АГРО ФЭКТОРИ ООО
ЕДРПОУ:
Адрес: ул. Гаршина, 3, оф. 414
Город: Одесса
Сайт:
Контакты:
Номер телефона Результат звонка Должность или заметка ФИО
- -
- -
- -
- -
- -

Элекронная почта:
Руководитель: Корсиков Дмитрий Александрович
Показать предприятие АГРО ФЭКТОРИ ООО на карте Украины
Виды деятельности: Зерновые, Зернобобовые, Масличные, Кормовые, Технические культуры, Комбикорм, Хранение и перевалка
Описание: Основними напрямками діяльності компанії є:

вирощування зернових культур
послуги Елеватора
послуги Стафіровкі
зерновий трейдинг
виробництво і реалізація комбікормів
Зернові, Зернобобові, Кормові, Технічні культури, Олійні
Група компаній торгової марки "Хлібна гавань" є одним з провідних лідерів агропромислового сектора України і має стійку репутацію надійного партнера. Великий досвід роботи та професіоналізм компанії створюють міцний фундамент, на основі якого підприємство зростає і досягає успіхів вже більше 10 років. Підприємство ТОВ "Агро фекторі" є торговим підприємством групи компаній і забезпечує ефективный процес продажу і закупівлі товарів групи. Основними напрямками діяльності компанії є: вирощування зернових культур, послуги Елеватора,послуги Стафировки, зерновий трейдинг, виробництво і реалізація комбікормів, Одним з основних видів діяльності компанії є вирощування зернових культур. Підвищення врожайності здійснюється шляхом впровадження оптимального комплексу агротехнічних заходів, застосування енергозберігаючої технології «No-till», використання ефективних засобів захисту рослин і добрив, а також шляхом вирощування найбільш перспективних сільськогосподарських культур. Послуги Елеватора з приймання, очищення, сушіння, зберігання та відвантаження зерна здійснюються для ж/д і автотранспорту і, так само, як і послуги стафировки контейнерів, дозволяють здійснювати безперебійну доставку зернових культур замовнику з належно оформленої документації. Наявність залізничних під'їзних колій дозволяє проводити відвантаження товарів в будь-які регіони.Також однією з основних завдань компанії є виробництво високоякісного комбікорму для задоволення потреб птахівничих і тваринницьких підприємств України. Цілі комбікормового виробництва торгової марки "Хлібна гавань":формування стабільних партнерських відносин з операторами ринку комбікормів в перспективних регіонах України;вдосконалення товарної та цінової політики з урахуванням специфіки різних регіонів;розширення дистриб'юторської мережі на території цільових регіонів збуту;формування власних каналів збуту продукції з оптимальної транспортної та складської логістики в Одеській області;на базі сформованої партнерської мережі - просування товару з метою збільшення обсягів продажів і підвищення споживчого попиту. Об'єднуючи багаторічний досвід світових лідерів у виробництві комбікормів з сучасним...
  Группа компаний торговой марки "Хлебная гавань" является одним из ведущих лидеров агропромышленного сектора Украины и имеет устойчивую репутацию надежного партнера. Большой опыт работы и профессионализм компании создают прочный фундамент, на основе которого предприятие растет и добивается успехов уже более 10 лет. Предприятие ООО "Агро фектори" является торговым предприятием группы компаний и обеспечивает ефективный процесс продаж и закупки товаров группы. Основными направлениями деятельности компании являются: выращивание зерновых культур, услуги Элеватора,услуги Стаффировки, зерновой трейдинг, производство и реализация комбикормов, Одним из основных видов деятельности компании является выращивание зерновых культур. Повышение урожайности осуществляется путем внедрения оптимального комплекса агротехнических мероприятий, применения энергосберегающей технологии «No-till», использования эффективных средств защиты растений и удобрений, а также путем выращивания наиболее перспективных сельскохозяйственных культур. Услуги Элеватора по приемке, очистке, сушке, хранению и отгрузке зерна осуществляются для ж/д и автотранспорта и, так же, как и услуги стаффировки контейнеров, позволяют осуществлять бесперебойную доставку зерновых культур заказчику с надлежаще оформленной сопроводительной документацией. Наличие железнодорожных подъездных путей позволяет производить отгрузку товаров в любые регионы.Также одной из основных задач компании является производство высококачественного комбикорма для удовлетворения потребностей птицеводческих и животноводческих предприятий Украины. Цели комбикормового производства торговой марки "Хлебная гавань":формирование стабильных партнерских отношений с операторами рынка комбикормов в перспективных регионах Украины;совершенствование товарной и ценовой политики с учетом специфики различных регионов;расширение дистрибьюторской сети на территории целевых регионов сбыта;формирование собственных каналов сбыта продукции с оптимальной транспортной и складской логистикой в Одесской области;на базе сформированной партнерской сети - продвижение товара с целью увеличения объемов продаж и повышения потребительского спроса. Объединяя многолетний опыт мировых лидеров в производстве комбикормов с современными научными разработками и новейшими технологиям, группа компаний торговой марки «Хлебная гавань» предлагает высококачественные экологически чистые комбикорма для всех видов животных, птиц и рыбы всех видов и возрастных групп.. Достижение поставленных целей и уверенность в себе базируются на высоком качестве нашей продукции, стабильности во взаимоотношениях и надежности партнерства.  

Добавить заметку

Выбраные пункты добавляются в конец заметки
Недозвон
Вся информация актуальна
Просили перезвонить

Напомнить об этом

Добавить контакт

(эти поля не будут видны другим пользователям системы kolosok.info)
Телефон:
+38
E-mail:
Контактное лицо:
Должность/заметка:


Благодарим администрацию сайта за хорошую возможность покупок-продаж!!!Спасибо всем за долгое и надежное партнерство! Всем успеха!!!
Услугами этого сайта пользуемся более 5 лет. Благодарим сотрудников за оперативную и качественную работу. С помощью рекламы на этом сайте продукция нашего предприятия стала более известной и востребованной как внутреннем так и на внешнем рынках.
Благодарность сайту! Действительно помогает с поиском клиентов, профессиональная подержка персонала!
Спасибо за работу! Пользовалась сайтом и агродоской- очень удобно и доступно! Перестали сотрудничать с другими сайтами - на этом сайте наиболее полная и достоверная информация.
Щиро дякуємо за якісний інформаційний сайт. Працює відмінно, гарне наповнення, успіху Вам, а всій українській землі процвітання !!!
Очень довольны смс-рассылкой, которая дает ощутимый результат и быстро помогает найти клиентов. Удобно, что при рассылке можно сделать выбор не только по областям, но и по определенным районам.Приятно с Вами работать.Огромное спасибо.
Хороший,реально рабочий сайт.По сезону хорошее количество звонков после смс рассылки.
Рабочий сайт, с отличной конверсией. Хочу отметить оперативную и слаженную работу сотрудников сайта!
Занимаемся системами видеонаблюдения и сигнализации, с помощью СМС-рассылки наше предприятие обрело новых надежных партнеров и клиентов.
Приятно с Вами работать.Огромное спасибо.