ДСТУ 4636:2006. КОНСЕРВИ СУМІШІ ОВОЧЕВІ ЗИМОВІ

Технічні умови

ДСТУ 4636:2006

Видання офіційне

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ 2007


ПЕРЕДМОВА


 1. РОЗРОБЛЕНО: Державний вінницький проектно-конструкторський технологічний інститут Держпроду Мінагрополітики України


РОЗРОБНИКИ: В. Докука, В. Зелінська, Н. Козюра


 1. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 4 липня 2006 р. № 191 з 2007-07-01
 2. НА ЗАМІНУ РСТ УРСР 1636-80


Право власності на цей документ належить державі.


Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.


Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Держспоживстандарту України


Держспоживстандарт України, 2007

ЗМІСТ

С.

 1. Сфера застосування 1
 2. Нормативні посилання 1
 3. Класифікація 3
 4. Технічні вимоги 4
 5. Вимоги щодо безпеки 5
 6. Вимоги щодо охорони довкілля 5
 7. Маркування 5
 8. Пакування 6
 9. Правила транспортування та зберігання 6
 10. Методи контролювання 7
 11. Правила приймання 7
 12. Гарантії виробника 7

Додаток А Код ДКПП згідно з ДК 0168

Додаток Б Інформація про калорійність та поживну цінність 100 г продукту8


ДСТУ 4636:2006 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КОНСЕРВИ

СУМІШІ ОВОЧЕВІ ЗИМОВІ

Технічні умови

КОНСЕРВЫ

СМЕСИ ОВОЩНЫЕ ЗИМНИЕ

Технические условия

CANNED FOOD

WINTER VEGETABLE MIKSTURES

Specifications

Чинний від 2007-07-01


 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
  1. Цей стандарт поширюється на консерви — суміші овочеві зимові (далі за текстом — консерви), виготовлені із солених і свіжих обсмажених овочів з додаванням томатної пасти, солі і прянощів, фасовані в герметичну тару, стерилізовані і призначені для реалізування через торговельну мережу.
  2. Вимоги щодо безпечності продукції викладено в 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4 та розділах 5 і 6.
 2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ


У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:


ДСТУ 3147-95 Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Маркування об’єктів ідентифікації. Формат та розташування штрихкодових позначок ЕАN на тарі та пакованні товарної продукції. Загальні вимоги

ДсТУ 3234-95 Цибуля ріпчаста свіжа. Технічні умови

ДСТУ 3235-95 Устаткування овоче-фруктопереробної промисловості. Вимоги безпеки ДСТУ 3583-97 (ГОСТ 13830-97) Сіль кухонна. Загальні технічні умови ДСТУ 4492:2005 Олія соняшникова. Технічні умови

ДСТУ ISO 3634:2004 Продукти овочеві. Визначення вмісту хлоридів (контрольний метод) ДСТУ ISO6561:2004 Фрукти, овочі та продукти перероблення. Визначення вмісту кадмію. Спектрометричний метод безполуменевої атомної абсорбції

ДСТУ ISO 6633-2001 Фрукти, овочі та продукти перероблення. Визначення вмісту свинцю. Спектрометричний метод безполуменевої атомної абсорбції

ДСТУ ISO 6636-3-2001 Продукти перероблення фруктів і овочів. Визначення вмісту цинку. Частина 3. Спектрометричний метод із застосуванням дитизону

ДСТУ ISO 6637-2001 Фрукти, овочі та продукти перероблення. Визначення вмісту ртуті. Спектрометричний метод безполуменевої атомної абсорбції

ДСТУ ISO 11289:2005 Продукти харчові термооброблені у герметичній тарі. Визначення рН ДК 016-97 Державний класифікатор продукції та послуг

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги щодо безпеки)


Видання офіційне


ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила визначання допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 1721-85 Морковь столовая свежая заготовляемая и поставляемая. Технические условия (Морква столова свіжа, що її заготовляють і постачають. Технічні умови)

ГОСТ 3343-89 Продукты томатные концентированные. Общие технические условия (Продукти томатні концентровані. Загальні технічні умови)

ГОСТ 5717-91 Банки стеклянные для консервов. Технические условия (Банки скляні для консервів. Технічні умови)

ГОСТ 7180-73 Огурцы соленые. Технические условия (Огірки солені. Технічні умови) ГОСТ 7181-73 Помидоры соленые. Технические условия (Томати солені. Технічні умови) ГОСТ 8756.1-79 Продукты пищевые консервированные. Методы определения органолептических показателей, массы нетто или обьема и массовой доли составных частей (Продукти харчові консервовані. Методи визначання органолептичних показників, маси нетто чи об’єму і масової частки складників)

ГОСТ 8756.18-70 Продукты пищевые, консервированные. Метод определения внешнего вида, герметичности тары и состояния внутренней поверхности металлической тары (Продукти харчові, консервовані. Метод визначання зовнішнього вигляду, герметичності тари і стану внутрішньої поверхні металевої тари)

ГОСТ 8756.21-89 Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения жира (Продукти перероблення плодів та овочів. Методи визначання жиру)

ГОСТ 10444.1-84 Консервы. Приготовление растворов реактивов, красок, индикаторов и питательных сред, применяемых в микробиологическом анализе (Консерви. Готування розчинів реактивів, фарб, індикаторів і поживних середовищ, що їх застосовують у мікробіологічному аналізуванні) гОСТ 10444.11-89 Продукты пищевые. Методы определения молочно-кислых микроорганизмов (Продукти харчові. Методи визначання молочно-кислих мікроорганізмів)

ГОСТ 10444.12-88 Продукты пищевые. Метод определения дрожжей и плесневых грибов (Продукти харчові. Метод визначання дріжджів і пліснявих грибів)

ГОСТ 10444.15-94 Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (Продукти харчові. Методи визначання кількості мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів)

ГОСТ 13358-84 Ящики дощатые для консервов. Технические условия (Ящики дощаті для консервів. Технічні умови)

ГОСТ 13516-86 Ящики из гофрированного картона для консервов, пресервов и пищевых жидкостей. Технические условия (Ящики з гофрованого картону для консервів, пресервів і харчових рідин. Технічні умови)

ГОСТ 13799-81 Продукция плодовая, ягодная, овощная и грибная консервированная. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение (Продукція плодова, ягідна, овочева і грибна консервована. Пакування, маркування, транспортування і зберігання)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 17594-81 Лист лавровый сухой. Технические условия (Листя лаврове сухе. Технічні умови) ГОСТ 23285-78 Пакеты транспортные для пищевых продуктов и стеклянной тары. Технические условия (Пакети транспортні для харчових продуктів і скляної тари. Технічні умови) ГОСТ 24831-81 Тара-оборудование. Типы, основные параметры и размеры (Тара-устатко- вання. Типи, основні параметри і розміри)

ГОСТ 25555.0-82 Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения титруемой кислотности (Продукти перероблення плодів і овочів. Методи визначання титрованої кислотності) ГОСТ 25555.3-82 Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения содержания минеральных примесей (Продукти перероблення плодів і овочів. Методи визначання вмісту мінеральних домішок)

ГОСТ 25951-83 Пленка полиэтиленовая термоусадочная. Технические условия (Плівка поліетиленова термозсідальна. Технічні умови)

ГОСТ 26183-84 Продукты переработки плодов и овощей. Консервы мясные и мясорастительные. Метод определения жира (Продукти перероблення плодів і овочів. Консерви м’ясні, м’ясорослинні. Метод визначання жиру)

ГОСТ 26186-84 Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные. Метод определения хлоридов (Продукти перероблення плодів і овочів, консерви м’ясні і м’ясорослинні. Метод визначання хлоридів)

ГОСТ 26188-84 Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные. Метод определения рН (Продукти перероблення плодів і овочів, консерви м’ясні і м’ясорослинні. Метод визначання рН)

ГОСТ 26313-84 Продукты переработки плодов и овощей. Правила приемки, методы отбора проб (Продукти перероблення плодів і овочів. Правила приймання, методи відбирання проб) ГОСТ 26323-84 Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения содержания примесей растительного происхождения (Продукти перероблення плодів і овочів. Методи визначання вмісту домішок рослинного походження)

ГОСТ 26668-85 Продукты пищевые и вкусовые. Методы отбора проб для микробиологических анализов (Продукти харчові і смакові. Методи відбирання проб для мікробіологічного аналізування) ГОСТ 26669-85 Продукты пищевые и вкусовые. Подготовка проб для микробиологических анализов (Продукти харчові і смакові. Готування проб для мікробіологічного аналізування)

ГОСТ 26670-91 Продукты пищевые. Методы культивирования микроорганизмов (Продукти харчові. Методи культивування мікроорганізмів)

ГОСТ 26671-85 Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные. Подготовка проб для лабораторных анализов (Продукти перероблення плодів і овочів, консерви м’ясні та м’ясорослинні. Готування проб для лабораторного аналізування)

ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения ртути (Сировина і продукти харчові. Метод визначання ртуті)

ГОСТ 26929-94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных елементов (Сировина і продукти харчові. Готування проб. Мінералізування для визначання вмісту токсичних елементів)

ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка (Сировина і продукти харчові. Метод визначання миш’яку)

ГОСТ 26931-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения меди (Сировина і продукти харчові. Методи визначання міді)

ГОСТ 26932-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца (Сировина і продукти харчові. Методи визначання свинцю)

ГОСТ 26933-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия (Сировина і продукти харчові. Методи визначання кадмію)

ГОСТ 26934-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения цинка (Сировина і продукти харчові. Метод визначання цинку)

ГОСТ 29045-91 Пряности. Перец душистый. Технические условия (Прянощі. Перець духм’яний. Технічні умови)

ГОСТ 29050-91 Пряности. Перец черный и белый. Технические условия (Прянощі. Перець чорний і білий. Технічні умови)

ГОСТ 30178-96 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсичных элементов (Сировина і продукти харчові. Атомно-абсорбційний метод визначання токсичних елементів)

ГОСТ 30425-97 Консервы. Метод определения промышленной стерильности (Консерви. Метод визначання промислової стерильності).


3. КЛАСИФІКАЦІЯ


 1. Залежно від складників рецептури консерви виготовляють з такими назвами:

 • «Асорті зимове» (суміш подрібнених солених овочів (зелених томатів і солодкого перцю), обсмажених моркви і цибулі, з додаванням томатної пасти, солі та прянощів);
 • «Паштет овочевий» (суміш подрібнених солених огірків, обсмажених моркви і цибулі, з додаванням томатної пасти, солі та прянощів);
 • інші зимові овочеві суміші, рецептура яких затверджена у встановленому порядку.

 1. Коди консервів ДКПП згідно з ДК 016 зазначено в додатку А.


4. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ


 1. Консерви виготовляють відповідно до вимог цього стандарту згідно з технологічною інструкцією і рецептурою, затвердженими у встановленому порядку, з додержанням санітарних правил [1].
 2. Характеристики
 3. За органолептичними показниками консерви повинні відповідати вимогам, зазначеним в таблиці 1.Таблиця 1 — Органолептичні показники


Назва показника

Характеристика

Метод контролювання

Зовнішній вигляд

Рівномірно подрібнена маса зелених томатів і солодкого перцю («Асорті зимове») чи огірків («Паштет овочевий») в суміші з обсмаженими морквою і цибулею.

Згідно з ГОСТ 8756.1

Смак і запах

Приємні, властиві смаку і аромату солених і обсмажених в соняшниковій олії овочів з ароматом прянощів.

Не повинно бути стороннього присмаку і запаху, зокрема прогірклої олії.

Згідно з ГОСТ 8756.1

Колір

Однорідний за всією масою, світло-жовтий з оранжевим відтінком.

Згідно з ГОСТ 8756.1

 

повинні відповідати вимогам, зазначеним


 1. За фізико-хімічними показниками консерви у таблиці 2.


Таблиця 2 — Фізико-хімічні показники


Назва показника

Значення

Метод контролювання

Масова частка жиру, %, не менше ніж

10,0

Згідно з ГОСТ 26183 або ГОСТ 8756.21

Масова частка титрованих кислот (в перерахунку на яблучну кислоту), %, не більше ніж

0,5

Згідно з ГОСТ 25555.0

Активна кислотність (рН), одиниць рН

4,1—4,2

Згідно з ГОСТ 26188 абоДСТУ ISO 11289

Масова частка хлоридів, %

1,0—1,5

Згідно з ГОСТ 26186 абоДСТУ ISO 3634

Мінеральні домішки

Не дозволено

Згідно з ГОСТ 25555.3

Домішки рослинного походження

Не дозволено

Згідно з ГОСТ 26323

Сторонні домішки (крім мінеральних та рослинного походження)

Не дозволено

Згідно з 10.3

 


 1. Вміст токсичних елементів у консервах не повинен перевищувати допустимі рівні, наведені у таблиці 3 (згідно з МБВ № 5061 [2]).


Таблиця 3 — Допустимі рівні вмісту токсичних елементів


Назва токсичного елемента

Допустимий рівень, мг/кг, не більше ніж

Метод контролювання

Свинець

0,5

Згідно з ГОСТ 26932, або ГОСТ 30178, абоДСТУ ISO 6633

Кадмій

0,03

Згідно з ГОСТ 26933, або ГОСТ 30178, абоДСТУ ISO 6561

Миш’як

0,2

Згідно з ГОСТ 26930 або ГОСТ 30178

Ртуть

0,02

Згідно з ГОСТ 26927, або ГОСТ 30178, абоДСТУ ISO 6637

Мідь

5,0

Згідно з ГОСТ 26931 або ГОСТ 30178

Цинк

10,0

Згідно з ГОСТ 26934, або ГОСТ 30178, абоДСТУ ISO 6636-3

 

 

 1. За мікробіологічними показниками консерви повинні задовольняти вимоги промислової стерильності і не повинні містити патогенних мікроорганізмів або їх токсинів відповідно до інструкції [3].
 2.  
  1. Вимоги до сировини та матеріалів
  2.  
   1. Для виготовлення консервів використовують таку сировину та матеріали:

 • томати зелені солені згідно з ГОСТ 7181;
 • перець солодкий солений згідно з чинними нормативними документами;
 • огірки солені згідно з ГОСТ 7180;
 • моркву столову свіжу згідно з ГОСТ 1721;
 • цибулю свіжу згідно з ДСТУ 3234;
 • пасту томатну згідно з ГОСТ 3343;
 • олію соняшникову рафіновану згідно з ДСТУ 4492;
 • сіль кухонну харчову вищого сорту згідно з ДСТУ 3583;
 • перець духм’яний згідно з ГОСТ 29045;
 • перець чорний згідно з ГОСТ 29050;
 • листя лаврове сухе згідно з ГОСТ 17594.


Можуть бути використані інші види сировини та прянощів, дозволені до застосовування центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я України.


 1. Кожну партію сировини, що надходить на виробництво, супроводжують документом, який підтверджує її відповідність вимогам чинних нормативних документів.


Заборонено переробляти сировину, в якій вміст нітратів, токсичних елементів, мікотоксинів перевищує допустимі рівні, встановлені МБВ № 5061 [2], залишкова кількість пестицидів — ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000 [4], вміст радіонуклідів — ГН 6.6.1.1-130 [5].


 1. ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕКИ
  1. Під час виготовляння консервів потрібно керуватися вимогами щодо техніки безпеки, встановленими санітарними правилами [1] та ДНАОП 1.8.10-1.19 [6].
  2. Технологічне устатковання повинно відповідати вимогам ДСТУ 3235.
  3. Мікроклімат виробничих приміщень повинен відповідати вимогам ДСН 3.3.6.042 [7].
  4. Освітлювання приміщень повинно відповідати вимогам ДБН В 2.5-28 [8].
  5. Температура зовнішньої поверхні устатковання не повинна перевищувати 45 оС.
  6. Рівень шуму на робочих місцях не повинен перевищувати рівні, встановлені згідно з ГОСТ 12.1.003 і ДСН 3.3.6.037 [9].
  7. Пожежна безпека повинна відповідати вимогам ГОСТ 12.1.004.
 2. ВИМОГИ ЩОДО ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ
  1. Контролювати викиди шкідливих речовин в атмосферу треба згідно з ДСП 201 [10] та ГОСТ 17.2.3.02.
  2. Стічні води треба очищати згідно з «Правилами...» [11], і вони мають відповідати вимогам СанПиН 4630 [12].
  3. Охорона ґрунту від забруднення побутовими і промисловими відходами — відповідно до СанПиН 42-128-4690 [13].
 3. МАРКУВАННЯ
 4.  
  1. Маркування — згідно з ГОСТ 13799. Текст марковання повинен містити таку викладену державною мовою інформацію:

 • назву, повну адресу і телефон виробника та місце виготовлення;
 • назву харчового продукту;
 • вагу нетто, в грамах;
 • склад харчового продукту у порядку переважання складників;
 • інформаційні дані про калорійність та поживну цінність у 100 г консервів згідно з додатком Б;
 • рекомендації щодо вживання;
 • кінцеву дату споживання «Вжити до» або дату виготовлення (число, місяць, рік) та строк придатності;
 • умови зберігання;
 • позначення цього стандарту;
 • штриховий код згідно з ДСТУ 3147.
  1. Транспортне маркування провадять згідно з ГОСТ 14192 із зазначенням маніпуляційних позначок: «Верх», «Крихке. Обережно» та номера партії.
  2. Транспортне марковання наносять друкарським способом на паперову етикетку або чітким штампом безпосередньо на групове паковання.


8. ПАКУВАННЯ


 1. Консерви фасують в скляні банки згідно з ГОСТ 5717, тип I, місткістю не більше ніж 0,65 дм3, укупорюють кришками з білої лакованої жерсті згідно з чинними нормативними документами.


Скляні банки і кришки повинні відповідати вимогам чинних нормативних документів та мати дозвіл центрального органу виконавчої влади у сфері охорони здоров’я України для контактування з харчовими продуктами.


 1. Допустимі мінусові відхили кількості фасованої продукції у пакованій одиниці від номінальної кількості повинні бути не більші, ніж границі допустимих мінусових відхилів, зазначених у таблиці 4 згідно з Р 50-056 [14] .Таблиця 4 — Допустимі мінусові відхили


Номінальне значення кількості продукції в пакованій одиниці, г

Значення границі допустимого мінусового відхилу від номінального значення

 

%

г

Від 100 до 200 включно

4,5

Понад 200 » 300 »

9,0

» 300 » 500 »

3,0

» 500 » 650 »

15,0

 

 1. Пакування у транспортну тару
 2. Консерви в спожитковій тарі пакують у ящики із гофрованого картону згідно з ГОСТ 13516, дощаті згідно з ГОСТ 13358, у тару-устатковання згідно з ГОСТ 24831 та інші види тари згідно з чинними нормативними документами чи формують у пакети, застосовуючи термозсідальну плівку згідно з ГОСТ 25951 чи іншими чинними нормативними документами.
 3. Вимоги до пакування продукції у транспортну тару згідно з ГОСТ 13799.


Упаковану в транспортну тару продукцію формують у пакети з піддоном згідно з ГОСТ 23285.


9. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ


 1. Транспортування та зберігання продукції повинні відповідати вимогам ГОСТ 13799, складування — вимогам ДНАОП 1.8.10-1.19 [6].
 2. Продукцію треба зберігати в чистих, сухих, затемнених, добре вентильованих складських приміщеннях за температури не вище ніж 20 оС і відносній вологості повітря не вище ніж 75 %.
 3. Складають продукцію у штабелі й так зберігають.
 4. Норми укладання в штабелі готової продукції в спожитковій тарі, в ящиках, в пакетах на піддонах чи в тарі-устаткованні повинні відповідати вимогам ВНТП 12-91К [15].
 5. Під час складування консервів в спожитковій тарі застосовують порядок укладання в колони. Висота колон для банок місткістю 0,50 дм3 повинна бути не більше ніж 2,5 м, місткістю 0,65 дм3 — не більше ніж 2,0 м. Ширина колон — не більше ніж 1,5 м, довжина — не менше ніж ширина. Між рядами банок у колонах треба прокладати листи фанери. Банки в рядах установлюють у шахматному порядку.


Між колоною і стіною залишають проходи не менше ніж 0,7 м.


Відстань від джерела тепла, водопровідних і каналізаційних труб до продукції повинна бути не менше ніж 1,0 м.


 1. Термін зберігання консервів не більше одного року від дати виготовлення.
 2. МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ
  1. Відбирання проб — згідно з ГОСТ 26313, готування проб до випробовування — згідно з ГОСТ 26671, мінералізування проб для визначання токсичних елементів — згідно з ГОСТ 26929.
  2. Зовнішній вигляд і герметичність закупорювання тари визначають згідно з ГОСТ 8756.18, оформлювання — відповідно до розділу 7, масу нетто — згідно з ГОСТ 8756.1, решту показників — відповідно до 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3.
  3. Сторонні домішки визначають візуально.
  4. Проби для мікробіологічного аналізування відбирають згідно з ГОСТ 26668, готують проби згідно з ГОСТ 26669, методи культивування мікроорганізмів — згідно з ГОСТ 26670.
  5. Визначання за мікробіологічними показниками консервів на відповідність вимогам промислової стерильності — згідно з ГОСТ 10444.1, ГОСТ 10444.11, ГОСТ 10444.12, ГОСТ 30425.
  6. Контролювання консервів на наявність збудників псування провадять за необхідності підтвердження мікробного псування згідно з ГОСТ 10444.1, ГОСТ 10444.11, ГОСТ 10444.12, ГОСТ 104444.15, ГОСТ 30425.
  7. Контролювання на наявність патогенних мікроорганізмів провадять санітарно-епідеміологічні станції за затвердженими методиками відповідно до порядку державного санітарного нагляду.
 3. ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ
  1. Правила приймання — згідно з ГОСТ 26313.
  2. Кожну партію продукції перевіряють на відповідність цьому стандарту за зовнішнім виглядом, герметичністю закупорювання, вагою нетто, оформленням, органолептичними, фізико- хімічними та мікробіологічними показниками, застосовуючи методи контролювання, зазначені в розділі 10.
  3. Періодичність перевіряння показників безпеки установлюють відповідно до методичних рекомендацій [16].
  4. Документ про якість консервів повинен відповідати вимогам інструкції [3].
 4. ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
  1. Виробник гарантує відповідність консервів вимогам цього стандарту за дотримання умов зберігання та транспортування.
  2. Строк придатності до споживання консервів зазначено в 9.6.ДОДАТОКА (довідковий)


КОД ДКПП ЗГІДНО З ДК 016

Таблиця А.1 — Код ДКПП

Назва продукції

Код ДКПП

Асорті зимове Паштет овочевий

15.33.14.900

15.33.14.900

 


ДОДАТОК Б (обов’язковий)


ІНФОРМАЦІЯ ПРО КАЛОРІЙНІСТЬ ТА ПОЖИВНУ ЦІННІСТЬ 100 г ПРОДУКТУ

Таблиця Б.1 — Калорійність та поживна цінність 100 г продукту

Назва

Білки,

Жири,

Вугле

Вітаміни, мг

Енергетична

консервів

г

г

води,

г

Р-каротин

В1

В2

РР

С

цінність,

ккал

Асорті зимове

0,95

10,00

4,45

3,05

0,05

0,05

0,56

21,79

112

Паштет овочевий

1,3

10,00

6,22

3,07

0,05

0,05

0,55

9,93

120
Благодарим администрацию сайта за хорошую возможность покупок-продаж!!!Спасибо всем за долгое и надежное партнерство! Всем успеха!!!
Услугами этого сайта пользуемся более 5 лет. Благодарим сотрудников за оперативную и качественную работу. С помощью рекламы на этом сайте продукция нашего предприятия стала более известной и востребованной как внутреннем так и на внешнем рынках.
Благодарность сайту! Действительно помогает с поиском клиентов, профессиональная подержка персонала!
Спасибо за работу! Пользовалась сайтом и агродоской- очень удобно и доступно! Перестали сотрудничать с другими сайтами - на этом сайте наиболее полная и достоверная информация.
Щиро дякуємо за якісний інформаційний сайт. Працює відмінно, гарне наповнення, успіху Вам, а всій українській землі процвітання !!!
Очень довольны смс-рассылкой, которая дает ощутимый результат и быстро помогает найти клиентов. Удобно, что при рассылке можно сделать выбор не только по областям, но и по определенным районам.Приятно с Вами работать.Огромное спасибо.
Хороший,реально рабочий сайт.По сезону хорошее количество звонков после смс рассылки.
Рабочий сайт, с отличной конверсией. Хочу отметить оперативную и слаженную работу сотрудников сайта!
Занимаемся системами видеонаблюдения и сигнализации, с помощью СМС-рассылки наше предприятие обрело новых надежных партнеров и клиентов.
Приятно с Вами работать.Огромное спасибо.