ДСТУ 4634:2006. КОНЦЕНТРАТИ ХАРЧОВІ СНІДАНКИ СУХІ ПЛАСТІВЦІ КРУП’ЯНІ

Загальні технічні умови ДСТУ 4634:2006

Видання офіційне

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ 2007


ПЕРЕДМОВА


 1. РОЗРОБЛЕНО: Державний Вінницький проектно-конструкторський технологічний інститут Держпроду Мінагрополітики України


РОЗРОБНИКИ: В. Докука, В. Зелінська, Н. Козюра


 1. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 4 липня 2006 р. № 191
 2. УВЕДЕНО ВПЕРШЕ


Право власності на цей документ належить державі.


Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.


Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Держспоживстандарту України


Держспоживстандарт України, 2007

ЗМІСТ

С.

 1. Сфера застосування 1
 2. Нормативні посилання 1
 3. Класифікація 4
 4. Загальні технічні вимоги 5
 5. Вимоги безпеки 7
 6. Вимоги охорони довкілля 8
 7. Маркування 8
 8. Пакування 8
 9. Правила транспортування тазберігання 10
 10. Методи контролювання 10
 11. Правила приймання 10
 12. Гарантії виробника 11


ДСТУ 4634:2006 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КОНЦЕНТРАТИ ХАРЧОВІ СНІДАНКИ СУХІ. ПЛАСТІВЦІ КРУП’ЯНІ Загальні технічні умови

КОНЦЕНТРАТЫ ПИЩЕВЫЕ ЗАВТРАКИ СУХИЕ. ХЛОПЬЯ КРУПЯНЫЕ

Общие технические условия

FOOD CONCENTRATES DRY BREAKFASTS. CEREAL FLAKES

General specifikations

Чинний від 2007-07-01


 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
  1. Цей стандарт поширюється на сніданки сухі — пластівці круп’яні (далі — пластівці), продукти, одержані обсмажуванням попередньо зварених і розплющених зерен, крупи чи суміші крупів із подальшим нанесенням різних харчових добавок чи без них, повністю готові до споживання без додаткового кулінарного обробляння і призначені для реалізації через торговельну мережу.
  2. Вимоги щодо безпечності продукції викладено в 4.2.2; 4.2.3; 4.2.4 та розділах 5 і 6.
 2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ


У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:


ДСТУ ГОСТ 908:2006 Кислота лимонна моногідрат харчова. Технічні умови ДСТУ 2316-93 (ГОСТ 21-94) Цукор-пісок. Технічні умови ДСТУ 3583-97 (гОСТ 13830-97) Сіль кухонна. Загальні технічні умови ДСТУ 3768-98 Пшениця. Технічні умови ДСТУ 3769-98 Ячмінь. Технічні умови

ДСТУ 4273:2003 Молоко та вершки сухі. Загальні технічні умови ДСТУ 4391:2005 Какао-порошок. Загальні технічні умови ДСТУ 4492:2005 Олія соняшникова. Технічні умови ДСТУ 4497:2005 Мед натуральний. Технічні умови ДСТУ 4498:2005 Патока крохмальна. Технічні умови ДСТУ ГОСТ 8808:2003 Олія кукурудзяна. Технічні умови

ДСТУ ISO 12824:2004 Мікробіологія харчових продуктів та кормів для тварин. Горизонтальний метод визначання Salmonella

ДСТУ EN 12955-2001 Продукти харчові. Визначення афлатоксину B1 та суми афлатоксинів B1, B2, G1 та G2 у зернових культурах, фруктах із твердою шкірою та похідних від них продуктах. Метод високоефективної рідинної хроматографії за допомогою постколонкової дериватизації та очищення на імунній колонці


Видання офіційне


ДК 016-97 Державний класифікатор продукції та послуг

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.012-90 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования (ССБП. Вібраційна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Устатковання виробниче. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.2.061-81 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам (ССБП. Устатковання виробниче. Загальні вимоги безпеки до робочих місць) ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила визначання допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 276-60 Крупа пшеничная («Полтавская», «Артек»). Технические условия (Крупа пшенична («Полтавська», «Артек»). Технічні умови)

ГОСТ 975-88 Глюкоза кристаллическая гидратная. Технические условия (Глюкоза кристалічна гідратна. Технічні умови)

ГОСТ 1341-97 Пергамент растительный. Технические условия (Пергамент рослинний. Технічні умови)

ГОСТ 1760-86 Подпергамент. Технические условия (Підпергамент. Технічні умови)

ГОСТ 2226-88(ИСО 6590-1-83, ИСО 7023-83) Мешки бумажные. Технические условия (Мішки паперові. Технічні умови)

ГОСТ 2228-81 Бумага мешочная. Технические условия (Папір мішковий. Технічні умови) ГОСТ 3034-75 Крупа овсяная. Технические условия (Крупи вівсяні. Технічні умови)

ГОСТ 5784-60 Крупа ячменная. Технические условия (Крупи ячмінні. Технічні умови) ГОСТ 6002-69 Крупа кукурузная. Технические условия (Крупи кукурудзяні. Технічні умови) ГОСТ 6201-68 Горох шлифованный. Технические условия (Горох шліфований. Технічні умови) ГОСТ 6882-88 Виноград сушеный. Технические условия (Виноград сушений. Технічні умови) ГОСТ 7247-90 Бумага для упаковывания пищевых продуктов на автоматах. Технические условия (Папір для пакування харчових продуктів на автоматах. Технічні умови)

ГОСТ 7377-85 Бумага для гофрирования. Технические условия (Папір для гофрування. Технічні умови

ГОСТ 7730-89 Пленка целлюлозная. Технические условия (Плівка целюлозна. Технічні умови)

ГОСТ 7933-89 Картон для потребительской тары. Общие технические условия (Картон для спожиткової тари. Загальні технічні умови)

ГОСТ 8273-75 Бумага оберточная. Технические условия (Папір обгортковий. Технічні умови) ГОСТ 9569-79Бумага парафинированная. Технические условия (Папір парафінований. Технічні умови)

ГОСТ 10131-93 Ящики из древесины и древесных материалов для продукции пищевых отраслей промышленности, сельского хозяйства и спичек. Технические условия (Ящики з деревини і деревних матеріалів для продукції харчових галузей промисловості, сільського господарства і сірників. Технічні умови)

ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия (Плівка поліетиленова. Технічні умови)

ГОСТ 10444.12-88 Продукты пищевые. Метод определения дрожжей и плесневых грибов (Продукти харчові. Метод визначання дріжджів і плісеневих грибів)

ГОСТ 10444.15-94 Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (Продукти харчові. Методи визначання кількості мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів)

ГОСТ 11354-93 Ящики из древесины и древесных материалов многооборотные для продукции пищевых отраслей промышленности и сельского хозяйства. Технические условия (Ящики з деревини і деревних матеріалів багатообігові для продукції харчових галузей промисловості і сільського господарства. Технічні умови)

ГОСТ 12094-76 Мак масличный для переработки. Технические условия (Мак олійний для переробляння. Технічні умови)

ГОСТ 12303-80 Пачки из картона, бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия (Пачки із картону, паперу і комбінованих матеріалів. Загальні технічні умови)

ГОСТ 13511-91 Ящики из гофрированного картона для пищевых продуктов, спичек, табака и моющих средств. Технические условия (Ящики із гофрованого картону для харчових продуктів, сірників, тютюну і мийних засобів. Технічні умови)

ГОСТ 13512-91 Ящики из гофрированного картона для кондитерских изделий. Технические условия (Ящики із гофрованого картону для кондитерських виробів. Технічні умови)

ГОСТ 13515-91 Ящики из тарного плоского склеенного картона для сливочного масла и маргарина. Технические условия (Ящики із тарного плоского склеєного картону для вершкового масла і маргарину. Технічні умови)

ГОСТ 13516-86 Ящики из гофрированного картона для консервов, пресервов и пищевых жидкостей. Технические условия (Ящики із гофрованого картону для консервів, пресервів і харчових рідин. Технічні умови)

ГОСТ 13634-90 Кукуруза. Требования при заготовках и поставках (Кукурудза. Вимоги під час заготівлі і постачання)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 15113.0-77 Концентраты пищевые. Правила приемки, отбор и подготовка проб (Концентрати харчові. Правила приймання, відбирання і готування проб)

ГОСТ 15113.1-77 Концентраты пищевые. Методы определения качества упаковки, массы нетто, объемной массы, массовой доли отдельных компонентов, размера отдельных видов продукта и крупности помола (Концентрати харчові. Методи визначання якості паковання, маси нетто, об’ємної маси, масової частки окремих складників, розміру окремих видів продукту і крупності помелу)

ГОСТ 15113.2-77 Концентраты пищевые. Методы определения примесей и зараженности вредителями хлебных запасов (Концентрати харчові. Методи визначання домішок і зараженості шкідниками хлібних запасів)

ГОСТ 15113.3-77 Концентраты пищевые. Методы определения органолептических показателей, готовности концентратов к употреблению и оценки дисперсности суспензии (Концентрати харчові. Методи визначання органолептичних показників, готовності концентратів до вживання і оцінки дисперсності суспензії)

ГОСТ 15113.4-77 Концентраты пищевые. Методы определения влаги (Концентрати харчові. Методи визначання вологи)

ГОСТ 15113.6-77 Концентраты пищевые. Методы определения сахарозы (Концентрати харчові. Методи визначання сахарози)

ГОСТ 15113.7-77 Концентраты пищевые. Методы определения поваренной соли (Концентрати харчові. Методи визначання кухонної солі)

ГОСТ 16599-71 Ванилин. Технические условия (Ванілін. Технічні умови)

ГОСТ 17111-88 Арахис. Требования при заготовках и поставках (Арахіс. Вимоги під час заготівлі і постачання)

ГОСТ 17308-88 Шпагаты. Технические условия (Шпагати. Технічні умови)

ГОСТ 23285-78 Пакеты транспортные для пищевых продуктов и стеклянной тары. Технические условия (Пакети транспортні для харчових продуктів і скляної тари. Технічні умови) ГОСТ 24370-80 Пакеты из бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия (Пакети із паперу і комбінованих матеріалів. Загальні технічні умови)

ГОСТ 25776-83 Продукция штучная и в потребительской таре. Упаковка групповая в термоусадочную пленку (Продукція штучна і в спожитковій тарі. Паковання групове в термозсідальну плівку)

ГОСТ 26663-85 Пакеты транспортные. Формирование с применением средств пакетирования. Общие технические условия (Пакети транспортні. Формування із застосовуванням засобів пакетування. Загальні технічні умови)

ГОСТ 26668-85 Продукты пищевые и вкусовые. Методы отбора проб для микробиологических анализов (Продукти харчові і смакові. Методи відбирання проб для мікробіологічного аналізування) ГОСТ 26669-85 Продукты пищевые и вкусовые. Подготовка проб для микробиологических анализов (Продукти харчові і смакові. Готування проб для мікробіологічного аналізування)

ГОСТ 26670-91 Продукты пищевые. Методы культивирования микроорганизмов (Продукти харчові. Методи культивування мікроорганізмів)

ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения ртути (Сировина і продукти харчові. Метод визначання ртуті)

ГОСТ 26929-94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения токсичных элементов (Сировина і продукти харчові. Готування проб. Мінералізація для визначання токсичних елементів)

ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка (Сировина і продукти харчові. Метод визначання миш’яку)

ГОСТ 26931-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения меди (Сировина і продукти харчові. Методи визначання міді)

ГОСТ 26932-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца (Сировина і продукти харчові. Методи визначання свинцю)

ГОСТ 26933-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия (Сировина і продукти харчові. Методи визначання кадмію)

ГОСТ 26934-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения цинка (Сировина і продукти харчові. Метод визначання цинку)

ГОСТ 26972-86 Зерно, крупа, мука, толокно для продуктов детского питания. Методы микробиологического анализа (Зерно, крупи, борошно, толокно для продуктів дитячого харчування. Методи мікробіологічного аналізування)

ГОСТ 28502-90 Фрукты семечковые сушеные. Технические условия (Фрукти насіннєві сушені. Технічні умови)

ГОСТ 29185-91 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества сульфит- редуцирующих клостридий (Продукти харчові. Методи виявляння і визначання сульфітредукуваль- них клостридій)

ГОСТ 30178-96 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсичных элементов (Сировина і продукти харчові. Атомно-абсорбційний метод визначання токсичних елементів).


3. КЛАСИФІКАЦІЯ


 1. Пластівці залежно від сировини, яку використовують, виготовляють таких видів:

 • кукурудзяні;
 • пшеничні;
 • круп’яні (з крупів, із суміші крупів, зернобобових та суміші крупів і зернобобових).

 1. Пластівці залежно від технології виробництва поділяють на:

а) неглазуровані (зі смаковими добавками або без них);

б) глазуровані:


 • цукровою глазур’ю;
 • цукровою глазур’ю зі смаковими добавками;
 • сиропом із глюкози;


в) солоні.


   

4. ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ


 1. Пластівці виготовляють відповідно до вимог цього стандарту згідно з технологічними інструкціями і рецептурами, затвердженими у встановленому порядку, з додержанням санітарних правил «Правила техники безопасности и производственной санитарии на предприятиях пищеконцентратной промышленности» [1].

 1. Характеристики
 2. За органолептичними показниками пластівці повинні відповідати вимогам, зазначеним у таблиці 1.Таблиця 1 — Органолептичні показники пластівців


Назва

показника

Характеристика

Метод контролювання

Зовнішній вигляд

Тонкі, підсмажені, різної форми, з поверхнею, що має мілкі пузирчасті здуття.

Глазуровані — покриті відповідною глазур’ю

Згідно з ГОСТ 15113.3

Колір

Для пластівців неглазурованих і без добавок:

 • кукурудзяних — жовтий чи кремовий різних відтінків;
 • пшеничних та круп’яних — від світло-коричневого до темнокоричневого різних відтінків.

Для пластівців глазурованих і з добавками — відповідний кольору глазурі і добавок, що їх застосовують

Згідно з ГОСТ 15113.3

Смак і запах

Властивий даному виду виробів з виявленим смаком і запахом застосовуваних добавок — для пластівців із добавками.

Не повинно бути стороннього присмаку і запаху

Згідно з ГОСТ 15113.3

Консистенція

Хрумка, не жорстка

Згідно з ГОСТ 15113.3

 

 1. За фізико-хімічними показниками пластівці повинні відповідати нормам, зазначеним у таблиці 2.Таблиця 2 — Фізико-хімічні показники пластівців


Назва показника

Значення

Метод контролювання

Масова частка вологи, %, не більше ніж:

 

Згідно з ГОСТ 15113.4

а) неглазуровані:

 

 

— без смакових добавок

5,0

 

— зі смаковими добавками

10,0

 

б) глазуровані:

 

 

— цукровою глазур’ю

7,0

 

— цукровою глазур’ю зі смаковими добавками

7,5

 

— сиропом із глюкози

9,0

 

в) солоні

6,0

 

Масова частка сахарози, %, не менше ніж:

 

Згідно з ГОСТ 15113.6

— глазуровані цукровою глазур’ю

26,0

 

— глазуровані цукровою глазур’ю зі смаковими добавками

25,0

 

— глазуровані сиропом із глюкози

22,0

 

Масова частка хлоридів у солоних пластівцях, %, не більше ніж:

6,0

Згідно з ГОСТ 15113.7

Масова частка дріб’язку, %, не більше ніж:

 

Згідно з ГОСТ 15113.1

— неглазуровані і солоні

10,0

 

— пшеничні, глазуровані цукровою глазур’ю

15,0

 

— усіх інших видів

12,0

 

Масова частка склоподібних пластівців, %, не більше ніж

12,0

Згідно з ГОСТ 15113.2

Масова частка металевих домішок (розмір окремих частинок не біль

3х10-4

Згідно з ГОСТ 15113.2

ше ніж 0,3 мм у найбільшому лінійному вимірі), %, не більше ніж

 

 

 

Кінець таблиці 2

 

Назва показника

Значення

Метод контролювання

 

Не дозволено Не дозволено

 

Зараженість шкідниками хлібних запасів та їх личинками Сторонні домішки

Згідно з ГОСТ 15113.2 Згідно з ГОСТ 15113.2

 

Примітка 1. Дозволено під час зберігання та реалізації в торговельній мережі підвищення масової частки вологи в пластівцях неглазурованих без смакових добавок та солоних до 9 %, в усіх інших — до 11 %.


Примітка 2. Масова частка сахарози для кожного виду пластівців повинна відповідати розрахунковому вмісту згідно з рецептурою з допустимим мінусовим відхилом 2,5 %.


Примітка 3. Масову частку жиру, вітаміну С, харчових добавок у пластівцях контролюють за рецептурною закладкою з допустимим мінусовим відхилом 0,5 %.


 1. За вмістом токсичних елементів, мікотоксинів пластівці повинні відповідати вимогам МБВ № 5061 [2], радіонуклідів ГН 6.6.1.1-130 [3] та вимогам, зазначеним у таблиці 3.Таблиця 3 — Показники безпеки


Назва показника

Допустимі рівні

Метод контролювання

Вміст токсичних елементів, мг/кг, не більше ніж:

 

 

— свинець

0,5

Згідно з ГОСТ 26932 або ГОСТ 30178

— кадмій

0,1

Згідно з ГОСТ 26933 або ГОСТ 30178

— миш’як

0,2

Згідно з ГОСТ 26930

— ртуть

0,03

Згідно з ГОСТ 26927

— мідь

10,0

Згідно з ГОСТ 26931 або ГОСТ 30178

— цинк

50,0

Згідно з ГОСТ 26934 або ГОСТ 30178

Вміст радіон^/клідів, Бк/кг, не більше ніж: — цезій — (1 7Сі5)

 

 

 

30

Згідно з МУ 5779 [4]

— стронцій — (®°Sr)

10

Згідно з МУ 5778 [5]

Вміст мікотоксинів, мг/кг, не більше ніж:

 

 

— афлатоксин В1

0,005

Згідно з ДСТУ ЕN 12955

— зеараленон

1,0

Згідно з МР № 2964 [6]

— Т-2 токсин

0,1

Згідно з МР № 3184 [7]

— дезоксиніваленол

0,5

Згідно з МР № 3940 [8]

 

 1. За мікробіологічними показниками пластівці повинні відповідати вимогам, зазначеним у таблиці 4.Таблиця 4 — Мікробіологічні показники


Назва показника

Значення

Метод контролювання

Кількість мезофільних аеробних і факультативно- анаеробних мікроорганізмів, КУО в 1 г, не більше ніж Бактерії групи кишкових паличок (коліформи), в 0,1 г Патогенні мікроорганізми, зокрема бактерії роду Salmonella, в 25 г

Сульфітредукувальні клостридії, в 0,01 г Плісняві гриби, КУО в 1 г, не більше ніж

5 X 104

Не дозволено Не дозволено

Не дозволено 1 X 103

Згідно з ГОСТ 10444.15

Згідно з ГОСТ 26972

Згідно з ИН 1135 [9], ДСТУ ISO 12824

Згідно з ГОСТ 29185 Згідно з ГОСТ 10444.12

 

 1. Вимоги до сировини
 2.  
  1. Для виготовлення пластівців використовують таку сировину:

 • кукурудзу в зерні згідно з ГОСТ 13634 І—VI типів;
 • крупи кукурудзяні згідно з ГОСТ 6002, продукт, що просіюється крізь сито з діаметром отвору 4,0 мм;
 • пшеницю згідно з ДСТУ 3768;
 • крупи пшеничні згідно з ГОСТ 276, «Полтавська № 1», крупна;
 • крупи вівсяні згідно з ГОСТ 3034;
 • горох шліфований згідно з ГОСТ 6201;
 • крупи ячмінні згідно з ГОСТ 5784;
 • ячмінь згідно з ДСТУ 3769;
 • цукор-пісок згідно з ДСТУ 2316;
 • сіль кухонну згідно ДСТУ 3583, не нижче першого ґатунку;
 • молоко незбиране сухе розпильної сушки згідно з ДСТУ 4273 вищого ґатунку, упаковане в герметичну тару, зі строком зберігання не більше двох місяців від дня виготовлення;
 • вершки сухі згідно з ДСТУ 4273 вищого ґатунку, упаковані в герметичну тару з терміном зберігання не більше 3 місяців від дня виготовлення;
 • глюкозу кристалічну гідратну згідно з ГОСТ 975;
 • кислоту лимонну харчову згідно з ДСТУ ГОСТ 908;
 • ванілін згідно з ГОСТ 16599;
 • патоку крохмальну згідно з ДСТУ 4498, карамельну чи мальтозну згідно з чинними нормативними документами;
 • вітамін С згідно з ГФ СРСР — Х ст. 6 [10];
 • какао-порошок згідно з ДСТУ 4391;
 • виноград сушений згідно з ГОСТ 6882;
 • фрукти зерняткові сушені згідно з ГОСТ 28502;
 • порошок яблучний згідно з чинними нормативними документами;
 • арахіс (боби) згідно з ГОСТ 17111;
 • мак згідно з ГОСТ 12094;
 • мед натуральний згідно з ДСТУ 4497;
 • олію соняшникову згідно з ДСТУ 4492;
 • олію кукурудзяну згідно з ДСТУ ГОСТ 8808;
 • екстракти солодові згідно з чинними нормативними документами;
 • харчові добавки (есенції ароматичні харчові, фруктозу, замінники цукру, ароматизатори) вітчизняного та закордонного виробництва, що дозволені до застосовування центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я України.

 1. Можуть бути використані інші види сировини та харчові добавки вітчизняного та закордонного виробництва, дозволені до застосовування центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я України.
 2. Сировина, що надходить для виробляння пластівців, за вмістом токсичних елементів, мікотоксинів, нітратів повинна відповідати вимогам МБВ № 5061 [2], радіонуклідів — ГН 6.6.1.1-130 [3], пестицидів — ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000 [11].
 3. Кожну партію сировини, що надходить на виробництво, треба супроводжувати документом щодо якості із зазначенням показників безпеки.


5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ


 1. Під час виробляння пластівців треба дотримуватися вимог безпеки, встановлених правилами «Правила техники безопасности и производственной санитарии на предприятиях пищеконцентратной промышленности» [1].
 2. Технологічне устатковання повинно відповідати вимогам ГОСТ 12.2.003.
 3. Робочі місця повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.2.061.
 4. Рівень шуму на робочих місцях не повинен перевищувати рівні, встановлені згідно з ГОСТ 12.1.003 і ДСН 3.3.6.037 [12].
 5. Вібраційна безпека і санітарні норми вібрації на робочому місці повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.1.012, ДСН 3.3.6.039 [13].
 6. Освітлювання приміщень повинно відповідати вимогам ДБН В 2.5-28 [14].
 7. Мікроклімат виробничих приміщень повинен відповідати вимогам ДБН В 2.5-28 [15].
 8. Повітря робочої зони повинно відповідати вимогам ГОСТ 12.1.005.
 9. Пожежна безпека повинна відповідати вимогам ГОСТ 12.1.004.
 10. ВИМОГИ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ
  1. Викиди шкідливих речовин в атмосферу треба контролювати згідно з ДСП 201 [16] та ГОСТ 17.2.3.02.
  2. Стічні води треба очищувати згідно з «Правилами охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами» [17], і вони повинні відповідати вимогам СанПиН 4630 [18].
  3. Ґрунт від забруднення побутовими і промисловими відходами треба охороняти відповідно до СанПиН 42-128-4690 [19].
 11. МАРКУВАННЯ
  1. Кожну одиницю спожиткової тари маркують наклеюванням етикетки чи безпосередньо на пакованні друкарським способом. Назва продукту за розмірами літер повинна відрізнятись від інших даних.


Фарба, яку використовують для друку, не повинна просочуватись крізь паковання і надавати пластівцям сторонніх присмаку і запаху.


 1. Марковання повинно містити таку інформацію:

 • назву, адресу і телефон виробника та місце виготовлення;
 • назву харчового продукту;
 • кінцеву дату споживання «Вжити до» або дату виробництва та строк придатності до споживання (кількість місяців);
 • вагу нетто в грамах чи кілограмах;
 • склад продукту у порядку переваги складників, зокрема харчових добавок, вітамінів та ароматизаторів, що входять до рецептури;
 • інформаційні дані про калорійність та поживну цінність у 100 г пластівців згідно з додатком Б (на новий вид пластівців — у рецептурі на конкретну продукцію);
 • позначення цього стандарту;
 • умови зберігання;
 • штриховий код;
 • рекомендації щодо споживання:


«Повністю готові до споживання. У разі зменшення хрустких властивостей пластівці перед вживанням треба підсушити».


 1. Транспортне маркування здійснюють згідно з ГОСТ 14192 з нанесенням маніпуляційних знаків: «Крихке. Обережно», «Берегти від вологи» та зазначенням номера партії виробника.


Транспортне марковання наносять друкарським способом на паперову етикетку або за допомогою чіткого штампа безпосередньо на групове паковання.


Дозволено не проводити транспортне маркування у разі групового пакування пачок, пакетів у транспортні пакети за допомогою термозсідальної плівки. Спожиткова тара в транспортному пакеті повинна бути розташована так, щоб можна було прочитати текст марковання.


 1. ПАКУВАННЯ
 2.  
  1. Пакування в спожиткову тару
  2.  
   1. Для реалізації через торговельну мережу пластівці фасують масою нетто від 0,05 кг до 0,50 кг включно у художньо оформлені:

 • пачки згідно з ГоСТ 12303 з паперу згідно з ГОСТ 7247, з картону згідно з ГОСТ 7933 з внутрішнім пакетом з пергаменту згідно з ГОСТ 1341, підпергаменту згідно з ГОСТ 1760, целофану згідно з ГОСТ 7730, парафінованого паперу згідно з ГОСТ 9569, поліпропілену або в пачки з внутрішнім полімерним покриттям із термоспаювальних матеріалів та інші пакувальні матеріали, що мають дозвіл центрального органу виконавчої влади у сфері охорони здоров’я України для використовування у контакті з харчовими продуктами;
 • пакети згідно з ГОСТ 24370 з паперу масою 1 м2 не менше ніж 90 г з полімерним покриттям, з комбінованих термоспаювальних полімерних матеріалів на основі алюмінієвої фольги, з багатошарових полімерних матеріалів, з лакованого целофану, з металізованої плівки, з плівки поліетиленової харчової згідно з ГОСТ 10354, з полімерних термозварювальних матеріалів, з повітронепроникних матеріалів, дозволених до застосовування центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я України.

  1. Для промислового переробляння пластівці фасують насипом у:

 • ящики із гофрованого картону згідно з ГОСТ 13511, вистелені пергаментом згідно з ГОСТ 1341, підпергаментом згідно з ГОСТ 1760, пергаміном, папером для фасовки сипучих харчових продуктів згідно з чинними нормативними документами, масою нетто не більше ніж 7 кг;
 • мішки паперові чотиришарові згідно з ГОСТ 2226, масою нетто не більше ніж 10,0 кг;
 • мішки з поліетиленової плівки харчової марки «М» згідно з ГОСТ 10354, масою нетто не більше ніж 8 кг.

  1. Допустимі мінусові відхили кількості фасованої продукції у пакованій одиниці, заповненій за масою нетто, від номінальної кількості повинні бути не більшими від границі допустимих мінусових відхилів, зазначених у таблиці 5 (згідно з Р 50-056 [20]).


Таблиця 5 — Допустимі мінусові відхили


Номінальне значення кількості продукції в пакованій одиниці, кг

Значення границі допустимого мінусового відхилу від номінального значення

 

%

г

Від 0,050 до 0,100 включ.

4,5

Понад 0,100 до 0,200 »

4,5

» 0,200 » 0,300 »

9,0

» 0,300 » 0,500 »

3,0

» 0,500 » 1,000 »

15,0

» 1,000 » 10,000 »

1,5

Примітка. Відхил маси нетто за верхньою границею не обмежено.

 

 1. Пакування в транспортну тару
  1. Фасовані пластівці упаковують в ящики фанерні згідно з ГОСТ 10131, дощаті та фанерні багатообігові згідно з ГОСТ 11354 масою нетто, що не перевищує 25 кг, в ящики з гофрованого картону згідно з ГОСТ 13511, ГОСТ 13512, ГОСТ 13516, ящики з картону згідно з ГОСТ 13515 масою нетто не більше ніж 20 кг або інші види ящиків з гофрованого картону, виготовлені за спеціальними замовленнями, масою нетто не більше ніж 5 кг, мішки з поліетиленової плівки марки «М» згідно з ГОСТ 10354, масою нетто не більше ніж 7 кг, мішки паперові згідно з ГОСТ 2226.
   1. Дозволено повторне використовування тари з деревини і з гофрованого картону. Тара повинна бути міцна, чиста, суха і без стороннього запаху.
   2. Ящики дощаті, фанерні, багатообігові повинні бути вистелені зсередини обгортковим папером в один шар.
   3. Для внутрішньоміських перевезень дозволено групове пакування пачок і пакетів з пластівцями масою нетто не більше ніж 3,5 кг у папір обгортковий згідно з ГОСТ 8273 (маса паперу площею 1 м2 не менше ніж 80 г), мішковий згідно з ГОСТ 2228, для гофрування згідно з ГОСТ 7377, у термозсідальну плівку згідно з ГОСТ 25776.


Паперові пакети навхрест перев’язують шпагатом згідно з ГОСТ 17308 чи склеюють, термозсідальну плівку запаюють.


 1. Дозволено за умовами договору використовувати аналогічні види спожиткової чи транспортної тари згідно з чинними нормативними документами.
 2. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ
  1. Фасовані пластівці транспортують усіма видами транспорту в критих транспортних засобах відповідно до правил перевезення вантажів, чинних на цьому виді транспорту. Пакування вантажів здійснюють згідно з ГОСТ 23285, ГОСТ 26663.
  2. Не дозволено використовувати транспортні засоби, в яких перевозили отруйні речовини та вантажі з різким запахом, а також транспортувати сухі сніданки разом із продуктами чи матеріалами, що мають специфічний запах.
  3. Під час перевезення, навантажування та розвантажування фасовані пластівці повинні бути захищені від атмосферних опадів.
  4. Пластівці зберігають у сухих, чистих, добре вентильованих приміщеннях, які не заражені шкідниками хлібних запасів, за температури не вище ніж 20 оС і відносної вологості повітря не вище ніж 75 %.
  5. Під час зберігання на складах продукція повинна бути розміщена на стелажах стосами висотою не більше ніж 2,0 м.


Між стосами і стіною залишають проходи не менше ніж 0,7 м.


Відстань від джерела тепла, водопровідних і каналізаційних труб до продукції повинна бути не менше ніж 1,0 м.


У разі зберігання продукції на піддонах висота стосу не повинна перевищувати:


 • для ящиків з гофрованого картону — 3,0 м;
 • для дощатих і фанерних ящиків — 4,0 м.

  1. Термін зберігання від дати виготовлення, в місяцях, не більше ніж:

 1. пластівців, фасованих у пакети з повітронепроникних матеріалів, картонні пачки з внутрішнім поліпропіленовим пакетом:

 • кукурудзяних, глазурованих цукровою глазур’ю зі смаковими добавками — 12;
 • усіх інших видів — 6;

 1. пластівців, фасованих в інші види паковання, передбачених цим стандартом:

 • кукурудзяних, глазурованих цукровою глазур’ю з додаванням сухого молока чи арахісу — 4;
 • усіх інших видів — 6.

 1. МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ
  1. Проби відбирають і готують для органолептичного і фізико-хімічного контролювання згідно з ГОСТ 15113.0, мінералізують проби для визначання токсичних елементів згідно з ГОСТ 26929.
  2. Якість паковання та марковання, масу нетто визначають згідно з ГОСТ 15113.1, решту показників — відповідно до 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 цього стандарту.
  3. Вміст жиру, вітаміну С та харчових добавок контролюють за рецептурною закладкою.
  4. Проби для мікробіологічного аналізування відбирають згідно з ГОСТ 26668, готують проби згідно з ГОСТ 26669, методи культивування мікроорганізмів — згідно з ГОСТ 26670, визначають мікробіологічні показники відповідно до 4.2.4 цього стандарту.
  5. Аналізують на наявність патогенних мікроорганізмів у встановленому порядку державного санітарного нагляду санітарно-епідеміологічні станції за затвердженими методиками.
 2. ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ
  1. Правила приймання — згідно з ГОСТ 15113.0.
  2. Якість паковання та марковання, маси нетто, органолептичних і фізико-хімічних показників визначають у кожній партії пластівців. Масову частку металевих домішок підприємство- виробник визначає один раз у півріччя.
  3. Періодичність визначання показників безпеки і мікробіологічних показників установлюють відповідно до методичних рекомендацій [21], а саме: токсичних елементів — один раз у півріччя; радіонуклідів — один раз у квартал; мікробіологічних показників — один раз у квартал. Мікотоксини регламентують у сировині, в готовій продукції — один раз у рік.
  4. Кожну партію пластівців супроводжують документом про якість та безпеку, в якому виробник засвідчує відповідність продукції вимогам цього стандарту.


12. ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА


 1. Виробник гарантує відповідність пластівців вимогам цього стандарту за умови дотримання умов транспортування та зберігання.
 2. Строк придатності до споживання — згідно з 9.6.


Ми постачаємо та монтуємо обладнання для ферм ВРХ - доїння, годівля, вентиляція та комфорт тварин. З сайтом знайомі 3 роки та задоволені співпрацею. Дякуємо за відмінний сайт!
Мы оцинковываем новые объекты или восстанавливаем цинковое покрытие у старых агро-объектов уже 19 лет, члены АФЗУ 5 лет, но только с подачей рекламы в рассылках смс и электронных письмах, которые адресно доходят до лиц заинтересованных в нашей работе и способных принимать самостоятельные решения, наши предложения стали превращаться в реальные контракты. Сайт продуман и удобен в использовании. Он реально помогает выжить в нынешнем не простом положении среднего бизнеса и агро-сектора Украины. Дай Бог вам здоровья!
На этом сайте собрана реальная база . После СМС рассылки по конвейерным роликам , в течении 3-4 часов 5 телефоных звонков. Очень даже хороший результат по сравнению с другими торговыми порталами. СПАСИБО.
Так як наша компанія спеціалізується на будівництві ангарів, ремонті покрівель та реконструкції складів, то основними нашими клієнтами вже багато років є аграрії. Тому періодично на kolosok.info замовляємо СМС розсилку, щоб знайти нових клієнтів. Дуже задоволені такою функціює. За невеликі гроші ми в такий спосіб можемо швидко повідомити про себе нашій цільовій аудиторії. Дуже задоволені.
Приятно с Вами работать.Огромное спасибо.
Благодарим администрацию сайта за хорошую возможность покупок-продаж!!!Спасибо всем за долгое и надежное партнерство! Всем успеха!!!
Услугами этого сайта пользуемся более 5 лет. Благодарим сотрудников за оперативную и качественную работу. С помощью рекламы на этом сайте продукция нашего предприятия стала более известной и востребованной как внутреннем так и на внешнем рынках.
Благодарность сайту! Действительно помогает с поиском клиентов, профессиональная подержка персонала!
Спасибо за работу! Пользовалась сайтом и агродоской- очень удобно и доступно! Перестали сотрудничать с другими сайтами - на этом сайте наиболее полная и достоверная информация.
Щиро дякуємо за якісний інформаційний сайт. Працює відмінно, гарне наповнення, успіху Вам, а всій українській землі процвітання !!!