2) °С.
 2. У разі виникнення розбіжностей щодо оцінювання якості топленого масла органолептичне оцінювання його смаку та запаху проводять у розплавленому вигляді за температури (36 ± 2) °С.
 3. Масову частку жиру визначають згідно з.ДСТУ ISO 7238 або ГОСТ 5867, кислотність титровану та жирової фази масла або pH плазми масла — згідно з ГОСТ 3624, масову частку кухонної солі — згідно з ГОСТ 3627.
 4. Температуру та масу нетто визначають згідно з ГОСТ 3622. Масу нетто масла в транспортній тарі визначають на вагах для статичного зважування звичайного класу точності, згідно з ГОСТ 29329, з ціною повІряльноТ поділки:

 • 20 г діТя вершкового масла;
 • 100 г для топленого масла (молочного жиру).
  1. Мікробіологічні показники визначають: кількість мезофільних аеробних та факультативно- анаеробних мікроорганізмів, бактерії групи кишкових паличок (коліформи) згідно з ГОСТ 9225, дріжджі і плісняві гриби згідно з ГОСТ 10444.12.


Наявність патогенних та умовно патогенних мікроорганізмів контролюють санітарно-епідеміологічні установи за методами, затвердженими у встановленому порядку, або: бактерії роду Salmonella — згідно з ДСТУ 1DF 93А, Staphylococcus aureus — згідно з ГОСТ 30347, Listeria monocytogenes — згідно з ДСТУ ISO11290-1 і ДСТУ ISO 11290-2.


 1. Масові частки: бета-каротину та аннато контролюють за фактичною закладкою згідно з рецептурою,
  1. Вміст вітаміну А визначають за фактичною закладкою згідно з рецептурою або згідно з методиками, затвердженими Міністерством охорони здоров’я Уфаїни у встановленому порядку.
  2. Вміст будь-яких жирів, окрім молочного, контролюють згідно з ДСТУ ISO 6799 або методикою № 081/12-0086-03 [11]-
  3. Вміст токсичних елементів визначають за методами згідно з таблицею 4 та ГОСТ 30173; готують проби згідно з ГОСТ 26929.


 1. Вміст мікотоксинів визначають згідно з МВ № 4082 [12]; антибіотиків пестицидів — згідно з ГОСТ 23452 та ДСанПіН 8,8.1.2.3.4-000 [44]
  1. Вміст радіонуклідів визначають відповідно до чинних методів та методик, затверджених у встановленому порядку.?
  2. Дозволено використовувати стандартні методики, методи та прилади, які за своїми метрологічними та технічними характеристиками відповідають вимогам цього стандарту і мають відповідне метрологічне забезпечення згідно з чинним законодавством України.


10. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТУВАННЯ ТАЗБЕРІГАННЯ


 1. Транспортування
 2. Транспортують масло всіма видами транспорту в критих транспортних засобах згідно з правилами перевезень швидкопсувних вантажів, які чинні на відповідному виді транспорту,
 3. Формування вантажних місць у транспортні пакети виконують згідно з ГОСТ 24597, ГОСТ 26663, засоби скріплювання — згідно з ГОСТ 21650.
 4. Зберігання
 5. Масло зберігають в холодильниках, холодильних камерах або у спецприміщеннях за відносної вологості не більше 80 % і таких температурних режимів:

 • режим 1 — температура від О °С до мінус 5 °С включно;
 • режим 2 — температура від мінус 6 °С до мінус 11 °С включно:
 • режим З ^— температура від мінус 12 °С до мінус 18 °С включно.
 1. Строки придатності до споживання масла монолітом у транспортній тарі, наведено у таблиці 6.Таблиця S — Строки придатності до споживання масла у транспортній тарі монолітом


Назва групи масла

Строки придатності, у місяцях

 

Режим 1

Режим 2

Рє)йім 3

Масло вершкове екстра і селянське (окрім солоного)

3

9

12

1 Масло вершкове бутербродне (офім солоного)

2

2

3

Масло вершкове солоне

2

4 І 6 .

Топлене (молочний жир)

12

4 і 3 і

 

 

Строки придатності до споживання,

і Група масла та паковання

 

не більше ніж "

 

Режим 1

Режим 2

РежммЗ


10.2.3 Строки Придатності до споживання масла в спожитковому пакованні наведено у таблиці 7, Таблиця 7 — Строки придатності до споживання масла в спожитковому пакованні


Масло вершкове екстра і селянське; j — герметичне паковання масою нетто до 50 г, j — герметичне паковання масою нетто від 50 г; j — негерметачне пакова кня

 

 

Діб

 

15 .

ЗО

60

45

75

90

35

60

75

 

діб

 

15

25

-

ЗО

45

55

f

15

20

25

Масло вершкове бутербродне:

 • герметичне паковання масою нетто до 50 г,
 • герметичне паковання масою нетто від 50 г;
 • негерметичне паковання


МІСЯЦІВ

з

6

2

З

Топлене масло (молочний жир):

2

12

1

2

 • у банках скляних;.
 • у банках металевих;"
 • у полімерній тарі негерметичній;
 • у полімерній тарі герметичній

 


Примітка 1. Строк придатності до споживання масла у пергаменті марки В, згідно з ГОСТ 1341, не більше 15 діб незалежно аід режимів зберігання.?


Примітка 2, Строки придатності до споживання масла у транспортній тарі визначають з дня виготовляння; у сгюжкткйзому пакованні — з дня фасування.і


Примітка3. У разі фасування масла, яке вже зберігалося, з моноліту в спожиткове паковання, дата закінчення строку зберігання розфасованого масла не повинна перевищувати кінцевої дати споживання масла у моноліті.


 1. Зберігання вершкового масла у спожитковому пакованні за температури не вищої ніж 6 °С дозволено не більше З діб.
 2. На підприємствах ресторанного господарства та у роздрібній торговельній мережі маслс можуть зберігати за температури не вищої ніж 6 °С та відносної вологості повітря не більшої ніж 80 %,


Термін його зберігання з моменту надходження за вказаної температури, не більше:


— для вершкового масла у моноліті — 10 діб; для топленого масла у транспортній тарі —15 діб.


10,3 Транспортування та зберігання масла разом з рибою, копченостями, фруктами, овочами та іншими харчовими продуктами зі специфічним запахом не дозволено.


11. ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА


 1. Виробник гарантує відповідність якості масла вимогам цього стандарту за дотримування умов транспортування та зберігання.
 2. Строк придатності до споживання масла повинен бути не більший, ніж зазначено у 10,2 на конкретний вид масла.


Ми постачаємо та монтуємо обладнання для ферм ВРХ - доїння, годівля, вентиляція та комфорт тварин. З сайтом знайомі 3 роки та задоволені співпрацею. Дякуємо за відмінний сайт!
Мы оцинковываем новые объекты или восстанавливаем цинковое покрытие у старых агро-объектов уже 19 лет, члены АФЗУ 5 лет, но только с подачей рекламы в рассылках смс и электронных письмах, которые адресно доходят до лиц заинтересованных в нашей работе и способных принимать самостоятельные решения, наши предложения стали превращаться в реальные контракты. Сайт продуман и удобен в использовании. Он реально помогает выжить в нынешнем не простом положении среднего бизнеса и агро-сектора Украины. Дай Бог вам здоровья!
На этом сайте собрана реальная база . После СМС рассылки по конвейерным роликам , в течении 3-4 часов 5 телефоных звонков. Очень даже хороший результат по сравнению с другими торговыми порталами. СПАСИБО.
Так як наша компанія спеціалізується на будівництві ангарів, ремонті покрівель та реконструкції складів, то основними нашими клієнтами вже багато років є аграрії. Тому періодично на kolosok.info замовляємо СМС розсилку, щоб знайти нових клієнтів. Дуже задоволені такою функціює. За невеликі гроші ми в такий спосіб можемо швидко повідомити про себе нашій цільовій аудиторії. Дуже задоволені.
Приятно с Вами работать.Огромное спасибо.
Благодарим администрацию сайта за хорошую возможность покупок-продаж!!!Спасибо всем за долгое и надежное партнерство! Всем успеха!!!
Услугами этого сайта пользуемся более 5 лет. Благодарим сотрудников за оперативную и качественную работу. С помощью рекламы на этом сайте продукция нашего предприятия стала более известной и востребованной как внутреннем так и на внешнем рынках.
Благодарность сайту! Действительно помогает с поиском клиентов, профессиональная подержка персонала!
Спасибо за работу! Пользовалась сайтом и агродоской- очень удобно и доступно! Перестали сотрудничать с другими сайтами - на этом сайте наиболее полная и достоверная информация.
Щиро дякуємо за якісний інформаційний сайт. Працює відмінно, гарне наповнення, успіху Вам, а всій українській землі процвітання !!!