ДСТУ 4393:2005. ВИНА ГАЗОВАНІ

Загальні технічні умови

ДСТУ 4393:2005

Видання офіційне

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ 2006


ПЕРЕДМОВА


 1. РОЗРОБЛЕНО: Державне науково-виробниче підприємство «Плодвинконсерв», Український державний концерн садівництва, виноградарства та виноробної промисловості, Українська корпорація по виноградарству та виноробній промисловості Державного департаменту продовольства Міністерства аграрної політики України, Інститут винограду і вина «Магарач» Академії аграрних наук України


РОЗРОБНИКИ: А. Орешкевич; О. Крицька; О. Скоріна; М. Агафонов; В. Фуркевич, канд. техн. наук; В. Воєводін, канд. с.-г. наук; А. Авідзба, д-р с.-г. наук; В. Загоруйко, д-р техн. наук; О. Макаров, д-р техн. наук; О. Дернова


 1. ВНЕСЕНО: Державний департамент продовольства Міністерства аграрної політики України, Технічний комітет «Продукція садів, виноградників і виноробна продукція» (ТК 23)
 2. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 28 квітня 2005 р. № 101
 3. НА ЗАМІНУ РСТ УРСР 773-90 та ГСТУ 202.004-98


Право власності на цей документ належить державі.


Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.


Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Держспоживстандарту України


Держспоживстандарт України, 2006

ЗМІСТ

С.

 1. Сфера застосування
 2. Нормативні посилання
 3. Класифікація
 4. Загальні технічні вимоги
 5. Вимоги безпеки
 6. Вимоги щодо охорони довкілля
 7. Маркування
 8. Пакування
 9. Правила транспортування та зберігання
 10. Методи контролювання
 11. Правила приймання
 12. Гарантії виробника


ДСТУ 4393:2005 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ ВИНА ГАЗОВАНІ

Загальні технічні умови

ВИНА ГАЗИРОВАННЫЕ

Общие технические условия

WINE AERATED

General specification

Чинний від 2006-07-01


1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

   

Цей стандарт поширюється на газовані вина, які виготовляють штучним насиченням діоксидом вуглецю екзогенного походження білих, рожевих чи червоних оброблених виноматеріалів з додаванням цукру, концентратів виноградного соку, сусла виноградного консервованого.


Обов‘язкові вимоги до продукції, що забезпечують її нешкідливість та безпечність для життя населення та охорони довкілля, викладені в 4.2.2, 4.2.4, 4.2.5, розділах 5, 6.


2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

   

У цьому стандарті є посилання на такі стандарти:


ДСТУ 2213-93 (ГОСТ 22-94) Цукор рафінад.Технічні умови 

ДСТУ 2316-93 (гост 21-94) Цукор-пісок. Технічні умови

ДСТУ 3778-98 Ящики пластмасові багатооборотні для пляшок. Загальні технічні умови 

ДСТУ 4112.1-2002 Вина і виноматеріали. Визначання густини та відносної густини за температури 20 оС. Контрольний метод

ДСТУ 4112.3-2002 Вина і виноматеріали. Визначання вмісту спирту. Контрольний метод 

ДСТУ 4112.6-2002 Вина і виноматеріали. Метод визначання сахарози 

ДСТУ 4112.14-2002 Вина і виноматеріали. Визначання летких кислот. Контрольний метод

ДСТУ 4112.30-2002 Вина і виноматеріали. Визначання заліза. Контрольний метод

ДСТУ 4112.31-2003 Вина і виноматеріали. Метод визначання міді

ДСТУ 4112.32-2002 Вина і виноматеріали. Метод визначання кадмію

ДСТУ 4112.34-2003 Вина і виноматеріали. Метод визначання цинку

ДСТУ 4112.35-2002 Вина і виноматеріали. Метод визначання свинцю

ДСТУ 4112.37-2002 Вина і виноматеріали. Метод визначання діоксиду вуглецю

ДСТУ ГОСТ 10117.1:2003 Пляшки скляні для харчових рідин. Загальні технічні умови 

ДСТУ ГОСТ 10117.2:2003 Пляшки скляні для харчових рідин. Типи, параметри і основні розміри

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)


Видання офіційне


ГОСТ 12.1.050-86 ССБТ. Методы измерения шума на рабочих местах (ССБП. Методи вимірювання шуму на робочих місцях)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Обладнання виробниче. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 17.2.3.01-86 Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов (Охорона природи. Атмосфера. Правила контролю якості повітря населених пунктів)

ГОСТ 745-79 Фольга алюминиевая для упаковки. Технические условия (Фольга алюмінієва для пакування. Технічні умови)

ГОСТ 5541-76 Средства укупорочные корковые. Технические условия (Засоби закупорювальні коркові. Технічні умови)

ГОСТ 8050-85 Двуокись углерода газообразная и жидкая. Технические условия (Діоксид вуглецю газоподібний і рідкий. Технічні умови)

ГОСТ 12258-79 Советское шампанское, игристые и шипучие вина. Метод определения давления двуокиси углерода в бутылках (Радянське шампанське, ігристі і шипучі вина. Метод визначання тиску вуглекислого газу в пляшках)

ГОСТ 13191-73 Вина, виноматериалы, коньяки и коньячные спирты, соки плодово-ягодные спиртованные. Метод определения этилового спирта (Вина, виноматеріали, коньяки і коньячні спирти, соки плодово-ягідні спиртовані. Метод визначання етилового спирту)

ГОСТ 13192-73 Вина, виноматериалы и коньяки. Метод определения сахаров (Вина, виноматеріали і коньяки, соки плодово-ягідні спиртовані. Метод визначання цукрів)

ГОСТ 13193-73 Вина, виноматериалы и коньячные спирты, соки плодово-ягодные спиртованные. Методы определения летучих кислот (Вина, виноматеріали і коньячні спирти, соки плодово-ягідні спиртовані. Методи визначання летких кислот)

ГОСТ 13195-73 Вина, виноматериалы, коньяки и коньячные спирты, соки плодово-ягодные спиртованные. Метод определения железа (Вина, виноматеріали, коньяки і коньячні спирти, соки плодово- ягідні спиртовані. Метод визначення заліза)

ГОСТ 13516-86 Ящики из гофрированного картона для консервов, пресервов и пищевых жидкостей. Технические условия (Ящики з гофрованого картону для консервів, пресервів, і харчових рідин. Технічні умови)

ГОСТ 14136-75 Вина и виноматериалы, коньяки и коньячные спирты, соки плодово-ягодные спиртованные. Метод определения относительной плотности (Вина і виноматеріали, коньяки і коньячні спирти, соки плодово-ягідні спиртовані. Метод визначання відносної густини)

ГОСТ 14137-74 Вина, виноматериалы, коньяки и коньячные спирты. Правила приемки и методы отбора проб (Вина, виноматеріали, коньяки і коньячні спирти. Правила приймання і методи відбору проб) ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 14251-75 Вина и виноматериалы, соки плодово-ягодные спиртованные. Метод определения приведенного экстракта (Вина і виноматеріали, соки плодово-ягідні спиртовані. Метод визначання приведеного екстракту)

ГОСТ 14252-73 Вина и виноматериалы, соки плодово-ягодные спиртованные. Методы определения титруемых кислот (Вина і виноматеріали, соки плодово-ягідні спиртовані. Метод визначання титрованих кислот)

ГОСТ 14351-73 Вина, виноматериалы и коньячные спирты. Метод определения свободной и общей сернистой кислоты (Вина, виноматеріали і коньячні спирти. Метод визначання вільної і загальної кислоти)

ГОСТ 22702-77 Ящики из гофрированного картона для бутылок с пищевыми жидкостями, поставляемыми для экспорта.Технические условия (Ящики з гофрованого картону для пляшок з харчовими рідинами, що поставляють для експорту. Технічні умови)

ГОСТ 23285-78 Пакеты транспортные для пищевых продуктов и тары. Технические условия (Пакети транспортні для харчових продуктів і скляної тари. Технічні умови)

ГОСТ 23943-80 Вина и коньяки. Методы определения полноты налива в бутылки (Вина і коньяки. Методи визначання повноти наливу в пляшки)

ГОСТ 24597-81 Пакеты тарно-штучных грузов . Основные параметры и размеры (Пакети таро-штучних вантажів. Основні параметри і розміри)

ГОСТ 24831-81 Тара-оборудование. Типы, основные параметры и размеры (Тара-обладнання. Типи, основні параметри і розміри)

ГОСТ 25951-83 Пленка полиэтиленовая термоусадочная. Технические условия. (Плівка поліетиленова термоусадочна. Технічні умови)

ГОСТ 26586-85 Бутылки стеклянные для пищевых жидкостей, поставляемых для экспорта. Технические условия (Пляшки скляні для харчових рідин, доставлених для експорту)

ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения ртути (Сировина та продукти харчові. Метод визначання ртуті)

ГОСТ 26928-86 Продукты пищевые. Метод определения железа (Продукти харчові. Метод визначення заліза)

ГОСТ 26929-94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов (Сировина та продукти харчові. Готування проб. Мінералізація для визначання вмісту токсичних елементів)

ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка (Сировина та продукти харчові. Метод визначання миш’яку)

ГОСТ 26931-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения меди (Сировина та продукти харчові. Методи визначання міді)

ГОСТ 26932-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца (Сировина та продукти харчові. Методи визначання свинцю)

ГОСТ 26933-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия (Сировина та продукти харчові. Методи визначання кадмію)

ГОСТ 26934-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения цинка (Сировина та продукти харчові. Метод визначання цинку)


3. КЛАСИФІКАЦІЯ

 1. Вина газовані залежно від масової концентрації цукрів поділяють на:

 • сухі;
 • напівсухі;
 • напівсолодкі;
 • солодкі.
  1. Вина газовані за кольором підрозділяють на білі, рожеві та червоні.

4. ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

 1. Характеристика
 2. Вина газовані виробляють згідно з вимогами цього стандарту за технологічними інструкціями, затвердженими у встановленому порядку, з дотримуванням санітарних норм і правил установлених центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я України.
 3. За органолептичними показниками вина газовані повинні відповідати вимогам, які наведені у таблиці 1.Таблиця 1 — Органолептичні показники вина


Назва показника

Характеристика

Прозорість

Прозоре

Колір:

 

— білі

Світло-солом’яний з відтінками від зеленуватого до золотистого

— рожеві

Від світло-рожевого до рожевого

— червоні

Червоний з різними відтінками

Аромат

Розвинутий, гармонійний, притаманний для вина відповідної назви

 

Кінець таблиці 1

Назва показника

Характеристика

Смак

Пінливі властивості

Гармонійний, приємний, освіжаючий, характерний для відповідної назви, без сторонніх присмаків

Під час наливання вина у бокал повинна утворюватись характерна для газованих вин піна з виділенням бульбашок діоксиду вуглецю

Примітка. У разі закупорювання корковою пробкою дозволяються одиничні домішки коркової крихти.

 


 1. За фізико-хімічними показниками вина газовані повинні відповідати вимогам, які наведені у таблиці 2.Таблиця 2 — Фізико-хімічні показники


Назва показника

Характеристика

Методи

контролювання

Об’ємна частка етилового спирту %

9,0 — 13,0

ГОСТ 13191 ДСТУ 4112.3

Масова концентрація цукрів, у перерахуванні на інвертний, г/дм3:


 • сухі, не більше
 • напівсухі
 • напівсолодкі
 • солодкі

3,0

 1. — 25,0
 2. — 50,0
 3. — 80,0

ГОСТ 13192 ДСТУ 4112.6

Масова концентрація титрованих кислот у перерахуванні на винну кислоту г/дм3

4,0 — 8,0

ГОСТ 14252

Масова концентрація летких кислот у перерахуванні на оцтову кислоту г/дм3, не більше

1,1

ГОСТ 13193 ДСТУ 4112.14

Масова концентрація загальної сірчистої кислоти, мг/дм3, не більше в тому числі вільної, мг/дм3, не більше

200

20

ГОСТ 14351

Масова концентрація заліза, мг/дм3, не більше

15

ГОСТ 13195 ДСТУ 4212.30

Тиск діоксиду вуглецю у пляшці за температури 20 0С, кПа

100—250

ГОСТ 12258 ДСТУ 4212.37

Масова концентрація приведеного екстракту г/дм3, не менше:

 • білі, рожеві
 • червоні

15.0

18.0

ГОСТ 14251


Примітка. Дозволено відхили від норм, установлені для кожної назви

 • за об’ємною часткою етилового спирту ± 0,5 %;
 • за масовою концентрацією титрованих кислот ± 1,0 г/дм3;
 • за масовою концентрацією цукрів ± 5,0 г/дм3.

вина:

 

 

 1. У разі, коли для конкретних назв вин установлені межі норм за об’ємною часткою етилового спирту, масовою концентрацією цукрів і титрованих кислот, відхили від цих меж не дозволені
  1. Під час відвантажування вин газованих на експорт дозволено виготовляти вина з органолептичними і фізико-хімічними показниками, вказаними в укладеному контракті.
   1. Масова концентрація токсичних елементів у винах не повинна перевищувати рівнів, передбачених в МБВ № 5061 [1], що наведені у таблиці 3.


Таблиця 3

Назва показника

Значення

Метод випробовування

Масова концентрація, мг/дм3, не більше:

 

 

свинцю

0,300

згідно з ГОСТ 26932, ДСТУ 4112.35

кадмію

0,030

згідно з ГОСТ 26933, ДСТУ 4112.32

ртуті

0,005

згідно з ГОСТ 26927

міді

5,000

згідно з ГОСТ 26931, ДСТУ 4112.31

цинку

10,0

згідно з ГОСТ 26934, ДСТУ 4112.34

миш’яку

0,200

згідно з ГОСТ 26930

 

 1. Вимоги до сировини і матеріалів
 2.  
  1. Для виготовляння вин газованих застосовують таку сировину і матеріали:

 • виноматеріали оброблені згідно з [2];
 • концентрати виноградного соку згідно з чинними нормативними документами;
 • сусло виноградне консервоване згідно з чинними нормативними документами;
 • діоксид вуглецю газоподібний і рідкий згідно з ГОСТ 8050;
 • цукор-рафінад згідно з ДСТУ 2213;
 • цукор-пісок згідно з ДСТУ 2316;
 • допоміжні матеріали згідно з РД-01 [3].


Дозволено використовувати інші допоміжні матеріали, вітчизняні чи імпортні, дозволені для застосування центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я України, крім ароматизаторів та барвників.


Сировина за вмістом радіонуклідів повинна відповідати ДР [4]. 
   

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ 

  1. Під час виготовляння вин газованих необхідно керуватися вимогами безпеки, установленими [5].
  2. Пожежна безпека повинна відповідати вимогам згідно з ГОСТ 12.1.004.
  3. Охорону праці треба забезпечувати проведенням заходів відповідно до вимог ГОСТ 12.3.002.
  4. Працівники повинні проходити попередній та періодичні медичні огляди згідно з наказами центрального органа виконавчої влади у сфері охорони здоров’я України № 45 від 31.03.94 р. і № 555 від 29.09.89 р. та забезпечуватися спецодягом за чинними галузевими нормами.
  5. Підприємства повинні бути обладнані санітарно-побутовими приміщеннями згідно з СНиП [6].
  6. Виробничі приміщення треба обладнувати вентиляцією відповідно до СНиП 2.04.05 [7].
  7. Зовнішня температура обладнання не повинна перевищувати 45 оС.
  8. Еквівалентні рівні шуму на робочих місцях не повинні перевищувати 80 дБ згідно з ГОСТ 12.1.003 і ДСН 3.3.6.037 [8].
  9. Повітря та температура робочої зони повинна відповідати вимогам ГОСТ 12.1.005.
  10. Освітлення повинне відповідати вимогам СНиП 11-4 [9].
  11. Мікроклімат виробничих приміщень згідно з вимогами ДСН 3.3.6.042 [10].

6. ВИМОГИ ЩОДО ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

 1. Відведення побутових і виробничих вод, їхнє очищення, скидання у водосховища і повторне використовування здійснюють згідно з вимогами СанПиН 4630[11].
 2. Контролюють викид шкідливих речовин в атмосферу згідно з ГОСТ 17.2.3.01 і ДСП 201 [12].
 3. Охороняють ґрунт від забруднення побутовими і промисловими відходами згідно з вимогами СанПиН 42-128-4690 [13].

7. МАРКУВАННЯ

 1. На лицьовій стороні етикетки кожної пляшки з вином газованим зазначають:

 • назву держави;
 • назву виробника, його юридичну адресу і місце виробництва;
 • назву вина газованого згідно з класифікацією, та його марку;
 • знак для товарів і послуг;
 • місткость посуду;
 • об’ємну частку етилового спирту (%);
 • масову концентрацію цукрів, % мас.;
 • дату виготовлення (на видимій стороні етикетки чи контретикетки, чи кольєретки, чи пояску, чи ковпачку чи на склі пляшки);
 • познаку цього стандарту;
 • штриховий код.
  1. Назву підприємства, яке проводило фасування вина, зазначають на лицьовій чи зворотній стороні етикетки або відтиском на ковпачку, яким оформлений вінчик шийки пляшки.


Рекомендовано оформлювати пляшки контретикеткою, яка містить додаткову інформацію про вино, що не суперечить закону України «Про рекламу», та згідно з державним класифікатором продукції — код ДКПП згідно з ДК 016 [14]


 1. Маркують закриті ящики із гофрованого картону згідно з ГОСТ 14192, наносячи маніпуляційні знаки: «Обережно-крихке», «Верх не кантувати», «Берегти від вологи», «Берегти від прямих сонячних променів».


На ящики наносять такі додаткові познаки:


 • назву вина;
 • кількість пляшок;
 • місткість пляшок;
 • дату пакування і адресу підприємства виробника;
 • масу брутто.


Усі написи для оформлення вин роблять державною мовою.


Під час реалізації вин газованих на внутрішньому ринку у відкритих ящиках маркування допускається не проводити.


У разі експортних відвантажувань за контрактами дозволено оформлювати продукцію за умовами, що викладені у контракті.


8. ПАКУВАННЯ 


Вина газовані фасують за рівнем у скляні пляшки нові та оборотні згідно з ДСТУ ГОСТ 10117.1 та ДСТУ ГОСТ 10117.2 типів ІІ і VII згідно з ГОСТ 26586. Газовані вина розливають у скляні пляшки місткістю, згідно з Законом України «Про Державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів». 
    

Висота рівня напою за температури (20 ± 0,5) оС рахуючи від верхнього краю вінчика пляшки повинна дорівнювати (8 ± 1) см. Допустимий середній відхил об’єму вина газованого від номінальної місткості 10 пляшок за температури (20 ± 0,5) оС не повинен перевищувати значень, наведених у таблиці 4.


Номінальна місткість пляшки, дм3Таблиця 4 — Значення допустимого середнього відхилу об’єму вин газованих від номінальної місткості для 10 пляшок


Значення допустимого середнього відхилу об’єму вина газованого від ії номінальної місткості для 10 пляшок, %

± 4,5 ± 4,0 ± 3,0 ± 3,5

0,05 — 0,20 0,2 — 0,3 0,3 — 0,5 0,5 — 1,0


Примітка. Для пляшок місткістю більше ніж значення середнього відхилу об’єму вин газованих в пляшці не повинно перевищувати 1,5 % від її номінальної місткості.


 1. Під час відвантажування на експорт назва вин газованих, тип пляшки і місткість зазначаються умовами контракту.
  1. Пляшки типу ІІ, згідно з ДСТУ ГОСТ 10117.1, пляшки типу VII, згідно з ДСТУ ГОСТ 10117.2, та інші такого типу закупорюють поліетиленовою (згідно з чинними нормативними документами) чи корковою пробкою згідно з ГОСТ 5541 із закріпленням їх мюзле згідно з [15]. Між корковою пробкою і мюзле прокладається металевий ковпачок.
  2. Шийки пляшок з пробкою і мюзле оформляють металевою фольгою згідно з ГОСТ 745 або спеціальними ковпачками згідно з чинною нормативною документацією. Нижній край фольги (ковпачка) закривають кольєреткою згідно з [16].
  3. Пляшки інших типів закупорюють кроненпробками, ковпачками та іншими засобами вітчизняного та іноземного виробництва згідно з чинними нормативними документами або з дозволу центрального органу виконавчої влади у сфері охорони здоров’я України на використання засобів закупорювання іноземного виробництва.


Закупорювання пляшок з вином повинно унеможливлювати витікання вина і погіршення його якості.


 1. На циліндричну частину пляшки наклеюють етикетку згідно з [16]. Допускається оформлення комбінованою етикеткою з кольєреткою.
  1. Пляшки з винами газованими упаковують в ящики із гофрованого картону згідно з ГОСТ 13516 та ГОСТ 22702, пластмасові — згідно з ДСТУ 3778, поліетиленову термоусадочну плівку згідно з ГОСТ 25951, тару-обладнання згідно з ГОСТ 24831, пакети транспортні згідно з ГОСТ 23285 і ГОСТ 24597, імпортні ящики і паки, а також у художньо оформлені сувенірні коробки.
  2. Пляшки можна обгортати у папір і укладати у вертикальному або горизонтальному положенні.
  3. Пакувати пляшки з вином, призначених для експортування, можна згідно з умовами відповідної угоди на експорт.

9. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ


Транспортують вина газовані транспортом усіх видів у критих транспортних засобах у відповідності з правилами перевезення вантажів, чинними на відповідних видах транспорту за дотримання температурних умов відповідно до 9.2.


Під час перевезення у межах міста дозволено транспортувати у відкритому транспорті, призначеному для перевезення харчових вантажів із захистом продукції від атмосферних опадів.


Пляшки з винами газованими треба зберігати у вентильованих приміщеннях, які не мають сторонніх запахів, за температури від 0 оС до 16 оС. 
   

10. МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ

 1. Правила відбирання проб — згідно з ГОСТ 14137, готування проб для визначання токсичних елементів — згідно з ГОСТ 26929.
 2. Повноту наливу у пляшках визначають згідно з ГОСТ 23943.
 3. Щоб перевірити якість вин газованих треба використовувати методи випробовування згідно з ГОСТ 12258, ГОСТ 13191, ГОСТ 13192, ГОСТ 13193, ГОСТ 13195, ГОСТ 14136, ГОСТ 14251, ГОСТ 14252, ГОСТ 14351, ДСТУ 4112.3, ДСТУ 4112.6, ДСТУ 4112.14, ДСТУ 4112.1.


Вміст токсичних елементів визначають згідно з ГОСТ 26927, ГОСТ 26928, ГОСТ 26930, ГОСТ 26931, ГОСТ 26932, ГОСТ 26933, ГОСТ 26934, ДСТУ 4112.30, ДСТУ 4112.31, ДСТУ 4112.32, ДСТУ 4112.34, ДСТУ 4112.35.


 1. Контролюють повітря робочої зони згідно з ГОСТ 12.1.005, мікроклімат — згідно з ДСН 3.3.6.042 [10].


Контролюють рівень шуму — згідно з ГОСТ 12.1.003, ГОСТ 12.1.050. Засоби вимірювання шуму —


ВШВ-00314-2 [17].


 1. Мікробіологічний контроль — згідно з [18].

11. ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ


Правила приймання вин газованих — згідно з ГОСТ 14137.


Вина газовані приймають партіями. Партією вважають будь-яку кількість вина, виготовленого одним підприємством однієї назви, оформлену одним документом про якість.


 1. Періодичність перевіряння вмісту токсичних елементів установлюють згідно з методичними вказівками [19].

12. ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

 1. Виробник гарантує відповідність якості вин газованих вимогам цього стандарту в разі дотримання умов зберігання і транспортування.
 2. Термін зберігання вин газованих — 60 днів від дня їх виготовлення.


Вина, в яких після закінчення строку зберігання не з’явилося помутніння чи видимого осаду, придатні для подальшого зберігання та реалізації протягом двох років.Ми постачаємо та монтуємо обладнання для ферм ВРХ - доїння, годівля, вентиляція та комфорт тварин. З сайтом знайомі 3 роки та задоволені співпрацею. Дякуємо за відмінний сайт!
Мы оцинковываем новые объекты или восстанавливаем цинковое покрытие у старых агро-объектов уже 19 лет, члены АФЗУ 5 лет, но только с подачей рекламы в рассылках смс и электронных письмах, которые адресно доходят до лиц заинтересованных в нашей работе и способных принимать самостоятельные решения, наши предложения стали превращаться в реальные контракты. Сайт продуман и удобен в использовании. Он реально помогает выжить в нынешнем не простом положении среднего бизнеса и агро-сектора Украины. Дай Бог вам здоровья!
На этом сайте собрана реальная база . После СМС рассылки по конвейерным роликам , в течении 3-4 часов 5 телефоных звонков. Очень даже хороший результат по сравнению с другими торговыми порталами. СПАСИБО.
Так як наша компанія спеціалізується на будівництві ангарів, ремонті покрівель та реконструкції складів, то основними нашими клієнтами вже багато років є аграрії. Тому періодично на kolosok.info замовляємо СМС розсилку, щоб знайти нових клієнтів. Дуже задоволені такою функціює. За невеликі гроші ми в такий спосіб можемо швидко повідомити про себе нашій цільовій аудиторії. Дуже задоволені.
Приятно с Вами работать.Огромное спасибо.
Благодарим администрацию сайта за хорошую возможность покупок-продаж!!!Спасибо всем за долгое и надежное партнерство! Всем успеха!!!
Услугами этого сайта пользуемся более 5 лет. Благодарим сотрудников за оперативную и качественную работу. С помощью рекламы на этом сайте продукция нашего предприятия стала более известной и востребованной как внутреннем так и на внешнем рынках.
Благодарность сайту! Действительно помогает с поиском клиентов, профессиональная подержка персонала!
Спасибо за работу! Пользовалась сайтом и агродоской- очень удобно и доступно! Перестали сотрудничать с другими сайтами - на этом сайте наиболее полная и достоверная информация.
Щиро дякуємо за якісний інформаційний сайт. Працює відмінно, гарне наповнення, успіху Вам, а всій українській землі процвітання !!!