ДСТУ 4636:2006. КОНСЕРВИ СУМІШІ ОВОЧЕВІ ЗИМОВІ

Технічні умови

ДСТУ 4636:2006

Видання офіційне

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ 2007


ПЕРЕДМОВА


 1. РОЗРОБЛЕНО: Державний вінницький проектно-конструкторський технологічний інститут Держпроду Мінагрополітики України


РОЗРОБНИКИ: В. Докука, В. Зелінська, Н. Козюра


 1. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 4 липня 2006 р. № 191 з 2007-07-01
 2. НА ЗАМІНУ РСТ УРСР 1636-80


Право власності на цей документ належить державі.


Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.


Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Держспоживстандарту України


Держспоживстандарт України, 2007

ЗМІСТ

С.

 1. Сфера застосування 1
 2. Нормативні посилання 1
 3. Класифікація 3
 4. Технічні вимоги 4
 5. Вимоги щодо безпеки 5
 6. Вимоги щодо охорони довкілля 5
 7. Маркування 5
 8. Пакування 6
 9. Правила транспортування та зберігання 6
 10. Методи контролювання 7
 11. Правила приймання 7
 12. Гарантії виробника 7

Додаток А Код ДКПП згідно з ДК 0168

Додаток Б Інформація про калорійність та поживну цінність 100 г продукту8


ДСТУ 4636:2006 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КОНСЕРВИ

СУМІШІ ОВОЧЕВІ ЗИМОВІ

Технічні умови

КОНСЕРВЫ

СМЕСИ ОВОЩНЫЕ ЗИМНИЕ

Технические условия

CANNED FOOD

WINTER VEGETABLE MIKSTURES

Specifications

Чинний від 2007-07-01


 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
  1. Цей стандарт поширюється на консерви — суміші овочеві зимові (далі за текстом — консерви), виготовлені із солених і свіжих обсмажених овочів з додаванням томатної пасти, солі і прянощів, фасовані в герметичну тару, стерилізовані і призначені для реалізування через торговельну мережу.
  2. Вимоги щодо безпечності продукції викладено в 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4 та розділах 5 і 6.
 2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ


У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:


ДСТУ 3147-95 Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Маркування об’єктів ідентифікації. Формат та розташування штрихкодових позначок ЕАN на тарі та пакованні товарної продукції. Загальні вимоги

ДсТУ 3234-95 Цибуля ріпчаста свіжа. Технічні умови

ДСТУ 3235-95 Устаткування овоче-фруктопереробної промисловості. Вимоги безпеки ДСТУ 3583-97 (ГОСТ 13830-97) Сіль кухонна. Загальні технічні умови ДСТУ 4492:2005 Олія соняшникова. Технічні умови

ДСТУ ISO 3634:2004 Продукти овочеві. Визначення вмісту хлоридів (контрольний метод) ДСТУ ISO6561:2004 Фрукти, овочі та продукти перероблення. Визначення вмісту кадмію. Спектрометричний метод безполуменевої атомної абсорбції

ДСТУ ISO 6633-2001 Фрукти, овочі та продукти перероблення. Визначення вмісту свинцю. Спектрометричний метод безполуменевої атомної абсорбції

ДСТУ ISO 6636-3-2001 Продукти перероблення фруктів і овочів. Визначення вмісту цинку. Частина 3. Спектрометричний метод із застосуванням дитизону

ДСТУ ISO 6637-2001 Фрукти, овочі та продукти перероблення. Визначення вмісту ртуті. Спектрометричний метод безполуменевої атомної абсорбції

ДСТУ ISO 11289:2005 Продукти харчові термооброблені у герметичній тарі. Визначення рН ДК 016-97 Державний класифікатор продукції та послуг

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги щодо безпеки)


Видання офіційне


ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила визначання допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 1721-85 Морковь столовая свежая заготовляемая и поставляемая. Технические условия (Морква столова свіжа, що її заготовляють і постачають. Технічні умови)

ГОСТ 3343-89 Продукты томатные концентированные. Общие технические условия (Продукти томатні концентровані. Загальні технічні умови)

ГОСТ 5717-91 Банки стеклянные для консервов. Технические условия (Банки скляні для консервів. Технічні умови)

ГОСТ 7180-73 Огурцы соленые. Технические условия (Огірки солені. Технічні умови) ГОСТ 7181-73 Помидоры соленые. Технические условия (Томати солені. Технічні умови) ГОСТ 8756.1-79 Продукты пищевые консервированные. Методы определения органолептических показателей, массы нетто или обьема и массовой доли составных частей (Продукти харчові консервовані. Методи визначання органолептичних показників, маси нетто чи об’єму і масової частки складників)

ГОСТ 8756.18-70 Продукты пищевые, консервированные. Метод определения внешнего вида, герметичности тары и состояния внутренней поверхности металлической тары (Продукти харчові, консервовані. Метод визначання зовнішнього вигляду, герметичності тари і стану внутрішньої поверхні металевої тари)

ГОСТ 8756.21-89 Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения жира (Продукти перероблення плодів та овочів. Методи визначання жиру)

ГОСТ 10444.1-84 Консервы. Приготовление растворов реактивов, красок, индикаторов и питательных сред, применяемых в микробиологическом анализе (Консерви. Готування розчинів реактивів, фарб, індикаторів і поживних середовищ, що їх застосовують у мікробіологічному аналізуванні) гОСТ 10444.11-89 Продукты пищевые. Методы определения молочно-кислых микроорганизмов (Продукти харчові. Методи визначання молочно-кислих мікроорганізмів)

ГОСТ 10444.12-88 Продукты пищевые. Метод определения дрожжей и плесневых грибов (Продукти харчові. Метод визначання дріжджів і пліснявих грибів)

ГОСТ 10444.15-94 Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (Продукти харчові. Методи визначання кількості мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів)

ГОСТ 13358-84 Ящики дощатые для консервов. Технические условия (Ящики дощаті для консервів. Технічні умови)

ГОСТ 13516-86 Ящики из гофрированного картона для консервов, пресервов и пищевых жидкостей. Технические условия (Ящики з гофрованого картону для консервів, пресервів і харчових рідин. Технічні умови)

ГОСТ 13799-81 Продукция плодовая, ягодная, овощная и грибная консервированная. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение (Продукція плодова, ягідна, овочева і грибна консервована. Пакування, маркування, транспортування і зберігання)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 17594-81 Лист лавровый сухой. Технические условия (Листя лаврове сухе. Технічні умови) ГОСТ 23285-78 Пакеты транспортные для пищевых продуктов и стеклянной тары. Технические условия (Пакети транспортні для харчових продуктів і скляної тари. Технічні умови) ГОСТ 24831-81 Тара-оборудование. Типы, основные параметры и размеры (Тара-устатко- вання. Типи, основні параметри і розміри)

ГОСТ 25555.0-82 Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения титруемой кислотности (Продукти перероблення плодів і овочів. Методи визначання титрованої кислотності) ГОСТ 25555.3-82 Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения содержания минеральных примесей (Продукти перероблення плодів і овочів. Методи визначання вмісту мінеральних домішок)

ГОСТ 25951-83 Пленка полиэтиленовая термоусадочная. Технические условия (Плівка поліетиленова термозсідальна. Технічні умови)

ГОСТ 26183-84 Продукты переработки плодов и овощей. Консервы мясные и мясорастительные. Метод определения жира (Продукти перероблення плодів і овочів. Консерви м’ясні, м’ясорослинні. Метод визначання жиру)

ГОСТ 26186-84 Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные. Метод определения хлоридов (Продукти перероблення плодів і овочів, консерви м’ясні і м’ясорослинні. Метод визначання хлоридів)

ГОСТ 26188-84 Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные. Метод определения рН (Продукти перероблення плодів і овочів, консерви м’ясні і м’ясорослинні. Метод визначання рН)

ГОСТ 26313-84 Продукты переработки плодов и овощей. Правила приемки, методы отбора проб (Продукти перероблення плодів і овочів. Правила приймання, методи відбирання проб) ГОСТ 26323-84 Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения содержания примесей растительного происхождения (Продукти перероблення плодів і овочів. Методи визначання вмісту домішок рослинного походження)

ГОСТ 26668-85 Продукты пищевые и вкусовые. Методы отбора проб для микробиологических анализов (Продукти харчові і смакові. Методи відбирання проб для мікробіологічного аналізування) ГОСТ 26669-85 Продукты пищевые и вкусовые. Подготовка проб для микробиологических анализов (Продукти харчові і смакові. Готування проб для мікробіологічного аналізування)

ГОСТ 26670-91 Продукты пищевые. Методы культивирования микроорганизмов (Продукти харчові. Методи культивування мікроорганізмів)

ГОСТ 26671-85 Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные. Подготовка проб для лабораторных анализов (Продукти перероблення плодів і овочів, консерви м’ясні та м’ясорослинні. Готування проб для лабораторного аналізування)

ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения ртути (Сировина і продукти харчові. Метод визначання ртуті)

ГОСТ 26929-94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных елементов (Сировина і продукти харчові. Готування проб. Мінералізування для визначання вмісту токсичних елементів)

ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка (Сировина і продукти харчові. Метод визначання миш’яку)

ГОСТ 26931-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения меди (Сировина і продукти харчові. Методи визначання міді)

ГОСТ 26932-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца (Сировина і продукти харчові. Методи визначання свинцю)

ГОСТ 26933-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия (Сировина і продукти харчові. Методи визначання кадмію)

ГОСТ 26934-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения цинка (Сировина і продукти харчові. Метод визначання цинку)

ГОСТ 29045-91 Пряности. Перец душистый. Технические условия (Прянощі. Перець духм’яний. Технічні умови)

ГОСТ 29050-91 Пряности. Перец черный и белый. Технические условия (Прянощі. Перець чорний і білий. Технічні умови)

ГОСТ 30178-96 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсичных элементов (Сировина і продукти харчові. Атомно-абсорбційний метод визначання токсичних елементів)

ГОСТ 30425-97 Консервы. Метод определения промышленной стерильности (Консерви. Метод визначання промислової стерильності).


3. КЛАСИФІКАЦІЯ


 1. Залежно від складників рецептури консерви виготовляють з такими назвами:

 • «Асорті зимове» (суміш подрібнених солених овочів (зелених томатів і солодкого перцю), обсмажених моркви і цибулі, з додаванням томатної пасти, солі та прянощів);
 • «Паштет овочевий» (суміш подрібнених солених огірків, обсмажених моркви і цибулі, з додаванням томатної пасти, солі та прянощів);
 • інші зимові овочеві суміші, рецептура яких затверджена у встановленому порядку.

 1. Коди консервів ДКПП згідно з ДК 016 зазначено в додатку А.


4. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ


 1. Консерви виготовляють відповідно до вимог цього стандарту згідно з технологічною інструкцією і рецептурою, затвердженими у встановленому порядку, з додержанням санітарних правил [1].
 2. Характеристики
 3. За органолептичними показниками консерви повинні відповідати вимогам, зазначеним в таблиці 1.Таблиця 1 — Органолептичні показники


Назва показника

Характеристика

Метод контролювання

Зовнішній вигляд

Рівномірно подрібнена маса зелених томатів і солодкого перцю («Асорті зимове») чи огірків («Паштет овочевий») в суміші з обсмаженими морквою і цибулею.

Згідно з ГОСТ 8756.1

Смак і запах

Приємні, властиві смаку і аромату солених і обсмажених в соняшниковій олії овочів з ароматом прянощів.

Не повинно бути стороннього присмаку і запаху, зокрема прогірклої олії.

Згідно з ГОСТ 8756.1

Колір

Однорідний за всією масою, світло-жовтий з оранжевим відтінком.

Згідно з ГОСТ 8756.1

 

повинні відповідати вимогам, зазначеним


 1. За фізико-хімічними показниками консерви у таблиці 2.


Таблиця 2 — Фізико-хімічні показники


Назва показника

Значення

Метод контролювання

Масова частка жиру, %, не менше ніж

10,0

Згідно з ГОСТ 26183 або ГОСТ 8756.21

Масова частка титрованих кислот (в перерахунку на яблучну кислоту), %, не більше ніж

0,5

Згідно з ГОСТ 25555.0

Активна кислотність (рН), одиниць рН

4,1—4,2

Згідно з ГОСТ 26188 абоДСТУ ISO 11289

Масова частка хлоридів, %

1,0—1,5

Згідно з ГОСТ 26186 абоДСТУ ISO 3634

Мінеральні домішки

Не дозволено

Згідно з ГОСТ 25555.3

Домішки рослинного походження

Не дозволено

Згідно з ГОСТ 26323

Сторонні домішки (крім мінеральних та рослинного походження)

Не дозволено

Згідно з 10.3

 


 1. Вміст токсичних елементів у консервах не повинен перевищувати допустимі рівні, наведені у таблиці 3 (згідно з МБВ № 5061 [2]).


Таблиця 3 — Допустимі рівні вмісту токсичних елементів


Назва токсичного елемента

Допустимий рівень, мг/кг, не більше ніж

Метод контролювання

Свинець

0,5

Згідно з ГОСТ 26932, або ГОСТ 30178, абоДСТУ ISO 6633

Кадмій

0,03

Згідно з ГОСТ 26933, або ГОСТ 30178, абоДСТУ ISO 6561

Миш’як

0,2

Згідно з ГОСТ 26930 або ГОСТ 30178

Ртуть

0,02

Згідно з ГОСТ 26927, або ГОСТ 30178, абоДСТУ ISO 6637

Мідь

5,0

Згідно з ГОСТ 26931 або ГОСТ 30178

Цинк

10,0

Згідно з ГОСТ 26934, або ГОСТ 30178, абоДСТУ ISO 6636-3

 

 

 1. За мікробіологічними показниками консерви повинні задовольняти вимоги промислової стерильності і не повинні містити патогенних мікроорганізмів або їх токсинів відповідно до інструкції [3].
 2.  
  1. Вимоги до сировини та матеріалів
  2.  
   1. Для виготовлення консервів використовують таку сировину та матеріали:

 • томати зелені солені згідно з ГОСТ 7181;
 • перець солодкий солений згідно з чинними нормативними документами;
 • огірки солені згідно з ГОСТ 7180;
 • моркву столову свіжу згідно з ГОСТ 1721;
 • цибулю свіжу згідно з ДСТУ 3234;
 • пасту томатну згідно з ГОСТ 3343;
 • олію соняшникову рафіновану згідно з ДСТУ 4492;
 • сіль кухонну харчову вищого сорту згідно з ДСТУ 3583;
 • перець духм’яний згідно з ГОСТ 29045;
 • перець чорний згідно з ГОСТ 29050;
 • листя лаврове сухе згідно з ГОСТ 17594.


Можуть бути використані інші види сировини та прянощів, дозволені до застосовування центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я України.


 1. Кожну партію сировини, що надходить на виробництво, супроводжують документом, який підтверджує її відповідність вимогам чинних нормативних документів.


Заборонено переробляти сировину, в якій вміст нітратів, токсичних елементів, мікотоксинів перевищує допустимі рівні, встановлені МБВ № 5061 [2], залишкова кількість пестицидів — ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000 [4], вміст радіонуклідів — ГН 6.6.1.1-130 [5].


 1. ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕКИ
  1. Під час виготовляння консервів потрібно керуватися вимогами щодо техніки безпеки, встановленими санітарними правилами [1] та ДНАОП 1.8.10-1.19 [6].
  2. Технологічне устатковання повинно відповідати вимогам ДСТУ 3235.
  3. Мікроклімат виробничих приміщень повинен відповідати вимогам ДСН 3.3.6.042 [7].
  4. Освітлювання приміщень повинно відповідати вимогам ДБН В 2.5-28 [8].
  5. Температура зовнішньої поверхні устатковання не повинна перевищувати 45 оС.
  6. Рівень шуму на робочих місцях не повинен перевищувати рівні, встановлені згідно з ГОСТ 12.1.003 і ДСН 3.3.6.037 [9].
  7. Пожежна безпека повинна відповідати вимогам ГОСТ 12.1.004.
 2. ВИМОГИ ЩОДО ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ
  1. Контролювати викиди шкідливих речовин в атмосферу треба згідно з ДСП 201 [10] та ГОСТ 17.2.3.02.
  2. Стічні води треба очищати згідно з «Правилами...» [11], і вони мають відповідати вимогам СанПиН 4630 [12].
  3. Охорона ґрунту від забруднення побутовими і промисловими відходами — відповідно до СанПиН 42-128-4690 [13].
 3. МАРКУВАННЯ
 4.  
  1. Маркування — згідно з ГОСТ 13799. Текст марковання повинен містити таку викладену державною мовою інформацію:

 • назву, повну адресу і телефон виробника та місце виготовлення;
 • назву харчового продукту;
 • вагу нетто, в грамах;
 • склад харчового продукту у порядку переважання складників;
 • інформаційні дані про калорійність та поживну цінність у 100 г консервів згідно з додатком Б;
 • рекомендації щодо вживання;
 • кінцеву дату споживання «Вжити до» або дату виготовлення (число, місяць, рік) та строк придатності;
 • умови зберігання;
 • позначення цього стандарту;
 • штриховий код згідно з ДСТУ 3147.
  1. Транспортне маркування провадять згідно з ГОСТ 14192 із зазначенням маніпуляційних позначок: «Верх», «Крихке. Обережно» та номера партії.
  2. Транспортне марковання наносять друкарським способом на паперову етикетку або чітким штампом безпосередньо на групове паковання.


8. ПАКУВАННЯ


 1. Консерви фасують в скляні банки згідно з ГОСТ 5717, тип I, місткістю не більше ніж 0,65 дм3, укупорюють кришками з білої лакованої жерсті згідно з чинними нормативними документами.


Скляні банки і кришки повинні відповідати вимогам чинних нормативних документів та мати дозвіл центрального органу виконавчої влади у сфері охорони здоров’я України для контактування з харчовими продуктами.


 1. Допустимі мінусові відхили кількості фасованої продукції у пакованій одиниці від номінальної кількості повинні бути не більші, ніж границі допустимих мінусових відхилів, зазначених у таблиці 4 згідно з Р 50-056 [14] .Таблиця 4 — Допустимі мінусові відхили


Номінальне значення кількості продукції в пакованій одиниці, г

Значення границі допустимого мінусового відхилу від номінального значення

 

%

г

Від 100 до 200 включно

4,5

Понад 200 » 300 »

9,0

» 300 » 500 »

3,0

» 500 » 650 »

15,0

 

 1. Пакування у транспортну тару
 2. Консерви в спожитковій тарі пакують у ящики із гофрованого картону згідно з ГОСТ 13516, дощаті згідно з ГОСТ 13358, у тару-устатковання згідно з ГОСТ 24831 та інші види тари згідно з чинними нормативними документами чи формують у пакети, застосовуючи термозсідальну плівку згідно з ГОСТ 25951 чи іншими чинними нормативними документами.
 3. Вимоги до пакування продукції у транспортну тару згідно з ГОСТ 13799.


Упаковану в транспортну тару продукцію формують у пакети з піддоном згідно з ГОСТ 23285.


9. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ


 1. Транспортування та зберігання продукції повинні відповідати вимогам ГОСТ 13799, складування — вимогам ДНАОП 1.8.10-1.19 [6].
 2. Продукцію треба зберігати в чистих, сухих, затемнених, добре вентильованих складських приміщеннях за температури не вище ніж 20 оС і відносній вологості повітря не вище ніж 75 %.
 3. Складають продукцію у штабелі й так зберігають.
 4. Норми укладання в штабелі готової продукції в спожитковій тарі, в ящиках, в пакетах на піддонах чи в тарі-устаткованні повинні відповідати вимогам ВНТП 12-91К [15].
 5. Під час складування консервів в спожитковій тарі застосовують порядок укладання в колони. Висота колон для банок місткістю 0,50 дм3 повинна бути не більше ніж 2,5 м, місткістю 0,65 дм3 — не більше ніж 2,0 м. Ширина колон — не більше ніж 1,5 м, довжина — не менше ніж ширина. Між рядами банок у колонах треба прокладати листи фанери. Банки в рядах установлюють у шахматному порядку.


Між колоною і стіною залишають проходи не менше ніж 0,7 м.


Відстань від джерела тепла, водопровідних і каналізаційних труб до продукції повинна бути не менше ніж 1,0 м.


 1. Термін зберігання консервів не більше одного року від дати виготовлення.
 2. МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ
  1. Відбирання проб — згідно з ГОСТ 26313, готування проб до випробовування — згідно з ГОСТ 26671, мінералізування проб для визначання токсичних елементів — згідно з ГОСТ 26929.
  2. Зовнішній вигляд і герметичність закупорювання тари визначають згідно з ГОСТ 8756.18, оформлювання — відповідно до розділу 7, масу нетто — згідно з ГОСТ 8756.1, решту показників — відповідно до 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3.
  3. Сторонні домішки визначають візуально.
  4. Проби для мікробіологічного аналізування відбирають згідно з ГОСТ 26668, готують проби згідно з ГОСТ 26669, методи культивування мікроорганізмів — згідно з ГОСТ 26670.
  5. Визначання за мікробіологічними показниками консервів на відповідність вимогам промислової стерильності — згідно з ГОСТ 10444.1, ГОСТ 10444.11, ГОСТ 10444.12, ГОСТ 30425.
  6. Контролювання консервів на наявність збудників псування провадять за необхідності підтвердження мікробного псування згідно з ГОСТ 10444.1, ГОСТ 10444.11, ГОСТ 10444.12, ГОСТ 104444.15, ГОСТ 30425.
  7. Контролювання на наявність патогенних мікроорганізмів провадять санітарно-епідеміологічні станції за затвердженими методиками відповідно до порядку державного санітарного нагляду.
 3. ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ
  1. Правила приймання — згідно з ГОСТ 26313.
  2. Кожну партію продукції перевіряють на відповідність цьому стандарту за зовнішнім виглядом, герметичністю закупорювання, вагою нетто, оформленням, органолептичними, фізико- хімічними та мікробіологічними показниками, застосовуючи методи контролювання, зазначені в розділі 10.
  3. Періодичність перевіряння показників безпеки установлюють відповідно до методичних рекомендацій [16].
  4. Документ про якість консервів повинен відповідати вимогам інструкції [3].
 4. ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
  1. Виробник гарантує відповідність консервів вимогам цього стандарту за дотримання умов зберігання та транспортування.
  2. Строк придатності до споживання консервів зазначено в 9.6.ДОДАТОКА (довідковий)


КОД ДКПП ЗГІДНО З ДК 016

Таблиця А.1 — Код ДКПП

Назва продукції

Код ДКПП

Асорті зимове Паштет овочевий

15.33.14.900

15.33.14.900

 


ДОДАТОК Б (обов’язковий)


ІНФОРМАЦІЯ ПРО КАЛОРІЙНІСТЬ ТА ПОЖИВНУ ЦІННІСТЬ 100 г ПРОДУКТУ

Таблиця Б.1 — Калорійність та поживна цінність 100 г продукту

Назва

Білки,

Жири,

Вугле

Вітаміни, мг

Енергетична

консервів

г

г

води,

г

Р-каротин

В1

В2

РР

С

цінність,

ккал

Асорті зимове

0,95

10,00

4,45

3,05

0,05

0,05

0,56

21,79

112

Паштет овочевий

1,3

10,00

6,22

3,07

0,05

0,05

0,55

9,93

120
Ми постачаємо та монтуємо обладнання для ферм ВРХ - доїння, годівля, вентиляція та комфорт тварин. З сайтом знайомі 3 роки та задоволені співпрацею. Дякуємо за відмінний сайт!
Мы оцинковываем новые объекты или восстанавливаем цинковое покрытие у старых агро-объектов уже 19 лет, члены АФЗУ 5 лет, но только с подачей рекламы в рассылках смс и электронных письмах, которые адресно доходят до лиц заинтересованных в нашей работе и способных принимать самостоятельные решения, наши предложения стали превращаться в реальные контракты. Сайт продуман и удобен в использовании. Он реально помогает выжить в нынешнем не простом положении среднего бизнеса и агро-сектора Украины. Дай Бог вам здоровья!
На этом сайте собрана реальная база . После СМС рассылки по конвейерным роликам , в течении 3-4 часов 5 телефоных звонков. Очень даже хороший результат по сравнению с другими торговыми порталами. СПАСИБО.
Так як наша компанія спеціалізується на будівництві ангарів, ремонті покрівель та реконструкції складів, то основними нашими клієнтами вже багато років є аграрії. Тому періодично на kolosok.info замовляємо СМС розсилку, щоб знайти нових клієнтів. Дуже задоволені такою функціює. За невеликі гроші ми в такий спосіб можемо швидко повідомити про себе нашій цільовій аудиторії. Дуже задоволені.
Приятно с Вами работать.Огромное спасибо.
Благодарим администрацию сайта за хорошую возможность покупок-продаж!!!Спасибо всем за долгое и надежное партнерство! Всем успеха!!!
Услугами этого сайта пользуемся более 5 лет. Благодарим сотрудников за оперативную и качественную работу. С помощью рекламы на этом сайте продукция нашего предприятия стала более известной и востребованной как внутреннем так и на внешнем рынках.
Благодарность сайту! Действительно помогает с поиском клиентов, профессиональная подержка персонала!
Спасибо за работу! Пользовалась сайтом и агродоской- очень удобно и доступно! Перестали сотрудничать с другими сайтами - на этом сайте наиболее полная и достоверная информация.
Щиро дякуємо за якісний інформаційний сайт. Працює відмінно, гарне наповнення, успіху Вам, а всій українській землі процвітання !!!