ДСТУ ISO 3594-2001. ЖИР МОЛОЧНИЙ ВИЯВЛЯННЯ РОСЛИННОГО ЖИРУ МЕТОДОМ ГАЗОРІДИННОЇ ХРОМАТОГРАФІЇ СТЕРИНІВ (КОНТРОЛЬНИЙ МЕТОД)

Виявляння рослинного жиру методом газорідинної хроматографії стеринів (контрольний метод)


(ISO 3594:1976, ЮТ)

ДСТУ ISO 3594-2001

Видання офіційне

Київ

ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ 2002


ПЕРЕДМОВА


 1. ВНЕСЕНО Технологічним інститутом молока та м’яса УААН спільно з Технічним комітетом зі стандартизації «Молоко, м’ясо та продукти їх переробки» (ТК 140)
 2. НАДАНО ЧИННОСТІ наказом Держстандарту України від 28 грудня 2001 р. № 657 з 2003-01-01
 3. Стандарт відповідає ISO 3594:1976 Milk fat. Detection of vegetable fat by gas-liquid chromatography of sterols (Reference method) (Жир молочний. Виявляння рослинного жиру методом газорідинної хроматографії стеринів (контрольний метод))


Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)


Переклад з англійської (еп)


 1. ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ
 2. ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Г. Єресько, д-р техн. наук; М. Яцклв, канд. техн. наук;


С.Гуляєв-Зайцев, д-р техн.наук; М. Міщенко; О. Козаченко; С. Вербицький; П. Лопата


Право власності на цей документ належить державі.


Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати документ повністю чи частково на будь-яких НОСІЯХ Інформації без офіційного дозволу Держстандарту України заборонено. Стосовно врегулювання прав власності звертатися до Держстандарту України


Держстандарт України, 2002


ЗМІСТ

с.

Національний вступIV

 1. Сфера застосування1
 2. Нормативні посилання1
 3. Суть методу1
 4. Реактиви і матеріали1
 5. Апаратура2
 6. Відбирання проб2
 7. Проведення вимірювання2
 8. Обробляння результатівЗ
 9. ЧутливістьЗНАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП


Цей стандарте ідентичний переклад ISO 3594:1976 Milk fat. Detection of vegetable fat by gas-liquid chromatography of sterols (Reference method) (Жир молочний. Виявляння рослинного жиру методом газорідинної хроматофафм стеринів (контрольний метод)


Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт,—ТК 140 «Молоко, м’ясо та продукти їх переробки». Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству.


До стандарту внесено такі редакційні зміни:


—слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»:

— структурні елементи: «Обкладинку», «Передмову», «Національний вступ» — оформлено згідно з ДСТУ 1.5-93, ДСТУ 1.7-2001;

—до розділу 2 «Нормативні посилання» внесено «Національне пояснення» щодо перекладу назв стандартів:

—до пункту 4.3 внесено «Національні примітки»:

—одиницю фізичної величини об’єму «мл» замінено на «см®» (система SI).


ДСТУ ISO 359Ф-2001 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ


ЖИР МОЛОЧНИЙ


Виявляння рослинного жиру методом газорідинної хроматографії стеринів (контрольний метод)


ЖИР МОЛОЧНЫЙ


Обнаружение растительного жира методом газожидкостной хроматографии стеринов (контрольный метод)


MILK FAT

Detection of vegetable fat by gas-liquid chromatography of sterols (reference method)

Чинний від 2003-01-01


 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на молочний жир та встановлює контрольний метод виявляння наявності рослинних жирів, що містять р-ситостерин, газорідинною хроматографією (ГРХ). Межа виявляння залежить від вмісту р-ситостерину у доданому рослинному жирі.


 1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ


ISO/R 707, Milk and milk products — Sampling

ISO 3595, Milk fat — Detection of vegetable fat by the phytosteryl acetate test НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO/R 707 Молоко та молочні продукти. Настанови щодо відбирання проб ISO 3595 Молочний жир. Виявляння рослинних жирів за допомогою фітостерилу ацетату


 1. СУТЬ МЕТОДУ


Метод засновано на осадженні стеринів у вигляді дигітонідів, згідно з ISO 3595, і розчиненні їх у суміші формаміду і диметилформаміду з подальшою екстракцією стеринів пентаном. Остаточне розділяння стеринів проводять газорідинною хроматофафією.


Якщо на хроматофамі виявляють пік з часом утримування р-ситостеринів, то підтверджується наявність рослинного жиру в зразку досліджуваного жиру. Піки інших фітостеринів також підтверджують цей висновок.


 1. РЕАКТИВИ І МАТЕРІАЛИ


Усі реактиви повинні бути аналітичної якості.


 1. Формамід і диметилформамід, суміш у рівних об’ємах.
  1. н-Пентан.


Видання офіційне


 1. Насадка колонки: 2-4%-ве завантаження смоли каучукової метилсиліконової, стабільної за температури до 300 °С, на діамітовий носій, промитий кислотою, лугом і силанізований: розмір частинок 80/100 (від 175 до 150 мкм) або 100/120 (від 150 до 125 мкм).


Національні примітки:


 1. В Україні застосовують у хроматографічному аналізуванні термін: «метилсиліконовий еластомір».
 2. В Україні застосовують у хроматографічному аналізуванні позначення: 80/100 «меш» або 100/120 «меш».
  1. Розчин для перевіряння чутливості: 1 мг свіжоприготованих стеринів молочного жиру в 1 см3 н-пентану (див. 7.2).
  2. Розчин для перевіряння ефективності розділяння: 0,9 мг стеринів рапсової олії та 0,1 мг стеринів молочного жиру в 1 см3 н-пентану; кожен стерин повинен бути свіжоприготованим з рапсової олії і молочного жиру (див. 7.2).
  3. Розчин для арбітражного контролювання: 1 мг стеринів соєвої олії у 1 см3 н-пентану. Стерини повинні бути свіжоприготованими із соєвої олії (див. 7.2).
  4. Газ-носій: азот.
  5. Водень.
  6. Кисень або повітря.
 3. АПАРАТУРА


Звичайне лабораторне устатковання і зокрема:


 1. Хроматограф газовий, оснащений водневим полуменево-іонізаційним детектором, а також срібною або скляною системою або із вбудованим прямо на колонці дозувальним приладом, і з записувальним пристроєм.
  1. Колонка газохроматофафічна, скляна, U-подібна або спіральна довжиною від 100 до 200 см, із внутрішнім діаметром від 2 до 4 мм.


Примітка. Нержавіючу сталь не можна використовувати, оскільки деякі її види спричиняють спотворення резуль- татів через погіршення якості стеринів.


 1. Мікрошприц, місткістю 5 або 10 см3.
 2. ВІДБИРАННЯ ПРОБ


Згідно з ISC/R 707.


 1. ПРОВЕДЕННЯ ВИМІРЮВАННЯ
  1. Приготування досліджуваної проби


Згідно з ISC 3595.


 1. Приготування стеринів


Близько 10 мг дигітоніна стерину, приготованого, як зазначено в ISO 3595, розчиняють у 0,5 см3 суміші формаміду і диметилформаміду (4.1) у невеликій лабораторній пробірці. У разі потреби — нагрівають. Додають 2,5 см* н-пентану (4.2) в охолоджений розчин, закривають пробірку пробкою і струшують. Залишають у спокої до розшарування і використовують верхній шар пентану, що містить вільні стерини, для газохроматофафічного аналізування. Цей розчин вміщує близько 1 мг стерину на мілілітр.


 1. Умови газорідинної хроматографії


Температуру колонки встановлюють від 220 до 250 °С. Температуру системи дозування додатково нагрівають на 20—40 °С вище температури колонки. Швидкість подавання азоту: від ЗО до 60 см3/хв.


Від’єднують детектор і працюють з новою колонкою у цих умовах від 16 до 24 год, поки не буде досягнуто рівноваги. Під’єднують детектор, запалюють полум’я і регулюють швидкість подавання водню


І КИСНЮ або повітря так, щоб одержати придатну висоту полум’я і чутливість детектора. Вмикають записувальний пристрій із придатною підібраною швидкістю, виставляють нульову поділку і настроюють атенюатор. Якщо основна лінія стійка, то апарат готовий до роботи.


 1. Перевіряння чутливості


Вводять у колонку від 3-Ю"3 до 5-Ю”3 см3 розчину для перевіряння чутливості (4.4). На газохро- матограмі повинен з’явитися тільки один чітко виражений пік холестерину. Настроюють атенюатор так, щоб на записувальному пристрої одержати прогин приблизно на всю шкалу (див. рисунок 1).


 1. Перевіряння ефективності розділяння


Вводять у колонку від 3-10”3 до б-Ю"3 см3 розчину для перевіряння ефективності розділяння (4.5). На газохроматофамі повинні з’явитися піки холестерину, брасикастерину, кампестерину і р-ситостерину (див. рисунок 2). Вимірюють відстані, пропорційні часу утримування піків (відстані від моменту введення проби до максимальних точок піка): с/сн — Для холестерину, сів — для брасикастерину, dc — для кампестерину і ds — для р-ситостерину. Вимірюють ширину основи піків (утримувана величина між перетинами основної лінії з дотичними до точок перегину з передньої і задньої сторін піка), IVCH — для холестерину, Wb — для брасикастерину. Розділяння піків PR = 2 {ds - сісн)/(и"в и^сн) повинно бути не менше ніж 1.


Примітка. Щоб полегшити вимірювання основних значень ширини, продовжують найдовші прямі ділянки з кожної сторони піка до перетину з основною лінією; основною шириною буде відстань між точками перетину дотичних з основною ЛІНІЄЮ з двох сторін.


Підраховують відносний час утримування (холестерин = 1,00) для брасикастерину, кампестерину і р-ситостерину.


 1. Арбітражне контролювання


Вводять у колонку від 3-10“3 до 5-10”3 см3 розчину для контрольного досліджування (4.6). На га- зохроматограмі повинні з’явитися піки кампестерину, стигмостерину і р-ситостерину (див. рисунок 3). Вимірюють відстань утримування піків, dc — для кампестерину, d^j—для стигмостерину і ds — для Р-ситостерину.


Підраховують відносний час утримування, який приблизно повинен відповідати:


холестерин1,00 (близько 15 хв)

брасикастерин1,13—1,15

кампестерин1,32—1,34

стигмостерин1,44—1,46

Р-ситостерин1,66—1,68


 1. Аналізування


Перемикають атенюатор чотири рази (зазвичай двоступенево) у бік зниження і вводять таку саму кількість розчину стеринів (7.2), як використовували у 7.4. Записують газохроматограму.


 1. ОБРОБЛЯННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ


Якщо на газохроматограмі спостерігають піки з часом утримування, характерним для р-ситосте- рину, і їхня висота становить більше ніж 2 % повної шкали, то це підтверджує наявність р-ситостеринів у досліджуваній пробі, тобто підтверджує наявність рослинного жиру в досліджуваному продукті.


Наявність на газохроматограмі піків інших фітостеринів, а саме: кампестерину або стигмостерину, підтверджує цей висновок.


 1. ЧУТЛИВІСТЬ


Найменша границя вимірювань методу, описаного у цьому стандарті, — не менше 0,5 % р-сито- стерину в молочному жирі. Границя виявляння рослинного жиру в молочному жирі не може бути встановлена, тому що це залежить від вмісту рюитостерину в жирі, використовуваного як добавка, тобто від виду рослинного жиру або суміші жирів, доданих у молочний жир.
Ми постачаємо та монтуємо обладнання для ферм ВРХ - доїння, годівля, вентиляція та комфорт тварин. З сайтом знайомі 3 роки та задоволені співпрацею. Дякуємо за відмінний сайт!
Мы оцинковываем новые объекты или восстанавливаем цинковое покрытие у старых агро-объектов уже 19 лет, члены АФЗУ 5 лет, но только с подачей рекламы в рассылках смс и электронных письмах, которые адресно доходят до лиц заинтересованных в нашей работе и способных принимать самостоятельные решения, наши предложения стали превращаться в реальные контракты. Сайт продуман и удобен в использовании. Он реально помогает выжить в нынешнем не простом положении среднего бизнеса и агро-сектора Украины. Дай Бог вам здоровья!
На этом сайте собрана реальная база . После СМС рассылки по конвейерным роликам , в течении 3-4 часов 5 телефоных звонков. Очень даже хороший результат по сравнению с другими торговыми порталами. СПАСИБО.
Так як наша компанія спеціалізується на будівництві ангарів, ремонті покрівель та реконструкції складів, то основними нашими клієнтами вже багато років є аграрії. Тому періодично на kolosok.info замовляємо СМС розсилку, щоб знайти нових клієнтів. Дуже задоволені такою функціює. За невеликі гроші ми в такий спосіб можемо швидко повідомити про себе нашій цільовій аудиторії. Дуже задоволені.
Приятно с Вами работать.Огромное спасибо.
Благодарим администрацию сайта за хорошую возможность покупок-продаж!!!Спасибо всем за долгое и надежное партнерство! Всем успеха!!!
Услугами этого сайта пользуемся более 5 лет. Благодарим сотрудников за оперативную и качественную работу. С помощью рекламы на этом сайте продукция нашего предприятия стала более известной и востребованной как внутреннем так и на внешнем рынках.
Благодарность сайту! Действительно помогает с поиском клиентов, профессиональная подержка персонала!
Спасибо за работу! Пользовалась сайтом и агродоской- очень удобно и доступно! Перестали сотрудничать с другими сайтами - на этом сайте наиболее полная и достоверная информация.
Щиро дякуємо за якісний інформаційний сайт. Працює відмінно, гарне наповнення, успіху Вам, а всій українській землі процвітання !!!