ДСТУ 4443:2005. КОНСЕРВИ ІЗ М’ЯСА ПТИЦІ ТА СУПРОДУКТІВ. ТЕХНІЧНІ УМОВИ

Технічні умови

КОНСЕРВЫ ИЗ МЯСА ПТИЦЫ И СУБПРОДУКТОВ

Технические условия

POULTRY MEATS AND FANCE-MEATS CANNED

Specifications

Чинний від 2006-07-01


ПЕРЕДМОВА


РОЗРОБЛЕНО: Технологічний інститут молока та м"яса Української академм аграрних наук Національна асоціація виробників м"яса та м"ясопродуктів України «Укрм’ясо»


РОЗРОБНИКИ: Г Єресько, д-р техн. наук: Н. Усатенко, канд. техн. наук (керівник розробки) А. Лисенко; С. Соколова; В. Попов; Г. Окольнича


 1. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 18 серпня 2005 р. № 201


Право власності на цей документ належить державі. Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи часткове на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено. Стосовне врегулювання прав власності треба звертатися до Держспоживстандарту України


Держспоживстандарт України, 2006

ЗМІСТ

 1. Сфера застосування 
 2. Нормативні посилання
 3. Терміни та визначення понять 
 4. Класифікація
 5. Технічні вимоги 
 6. Вимоги щодо безпеки
 7. Вимоги щодо охорони довкілля
 8. Маркування 
 9. Пакування 
 10. Правила транспортування та зберігання
 11. Методи контролювання
 12. Правила приймання 
 13. Гарантії виробника 

1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ


 1. Цей стандарт поширюється на консерви із м"яса птиці та субпродуктів (далі за текстом —консерви), які виготовляють із шматкового безкісткового м"яса та субпродуктів птиці з додаванням жиру топленого харчового або жиру топленого харчового із птиці та овочів, прянощів, розфасовані в банки, герметично закупорені та пастеризовані або постерилізовані. що призначені для реалізування та для споживання.
 2. Вимоги щодо якості та безпечності консервів викладено у 5.1.1 — 5.1.7 та у розділах 6. 7.


2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ


Стандарт містить посилання на такі нормативні документи:


ДСТУ 2316-93 (ГОСТ 21-94) Цукор-пісок. Технічні умови

ДСТУ 3143-95 М"ясо птиці (тушки курей, качок, гусей, індиків, цесарок). Технічні умови

ДСТУ 3147-95 Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Маркування об"єктів ідентифікації. Формат та розташування штрихкодових позначок EAN на тарі та пакованні товарної продукції. Загальні вимоги

ДСТУ 3234-95 Цибуля ріпчаста свіжа. Технічні умови

ДСТУ 3583-97 (ГОСТ 13830-97) Сіль кухонна. Загальні технічні умови

ДСТУ 4224:2004 М"ясна промисловість Виробництво м"ясних продуктів. Терміни та визначення понять

ДСТУ ISO 1841-1:2004 М"ясо та м"ясні продукти. Визначання вмісту хлоридів Частина 1. Метод Волхарда (ISO 1841-1:1996, IDT)

ДСТУ ISO 1841-2:2004 М"ясо та м"ясні продукти. Визначання вмісту хлоридів Частина 2 Потенціометричний метод (ISO 1841-2:1996. IDT)

ДСТУ ISO 3166-1:2000 Коди назв країн світу

ДСТУ ISO 5553:2004 М"ясо та м ясні продукти. Виявляння поліфосфатів

ДСТУ ISO 6888-1:2003 Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Горизонтальний метод підраховування коагулазопозитивних стафілококів (sphylococcus aureus та інших видів)


Видання офіційне


ДСТУ ISO 6888-2:2004 Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин Горизонтальний метод підраховування коагулазопозитивних стафілококів (Stachylococcus ajreus та інших видів] Частина 2 Метод з використовування фібриногену плазми крові кролика для агарового середовища ДК 016—97 Державний класифікатор продукції та послуг

ГОСТ 12.1.003—83 ССБТ. Шум. Общие требоеания безопасности (ССБП. Шум Загальні еи-моги щодо безпеки)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность Общие требования (ССБП Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12 1 005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.012—90 ССБТ. Вибрационная безопасность Общие требования (ССБП Вібраційна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.050-86 ССБТ. Методы измерения шума на рабочих местах (ССБП Методи вимірювання шуму на робочих місцях)

ГОСТ 12.2 003—91 ССБТ. Оборудование производственнсе. Общие требования безопасности (ССБП Устатковання виробниче. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.3 002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 17.2.3.02—78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установлення допустимих вы-бросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера Правила встановлювання дозволених викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 245-76 Натрий фосфорнокислый однозамешенный 2-водный. Технические условия (Натрій фосфорнокислий однозамісний 2-водний. Технічні умови)

ГОСТ 908-79 Кислота лимонная пищевая. Технические условия (Кислота лимонна харчова Технічні умови)

ГОСТ 975-75 Глюкоза кристаллическая гидратная. Технические условия (Глюкоза кристалічна гідратна. Технічні умови)

ГОСТ 1721-85 Морковь столовая свежая заготовляемая и поставляемая. Технические ус ловия (Морква столова свіжа заготівельна та постачна Технічні умови)

ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством (Вода питна. Гігієнічні вимоги та контролювання якості)

ГОСТ 4197-74 Натрий азотистокислый. Технические условия (Натрій азотистокислий. Технічні умови)

ГОСТ 5717-91 Банки стеклянные для консервов. Технические условия (Банки скляні для консервів. Технічні умови)

ГОСТ 5981-88 (ИСО 1361-83, ИСО 3004.1-86) Банки металлические для консервов. Технические условия (Банки металеві для консервів. Технічні умови)

ГОСТ 7587-71 Лук репчатый сушеный. Технические условия (Цибуля ріпчаста сушена Технічні умови)

ГОСТ 7588-85 Морковь столовая сушеная. Технические условия (Морква столова сушена Технічні умови)

ГОСТ 8558.1-78 Продукты мясные Метод определения нитрита (Продукти м"ясні. Метод визначання нітриту)

ГОСТ 8756.0-70 Продукты пищевые консервированные. Отбор проб и подготовка их к испы-танию (Продукти харчові консервовані. Відбирання проб та готування їх до випробовувань)

ГОСТ 8756.1-79 Продукты пищевые консервированьОІе. Методы определения органолєпти-ческих показателей. массы нетто или обьема и массовой доли составных частей (Продукти харчові консервовані. Методи визначання органолептичних показників, маси нетто або обему та масової частки складових частин)

ГОСТ 8756.4-70 Продукти пищевые консервированные Метод определения содержания ми-неральных примесей (песка) (Продукти харчові консервовані Метод визначання вмісту мінеральних домішок (піску))

ГОСТ 8756. 18-70 Продукты пищевые кочсервирсьаные Метод определения внешнего вида гєрметичности тары и состояния внутренней поверхности металлической тары Продукти харчові консервовані Метод визначання зовнішнього вилу герметичності тари та стану внутрішньої поверхні металевої тари)

ГОСТ 9794-74 Продукты мясные Методы определения содержания общего фосфора (Продукти м"ясні Методи визначання загального фосфору)

ГОСТ 10354-82 Пленка лолизтиленовая Технические условия (Плівка поліетиленова Технічні умови)

ГОСТ 10444.1-84 Консервы. Приготовление растворов реактивов, красок индикаторов и питательных сред. применяемых в микробиологическом анализе (Консерви Готування розчинів фарб, індикаторів та середовищ живлення, застосованих в мікробіологічному аналізуванні;

ГОСТ 10444.2-94 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества Staphylococcus aureus (Продукти харчові. Методи виявляння та визначання кількості Staphylococcus aureus)

ГОСТ 10444.7-86 Продукты пищевые. Методы выявления ботулинических токсинов и Clostridium botulinum (Продукти харчові Методи визначання ботулінічних токсинів та Cinstnaum botulinum)

ГОСТ 10444 8-88 Продукты пищевые Метод определения Bacillus cereus (Продукти харчові Метод визначання Bacillus cereus)

ГОСТ 10444.9-88 Продукты пищєвые Метод определения Clostridium perfringens Продукти харчові. Метод визначання Clostridium perfringens)

ГОСТ 10444.11-89 Продукты пищевые Методы определения молочнокислых микроорганызмов (Продукти харчові. Методи визначання молочнокислих мікроорганізмів)

ГОСТ 10444.12-88 Продук"ты пищевые. Методы определения дрожжей и плесневых грибов (Продукти харчові. Методи визначання дріжджів та пліснявих грибів)

ГОСТ 13493-86 Натрий триполифосфат. Технические условия (Натрій трипсліфосфат Технічні умови)

ГОСТ 13513-86 Ящики из гофрированного картона для продукции мясной и молочной про-мышленности. Технические условия (Ящики з гофрованого картону для продукції м"ясної і молочної промисловості. Технічні умови)

ГОСТ 13516-86 Ящики из гофрированного картона для консервов. лресервов и пищевых жид-костей. Технические условия (Ящики із гофрованого картону для консервів, пресервів та харчових рідин. Технічні умови)

ГОСТ 13534-89 Консервы мясные и мясорастительные. Упаковка, маркировка и транспор-тирование (Консерви м"ясні та м"ясорослинні. Паковання. марковання та транспортування;

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 18251-87 Лента клеєвая на бумажной основе. Технические условия (Стрічка клейова на паперовій основі Технічні умови)

ГОСТ 22280-76 Натрий лимоннокисльж 5.5-водный. Технические услсвия (Натрій лимоннокислий 5,5-водний. Технічні умови)

ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции Основные положення (Вхідне конролювання продукції. Основні положення)

ГОСТ 25011-81 Мясо и мясные продукты Методы определения белка (М"ясо та м"ясні продукти. Методи визначання білка;

ГОСТ 25292-82 Жиры: животные топленые пищевые. Технические условия (жири тваринні

топлені харчові. Технічні умови)

ГОСТ 26183-84 Продукты переработки плодов и овошей Консерви м’ясне и мясорастительные. Метод определения жира (Продукти переробляння плодів та овочів. Консерви м’ясні та м’ясорослинні Метод визначання жиру)

ГССТ 26186-84 Продукты переработки плодов и овощєй. Кснсервы мясые и мясорастительные. Методы спределения хлоридов (Продукти переробляння плодів та овочів м"ясні та м"ясорослинні Методи визначання хлоридів)

ГОСТ 26668-85 Продукты пищевые и вкусовые. Методы отбора проб для микробиологических анализов (Продукти харчові та смакові. Готування проб для мікробіологічних аналізувань.

ГОСТ 26669-85 Продукты пищевые и вкусовые. Подготовка проб для микробиологических анализов (Продукти харчові та смакові. Готування проб для мікробіологічних аналізувань)

ГОСТ 26670-91 Продукты пищевые. Методы культивирования микроорганизмов (Продукти харчові. Методи культивування мікроорганізмів)

ГОСТ 26671-85 Продукты переработки плодов и овощей. Консервы мясные и мясорасти-тельные. Подготовка проб для лабораторных анализов (Продукти переробляння плодів та овочів консерви м ясні та м"ясорослинні. Підготування проб для лабораторних аналізувань)

ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения ртути (Сировина та продукти харчові. Метод визначання ртуті)

ГОСТ 26929-94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов (Сировина та продукти харчові. Готування проб Мінералізація для визначання токсичних елементів)

ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяЪа (Сировина та продукти харчові. Метод визначання миш"яку)

ГОСТ 26931-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения меди (Сировина та продукти харчові. Методи визначання міді)

ГОСТ 26932-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца (Сировина та продукти харчові. Методи визначання свинцю)

ГОСТ 26933-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия (Сировина та продукти харчові. Методи визначання кадмію)

ГОСТ 26934-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения цинка (Сировина та продукти харчові. Метод визначання цинку)

ГОСТ 26935-86 Продукты пищевые консервированные. Метод определения олова (Продукти харчові консервовані. Метод визначання олова)

ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний (Термометри рідинні скляні. Загальні технічні вимоги. Методи випробовувань) ГОСТ 29050-91 Пряности. Перец черный и белый. Технические условия (Прянощі. Перець чорний та білий. Технічні умови)

ГОСТ 29055-91 Пряности. Кориандр. Технические условия (Прянощі. Коріандр. Технічні умови) ГОСТ 29329-92 Весы для статического взвешивания. Общие технические требования (Ваги для статичного зважування. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 30178-96 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсичных элементов (Сировина та продукти харчові. Атомно-абсорбційний метод визначання токсичних елементів)

ГОСТ 30425-97 Консервы. Метод определения промышленной стерильности (Консерви. Метод визначання промислової стерильності).


З. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ


У цьому стандарті використано терміни, установлені в ДСТУ 4424.


Нижче подано терміни, використані у цьому стандарті, та визначення позначених ними понять:


3.1. консерви із птиці м"ясні та субпродуктові


Продукт з м"яса птиці та (або) субпродуктів герметично закупорений в металеві або в скляні банки, підданий дії високої температури


3.2. консерви із птиці м"ясні шинкові


Нарізане на шматочки різної форми та розміру м"якушеве м"ясо грудної частини та стегенець тушки птиці і витримане у розсолі, закупорене у металеві або скляні банки і піддане стерилізуванню


3.3 пастеризування консервів


Нагрівання консервів до температури (70 — 80) СС для знищення переважно вегетативної мікрофлори


3.4 стерилізування консервів


Нагрівання консервів до температури понад 100 °С для повного знищення всієї мікрофлори


4. КЛАСИФІКАЦІЯ


4.1 Залежно від складу сировини консерви виробляють:


 • із м"яса курчат, курчат-бройлерів;
 • із субпродуктів птиці.


4.2 Залежно від режимів термічного обробляння консерви випускають:


 • пастеризовані;
 • стерилізовані.


5. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ


5.1 Основні показники і характеристики


5.1.1Консерви повинні відповідати вимогам цього стандарту і їх виробляють за технологіч ною інструкцією з дотримуванням СП № 3238 [1], інструкції за №123-5/990-11 [2], ВСП № 70 [3] та правил за №28 [4].


5.1.2 За органолептичними показниками консерви повинні відповідати вимогам, наведениму таблиці 1.Таблица 1 — Органолептичні показники консервів


Назва показника

Характеристика

Методи контролювання

ЗГІДНО 3

 

 

Консерви із м"яса

Консерви із субпродуктів

 

 

 

 

Пастеризовані

Стерилізовані

 

 

 

 

Мясо курчат-бройлерів

М"ясо курчат шинкове

Субпродукти птиці у власному соку

Субпродукти птиці з овочами

 

 

Запах і смак

Шматочки м"якушевого м"яса грудної

частини та стегна тушки зі шкірою, з

наявністю желе (бульйону) та з"єдну -

вальної тканини, а також спецій — для

м"яса курчат шинкового

Шматочки м"язового шлунка,

серця, печінки, шиї. крила з

наявністю желе (бульйону),

овочів та спецій

ГОСТ 8756.1

Колір:

— м"яса

 

— субпродуктів

 

— желе

(бульйону)

 

Властивий вареному м"ясу

 

 

-

 

Від золотисто-жовтого до темно-жовтого

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

ГОСТ 8756.1

 

 

Властивий вареним супродуктам

 

 

 

Від кремового до тумно- коричневого або темно сірого

Від жовтого до темнокоричневого, дозволено наявність завислих білкових речовин

 

 

 

 

Кінець таблиці 1

 

Назва показника

Характеристика

Методи контролювання

згідно з

 

 

Консерви із м"яса

Консерви із субпродуктів

 

 

 

 

Пастеризовані

Стерилізовані

 

 

 

 

Мясо курчат-бройлерів

М"ясо курчат шинкове

Субпродукти птиці у власному соку

Субпродукти птиці з овочами

 

 

Запах і смак

Приємні, властиві м"ясу птиці даного виду без стороннього запаху та смаку

Приємні, властиві солено-ва реному м"ясу птиці даного виду в сполуці з прянощами, без стороннього запаху та смаку

Приємні, властиві вареним субпродуктам птиці у власному соку в сполуці з прянощами та овочами, без стороннього запаху та смаку

ГОСТ 8756.1

Консистенція

М"ясо соковите. Г шматочки товщиною не розпадаються

д час нарізування від 0,3 см до 0,5 см

Субпродукти соковиті, не переварені, під час нарізування на шматочки не роз- » надаються

 

Примітка 1. Дозволено на розрізі м"яса наявність з"єднувальної тканини


5.1.3 За фізико-хімічними показниками консерви повинні відповідати вимогам, наведеним у таблиці 2.Таблиця 2 — Фізико-хімічні показники консервів

 

Назва показника

Характеристика і норма консервів

Методи контролювання

згідно з

 

 

Пастеризовані

згідно з

 

 

 

М"ясо курчат-бройлерів

М"ясо курчат шинкове

Субпродукти птиці у власному соку

Субпродукти птиці з

овочами

 

Масова частка, %, не менше ніж: — м"яса — субпродуктів

85,0

70,0

83,7

70,0

ГОСТ 8756.1

Масова частка жиру, %, не більше ніж

11,0

ГОСТ 26183

Масова частка білка, %, не менше ніж

18,0

15,0

ГОСТ 25011

Масова частка кухонної солі, %

від 2,0 до 2,5

від 1,0 до 1,4

від 1,0 до 1,4

ГОСТ 26186

Масова частка нітриту натрію, %. не більше ніж

0,003

0,002

ГОСТ 8558.1

Сторонні домішки

Не дозволено

Примітка. Під час використовування харчових фосфатів масова частка внесеного фосфору в перерахуванні на Р2О5 не повинна перевищувати 0,4 % у готовому продукті. Масову частку внесеного фосфору розраховують без враховування його природного вмісту в м"ясній сировині (вміст фосфору в м"ясній сировині в межах від 3,900 мг/кг до 4,200 мг/кг)

 

5.1.4 Вміст токсичних елементів у консервах не повинен перевищувати допустимих рівнів, передбачених МВТ и СН № 5061 [5]. наведених у таблиці 3.

 


Таблиця 3 — Гранично допустимі рівні вмісту токсичних елементів у консервах


Назва показника

Гранично допустимі рівні. мг/кг. не більше ніж

Методи контролювання згідно з

 

 

в скляній, або суцільнотягнутій металевій банці

в збірній металевій банці

 

Свинець

0.50

1.00

ГОСТ 26932

Кадмій

0,05

0,10

ГОСТ 26933

Миш"як

0,10

0.10

ГОСТ 26930

Ртуть

0.03

0.03

ГОСТ 26927

Мідь

5,00

5,00

ГОСТ 26931

Цинк

70.00

70,00

ГОСТ 26934

Олово

-

200,00

ГОСТ 26935


 1. Вміст афлатоксину В1 нітрозамінів, гормональних препаратів і пестицидів в консервахне повинен перевищувати допустимих рівнів, встановлених МБТ и СН № 5061 [5] та ДСанПіН8.8.1.2.3.4-000 [6].
 2. За мікробіологічними показниками консерви простерилізовані повинні відповідати вимогам промислової стерильності і не містити патогенних мікроорганізмів або їх токсинів.


Пастеризовані консерви за мікробіологічними показниками повинні відповідати вимогам інструкції № 14.4 4.077 [7] та інструкції про порядок мікробіологічного контролювання виробництва пастеризованих м"ясних консервів [8].


В готовій продукції не дозволено наявність Clostridium perfringens, Bacillus cereus Staphylococcus aureus (дослідження консервів без термостатного витримування), Clostridium botulinum (дослідження консервів з термостатним витримуванням).


 1. Вміст радіонуклідів в консервах не повинен перевищувати допустимих рівнів, які встановлені ДР [9]:137Cs — 200,0 Бк/кг; 90Sr — 20.0 Бк/кг.
 2. Додаткові вимоги щодо марковання та транспортування можуть бути змінені відповідно до вимог, передбачених контрактом.


5.2 Вимоги до сировини та матеріалів


5.2.1 Для виробництва консервів використовують таку сировину:


 • тушки курей, курчат-бройлерів патрані, напівпатрані першої, другої категорії— згідноз ДСТУ 3143;
 • тушки курей, курчат-бройлерів патрані закордонного виробництва, що дозволені до використання за наявності висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи центральногооргану виконавчої влади в сфері охорони здоров"я України;
 • м"ясо шматкове безкісткове після ручного обвалювання тушок курей, курчат-бройлерівдругої категорії і призначених для промислового переробляння після видалення наминів та синяків;
 • субпродукти птиці оброблені, одержані після патрання усіх видів тушок птиці (печінка, серце, м"язовий шлунок, крила, шия із шкірою або без неї) — згідно з чинними нормативними документами;
 • субпродукти птиці оброблені (печінка, серце, м"язовий шлунок, шия із шкірою або без неї)закордонного виробництва, що дозволені до використання за наявності висновку державноїсанітарно-епідеміологічної експертизи центрального органу виконавчої влади у сфері охорониздоров"я України;
 • жир топлений харчовий із птиці — згідно з чинними нормативними документами;
 • жир топлений харчовий — згідно з ГОСТ 25292;
 • сіль кухонну — згідно з ДСТУ 3583 (ГОСТ 13830), виварну або кам"яну помелів № 0 або 1.не нижче першого сорту;
 • цибулю ріпчасту свіжу — згідно з ДСТУ 3234;
 • цибулю ріпчасту сушену — згідно з ГОСТ 7587;
 • моркву столову свіжу — згідно з ГОСТ 1721;
 • моркву столову сушену — згідно з ГОСТ 7588;
 • перець чорний мелений — згідно з ГОСТ 29050;
 • коріандр мелений - згідно з ГОСТ 29055;
 • натрій азотнокислий — згідно з ГОСТ 4197;
 • натрій азотнокислий (натрію нітрит) марки ОСЧ 7/3 — згідно з чинними нормативнимидокументами;
 • цукор-пісок — згідно з ДСТУ 2316 (ГОСТ 21);
 • кислоту лимонну харчову — згідно з ГОСТ 908;
 • натрій лимонно-кислий 5,5-водний — згідно з ГОСТ 22280;
 • натрій триполіфосфат харчовий — згідно з ГОСТ 13493;
 • натрій фосфорно-кислий однозамінний 2-водний — згідно з ГОСТ 245;
 • натрій пірофосфорнокислий трьохзамінний харчовий — згідно з чинними нормативнимидокументами;
 • натрій аскорбіново-кислий — згідно з чинними нормативними документами;
 • кислоту аскорбінову — згідно з чинними нормативними документами або закордонноговиробництва за наявності висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи центрального органу виконавчої влади у сфері охорони здоров"я України;
 • натрій двовуглекислий — згідно з чинними нормативними документами;
 • натрій вуглекислий — згідно з чинними нормативними документами;
 • глюкозу кристалічну — згідно з ГОСТ 975;
 • воду питну — згідно з ГОСТ 2874.


Примітка 1. М"ясну сировину (тушки курей, курчат-бройлерів, субпродукти), яку визнано ветеринарно-санігарною експертизою придатною для харчових потреб, для виготовляння консервів використовують в охолодженому та замороженому стані.


Примітка 2. Не дозволено для виробляння консервів застосовувати м"ясо та субпродукти птиці погано знекровлені, зі зміненим кольором м"язової тканини та заморожені більше одного разу


Примітка 3. Дозволено, у разі відсутності аскорбіново-кислого натрію, застосовувати аскорбінову кислоту після її нейтралізування водним або безводним вуглекислим натрієм.


Примітка 4. Дозволено, у разі відсутності лимоннокислого натрію, застосовувати лимонну кислоту після нейтралізування її водним або безводним вуглекислим натрієм.


 1. Сировина повинна бути допущена державною ветеринарною службою підприємствадля використовування на харчові цілі.
 2. У сировині, яку використовують під час виробництва консервів, вміст токсичних елементів, афлатоксину В, нітрозамінів, гормональних препаратів і пестицидів не повинен перевищувати допустимих рівнів, встановлених МБТ и СН № 5061 [5] та ДСанПІН 8.8.1.2.3.4-000 [6].
 3. Вміст радіонуклідів в сировині не повинен перевищувати допустимих рівнів, встановлених ДР [9].
 4. Кожну партію сировини та матеріалів, що надходить на підприємство, супроводжуютьдокументами, що підтверджують їх відповідність нормативним документам.
 5. Для визначання відповідності якості сировини та матеріалів проводять вхідне контролювання згідно з ГОСТ 24297.


6. ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕКИ


 1. Під час виробництва консервів слід керуватися вимогами щодо безпеки, які встановленіГОСТ 12.3.002, СП № 3238 [1], інструкцією № 123-5/990-11 [2]. ВСП № 70 [3].
 2. Технологічне устатковання повинне відповідати вимогам ГОСТ 12.2.003.
 3. Адміністративні та побутові приміщення — згідно зі СНиП 2.09.04 [10].
 4. Рівень шуму на робочому місці під час роботи устатковання не повинен перевищуватирівнів, встановлених ГОСТ 12.1.003 та ДСН 3.3.6.037 [11].
 5. Показники вібраційної навантаги на працівників у межах робочого місця не повинніперевищувати санітарних норм, зазначених у ГОСТ 12.1.012 та ДСН 3.3.6.039 [12].


6.6. Мікроклімат виробничих приміщень повинен відповідати загальним санітарно-гтієнічнимвимогам ДСН 3.3 6.042 [13]


Повітря робочої зони повинне відповідати загальним санітарно-гігієнічним вимогам — згідно з ГОСТ 12.1.005.


 1. Природне та штучне освітлення повинне відповідати СНиП 11-4 [14].
 2. Контролювання за вмістом шкідливих речовин у повітрі робочої зони потрібно проводитизгідно з ГОСТ 12.1.005, за рівнем шуму — згідно з ГОСТ 12.1.050, за рівнем вібрації— згідноз ГОСТ 12.1.012, мікрокліматом — згідно з ДСН 3.3.6.042 [13].
 3. Пожежна безпека повинна відповідати вимогам ГОСТ 12.1.004

 

7. ВИМОГИ ЩОДО ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ


 1. Стічні води після виготовлення консервів повинні підлягати очищанню та відповідатиСанПиН4630[15].
 2. Контролюють викид шкідливих речовин в атмосферу згідно з ГОСТ 17.2.3.02 та ДСП 201 [16]
 3. Охороняють ґрунти від забруднювання побутовими та промисловими відходами згідноз вимогами СанПиН 42-128-4690 [17].

 


8. МАРКУВАННЯ


 1. Транспортне маркування здійснюють згідно з ГОСТ 14192 з нанесенням маніпуляційнихзнаків «Верх, не кантувати», «Оберігати від вологи», «Оберігати від нагрівання», а на тару з продукцією в скляних банках додатково наносять знак «Обережно, крихке» і зазначають масу тари.
 2. Транспортне марковання можна не наносити на багатообігову тару з продукцією, щопризначена для місцевої реалізації, але обов"язково вкладати етикетку з реквізитами, зазначеними у 8.3
 3. Марковання наносять на одну із торцевих сторін тари за допомогою штампа, трафарету, етикетки або іншим способом, що забезпечує чіткість його читання, з зазначанням:

 • назви та адреси підприємства-виробника, його товарного знака (за наявності) та місцявиготовляння;
 • назви та складу консервів за перевагою складників, зокрема харчових добавок, які використовували під час їх виробництва;
 • кінцевої дати споживання «Вжити до...» або дати виготовлення та строку придатності;
 • умов зберігання;
 • маси нетто, брутто;
 • кількості пакувальних одиниць (для розфасованої продукції);

—позначення цього стандарту.Аналогічну етикетку вкладають у тару.


8.4 Кожна одиниця спожиткового паковання консервів повинна бути художньо оформлена тамаркована методом літографії або наклеюванням етикетки із зазначанням:


 • назви та адреси підприємства-виробника, його товарного знака (за наявності) та місцявиготовляння;
 • назви та складу консервів за перевагою складників, зокрема харчових добавок, які використовували під час їх виробництва;
 • кінцевої дати споживання «Вжити до...» або дати виготовлення та строку придатності:
 • умов зберігання;
 • маси нетто, г;
 • інформаційних даних про харчову та енергетичну цінність (калорійність) 100 г продуктудодаток Б;
 • штрих-коду EAN — згідно з ДСТУ 3147;

 

— позначення цього стандарту


8.5Продукт для експорту пакують за погодженням із замовником. Дозволено маркувати продукцію кількома мовами. Знаки марковання та мову марковання продукту, призначеного для експорту, вибирає країна-замовник і їх наносять згідно з умовами контракту.


8.6Познаки консервів для замовлення:Консерви. М"ясо курчат шинкове. ДСТУ 4443:2005.


9. ПАКУВАННЯ


Пакують консервну продукцію згідно з ГОСТ 13534.


9.1 Пакують консервну продукцію в спожиткову тару.


Для пакування консервної продукції в спожиткову тару використовують металеві банки згідно з ГОСТ 5981, та скляні банки — згідно з ГОСТ 5717.


Номінальне значення кількості продукції в консервних банках та допустимі мінусові відхили маси нетто під час фасування наведено у таблиці 4.Таблиця 4 — Допустимі мінусові відхили маси нетто в консервах


Номер консервної банки

Номінальне значення кількості продукції в консервній банці, г

Допустимі відхили маси нетто в консервах, %

3

250

Від мінус 4,0 до мінус 8,5

За

500

±3,0

8

325

Від мінус 4,0 до мінус 8,5

9

340

Від мінус 4,0 до мінус 8,5

12

525

±3,0

1-68-350

350

Від мінус 4,0 до мінус 8,5

1-82-500

500

±3,0

1-82-650

630

±3,0

 

9.2 Пакування консервів в транспортну тару


Консерви пакують в ящики із гофрованого картону — згідно з ГОСТ 13513, ящики — згідно з ГОСТ 13516, які оклеюють клейовою стрічкою на паперовій основі — згідно з ГОСТ 18251.


Дозволено формувати консерви в групове пакування у поліетиленову плівку — згідно з ГОСТ 10354, полівінілхлоридну пакувальну плівку, поліпропіленову термозсідальну плівку, плівковий багатошаровий матеріал — згідно з чинними нормативними документами або у інші полімерні плівкові матеріали, дозволені центральним органом виконавчої влади в сфері охорони здоров"я України для контакту з харчовими продуктами. Маса брутто однієї паковальної одиниці повинна бути не більша ніж 25 кг.


10. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ


10.1Правила транспортування


10.1.1 Консерви транспортують всіма видами транспорту в критих транспортних засобах згідно з правилами перевезень вантажів, які чинні на відповідному виді транспорту, пастеризовані — згідно з правилами перевезення вантажів, що швидко псуються, в пакетованому вигляді — згідно з ГОСТ 13534.


10.2Правила зберігання


10.2.1 Консерви зберігають:


 • стерилізовані — за температури від 0 °С до 20 °С та відносної вологості повітря не вищеніж 75 %:
 • м"ясо курчат шинкове — не більше 2 років від дати виготовлення:
 • субпродукти птиці у власному соку, субпродукти птиці з овочами — не більше 12 місяціввід дати виготовлення;
 • пастеризовані — за температури від С °С до 5 °С та відносної вологості повітря не вищеніж 75 %;
 • м"ясо курчат-бройлерів — не більше ніж 6 місяців від дати виготовлення


11. МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ


 1. Відбирають проби та готують їх до випробовування згідно з ГОСТ 8756.0. ГОСТ 26668.ГОСТ 26669, ГОСТ 26671, ГОСТ 26929
 2. Зовнішній вигляд, герметичність тари та стан внутрішньої поверхні металевої тари перевіряють згідно з ГОСТ 8756.1, ГОСТ 8756.18.
 3. Визначають масову частку складових частин: білка — згідно з ГОСТ 25011, жиру — згідноз ГОСТ 26183, хлоридів — згідно з ГОСТ 26186, ДСТУ ISO 1841-1 або ДСТУ ISO 1841-2: органолептичних показників та маси нетто — згідно з ГОСТ 8756.1, масової частки фосфатів (в перерахуванні на фосфор) — згідно з ГОСТ 9794, ДСТУ ISO 5553, масової частки нітриту натрію —згідно з ГОСТ 8558.1.
 4. Визначають сторонні домішки візуально та згідно з ГОСТ 8756 4.
 5. Визначання масової частки токсичних елементів: ртуті — згідно з ГОСТ 26927, миш"яку —згідно з ГОСТ 26930, міді - згідно з ГОСТ 26931, свинцю - згідно з ГОСТ 26932, кадмію — згідноз ГОСТ 26933, цинку — згідно з ГОСТ 26934, атомно-абсорбційний метод визначання токсичнихелементів — згідно з ГОСТ 30178.
 6. Визначають вміст афлатоксину В! — згідно з МР № 2273 (18).
 7. Контролюють вміст гормональних препаратів — згідно з № 3202 [19].
 8. Контролюють вміст пестицидів згідно з ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000 {6].
 9. Визначають вміст антибіотиків — згідно з МУ № 3049 [20].
 10. Вміст N-нітрозамінів визначають згідно з МУК 4.4.1.011 [21].
 11. Аналізують на промислову стерильність згідно з ГОСТ 26670, ГОСТ 30425.
 12. Визначають збудники мікробіального псування згідно з ГОСТ 10444.11, ГОСТ 10444.12,ГОСТ 26670, відбирають проби — згідно з ГОСТ 26668, готують проби — згідно з ГОСТ 26669,готують до аналізування — згідно з ГОСТ 10444.1.


11.13 Визначають патогенні мікроорганізми — згідно з ГОСТ 10444.1. ГОСТ 10444.2, ДСТУ ISO 6888-1,ДСТУ ISO 6888-2, ГОСТ 10444.7. ГОСТ 10444.8. ГОСТ 10444.9, ГОСТ 26670 та інструкцією — згідно з № 01-19/9-11 [8].


 1. Вміст радіонуклідів визначають згідно з МУ 5778 [22] та МУ 5779 [23].
 2. Якість паковання і марковання визначають згідно з ГОСТ 13534.


1116 Контролюють температурні режими виробництва консервів протягом зміни склянимиспиртовими термометрами в металевій оправі, які мають температурну шкалу від 0 С до 200 Сі ціну поділки 2 °С згідно з ГОСТ 28498. Межа допустимої похибки вимірювання ± 2 "С;


Дозволено використовувати напівпровідникові термометри опору або інші прилади, які забезпечують вказану вище точність вимірювань.


11.17 Масу нетто консервів визначають на вагах для статичного зважування третього класу точності або дискретних вагах, згідно з ГОСТ 29329, з дозволеною похибкою ± 0,1 е.


12. ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ


12.1 Консерви приймають партіями Правила приймання, визначання партій і об"єм відібраних проб проводять згідно з ГОСТ 8756.0.


Кожну партію консервів потрібно супроводжувати документом, що підтверджує їхню якість та безпеку.


12.2 Щоб перевірити якість консервів на відповідність вимогам цього стандарту, виробник проводить приймальне та періодичне контролювання.


12.3 Кожна партія консервів підлягає приймальному контролюванню:


 • за органолептичними показниками — зовнішній вигляд, смак, запах, колір, консистенція;
 • за фізико-хімічними показниками — масова частка білка, масова частка жиру, масовачастка кухонної солі, масова частка нітриту натрію (в разі використовування), масова частка фосфатів (в разі використовування), сторонніх домішок;
 • за мікробіологічними показниками;
 • за якістю паковання;
 • за якістю марковання;
 • за масою нетто.

 1. Порядок та періодичність контролювання вмісту токсичних речовин в консервах афлатоксину В1 пестицидів, гормональних препаратів, нітрозамінів та радіонуклідів здійснюють згідноз методичними вказівками МР 4.4.4-108 [24].
 2. Аналізування на наявність патогенних мікроорганізмів (для пастеризованих консервів) проводять у порядку державного санітарного нагляду санітарно-епідеміологічними станціями за методиками і з періодичністю, затвердженими у встановленому порядку.
 3. Визначають мікробіологічні показники згідно з вимогами інструкції за № 01-19/9-11 [8].
 4. В разі отримування незадовільних результатів контролювання хоча б за одним з показників проводять повторне контролювання на подвійній вибірці, взятій з тієї самої партії. Результати повторного контролювання поширюють на всю партію. У разі незадовільних результатівповторного контролювання партію бракують повністю.
 5. Визначати відповідність якості сировини та матеріалів під час вхідного контролюваннязгідно з ГОСТ 24297.


13. ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА


 1. Виробник гарантує відповідність якості консервів вимогам цього стандарту за умовидотримування правил зберігання та транспортування, які зазначені у розділі 10.
 2. Строк придатності до споживання консервів — згідно з вимогами 10.2.1 — 10.2.2 цього стандарту.


Ми постачаємо та монтуємо обладнання для ферм ВРХ - доїння, годівля, вентиляція та комфорт тварин. З сайтом знайомі 3 роки та задоволені співпрацею. Дякуємо за відмінний сайт!
Мы оцинковываем новые объекты или восстанавливаем цинковое покрытие у старых агро-объектов уже 19 лет, члены АФЗУ 5 лет, но только с подачей рекламы в рассылках смс и электронных письмах, которые адресно доходят до лиц заинтересованных в нашей работе и способных принимать самостоятельные решения, наши предложения стали превращаться в реальные контракты. Сайт продуман и удобен в использовании. Он реально помогает выжить в нынешнем не простом положении среднего бизнеса и агро-сектора Украины. Дай Бог вам здоровья!
На этом сайте собрана реальная база . После СМС рассылки по конвейерным роликам , в течении 3-4 часов 5 телефоных звонков. Очень даже хороший результат по сравнению с другими торговыми порталами. СПАСИБО.
Так як наша компанія спеціалізується на будівництві ангарів, ремонті покрівель та реконструкції складів, то основними нашими клієнтами вже багато років є аграрії. Тому періодично на kolosok.info замовляємо СМС розсилку, щоб знайти нових клієнтів. Дуже задоволені такою функціює. За невеликі гроші ми в такий спосіб можемо швидко повідомити про себе нашій цільовій аудиторії. Дуже задоволені.
Приятно с Вами работать.Огромное спасибо.
Благодарим администрацию сайта за хорошую возможность покупок-продаж!!!Спасибо всем за долгое и надежное партнерство! Всем успеха!!!
Услугами этого сайта пользуемся более 5 лет. Благодарим сотрудников за оперативную и качественную работу. С помощью рекламы на этом сайте продукция нашего предприятия стала более известной и востребованной как внутреннем так и на внешнем рынках.
Благодарность сайту! Действительно помогает с поиском клиентов, профессиональная подержка персонала!
Спасибо за работу! Пользовалась сайтом и агродоской- очень удобно и доступно! Перестали сотрудничать с другими сайтами - на этом сайте наиболее полная и достоверная информация.
Щиро дякуємо за якісний інформаційний сайт. Працює відмінно, гарне наповнення, успіху Вам, а всій українській землі процвітання !!!